Palliatieve zorg: kwetsbaar samenwerken

Alle dagen begeef jij je in het kwetsbare domein van palliatieve zorg. Mensen intens begeleien op hun laatste reis vraagt moed, authenticiteit en verbinding en dat is in de veelheid van emoties die palliatieve zorg met zich meebrengt niet vanzelfsprekend. Je bent immers ook maar een mens met je eigen lastigheden en kwetsbaarheden in het leven die zich soms laten voelen tot op de werkvloer en in je team.

Bovendien maakt ook de complexiteit en de druk in palliatieve zorg je soms onzeker en kwetsbaar: je kan moeilijk om met de druk die de familie uitoefent tijdens de laatste dagen, je bent het niet eens met het behandelbeleid rond palliatieve sedatie maar durft het niet bespreekbaar te maken, de snelheid waarmee tot euthanasie wordt over gegaan brengt je van slag, de afspraken die gemaakt werden met de wachtpost worden niet nageleegd, de jonge moeder die opgenomen werd herinnert je aan je zus die veel te vroeg gestorven is,...

Al die dingen samen hebben invloed op hoe we als collega's samenwerken: is er veiligheid in het team om je kwetsbaarheden te laten zien, om lastige dingen bespreekbaar te maken, om te benoemen waar je je zorgen over maakt, om te leren van je fouten, om te groeien in je rol als hulpverlener? Hoe kunnen we kwetsbaar en in verbinding samenwerken met elkaar en het team (veerkrachtig maken?

Daarover gaat deze studiedag: over de diversiteit van een team en de kracht van kwetsbaarheid. Over verbindend communiceren als methodiek om tot een èchte ontmoeting te komen. Over intervisie als een leermoment met impact. Over kwetsbaar in verbinding samenwerken. Over bouwen aan een dreamteam. Over de rol die jij daarin zelf kan opnemen. In het belang van goede palliatieve zorg. 

Want daar doen we het voor!

Inschrijven kan hier

Terug naar overzicht