Symposium Over-Lijden

Het naderen van het levenseinde van een geliefde, familielid of patiënt kan heel wat teweegbrengen bij hemzelf, zijn omgeving én hulpverleners. Hoe zijn we geneigd hierop te reageren, wat verklaart dat gedrag en hoe kunnen we het dus begrijpen?

Vaak hebben we geleerd om moeilijke ervaringen, zoals bijvoorbeeld "lijden", uit de weg te gaan. we ervaren dit als iets verstorend, waar we snel komaf mee willen maken. Ook in de palliatieve zorg merken we dit op. Lijden wordt als heftig of confronterend ervaren waardoor we mogelijks voorbij gaan aan wat dit lijden inhoudt en willen we het zo snel mogelijk de kop indrukken. Hoe komt het toch dat we hier zo'n weerstand voor ervaren?

We stellen ons in dit symposium de vraag hoe de patiënt zelf geneigd is te reageren op zijn eigen lijden. Welke vragen of noden brengt dit bij de omgeving teweeg? Hoe kan je ook deze vragen begrijpen als hulpverlener? Hoe ga je er als hulpverlener mee om dat jouw opvatting verschilt van die van de patiënt en evetueel met die van collega's? Welke (innerlijke) conflicten kan dit veroorzaken naar de zorg toe?

Voor de flyer klik hier

Voor in te schrijven klik hier

 

Terug naar overzicht