Liefde, leed en loyaliteit
Werken in en met de context van onze palliatieve patiƫnt

Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Limburg i.s.m. de Palliatieve Support Teams van Limburg

Doelgroep

PST team, referentieverpleegkundigen palliatieve zorg, verpleegkundigen van de palliatieve eenheid, onco-coachen en onco-psychologen van de Limburgse ziekenhuizen.

Inhoud

In palliatieve zorg begeleiden we de patiënt én zijn familie tijdens het ziek zijn. Dat is niet eenvoudig want het vraagt maatwerk en rekening houden met de dynamiek en eigenheid van elke familie. Niet alleen verschilt de beleving van elke betrokkene maar ook de onderlinge relaties en loyaliteiten, de balansen van geven en nemen, de rechtvaardigheid in de relaties spelen daarbij een belangrijke rol.

Ongeneeslijk ziek zijn en de impact daarvan kan heel wat in beweging brengen in familierelaties. Sommige thema's komen dan uitdrukkelijk of onzichtbaar naar boven. Vragen die hulpverleners bezig houden zijn o.a.: "Hoe omgaan met conflicten aan het ziekbed van de familie? Wat als de patiënt naar zijn kinderen vraagt met wie hij al jaren geen contact meer heeft? Wie betrekken in de zorg bij nieuw samengestelde gezinnen en complexe familierelaties? Hoe omgaan met familiegeheimen die bij het naderend sterven naar boven komen?...".

Het vraagt van hulpverleners niet enkel inzicht in een contextueel denkkader maar ook vaardigheden om daarmee aan de slag te gaan. Mevr. Else Marie van den Eerenbeemt zal ons hierin inwijden. DOCENT Mevr. Else Marie van den Eerenbeemt, familietherapeut, docent familieverhoudingen, publicist en onderzoeker op het gebied van de ouder-kind relatie. Ze geeft lezingen, workshops en masterclasses in Nederland en Vlaanderen.

Klik hier voor de flyer

Attestering

Aanwezigheidsattest

Startdatum

10 oktober 2017

Data

Dinsdag 10 oktober 2017 onthaal met koffie vanaf 09u00 aanvang om 09u30-12u30

Inschrijving

online inschrijven

Locatie

Jessa Ziekenhuis campus Salvator Salvatorstraat 20 3500 Hasselt Parkeren op de bezoekersparking van het ziekenhuis. Zaal: Aula (op gelijkvloers)

Kostprijs

15 €

Informatie

Els Noels 011 81 94 72 els.noels@npzl.be

Terug naar overzicht

Inschrijven via de website is niet meer mogelijk. Neem telefonisch contact op voor meer info.