Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen

Organisatie: Netwerk palliatieve zorg limburg

Inschrijven

Doelgroep

De opleiding richt zich tot huisartsen en specialisten die hun basiskennis van palliatieve zorg willen vergroten.

Doelstellingen

Deelnemers zijn na de basisopleiding in staat palliatieve situaties tijdig te herkennen, het gesprek hierover te voeren en de terminale fase aan te kaarten. Zij kunnen in frequent voorkomende situaties een goede pijn- en symptoomcontrole voeren en de patiënt en zijn omgeving begeleiden in de verschillende niveaus van palliatieve zorg (fysiek, psychologisch, spiritueel, en sociaal) en het levenseinde. Ze weten deze zorg in een multidisciplinair kader in te vullen en daar waar nodig bijkomende expertise te verkrijgen.

Inhoud

Dag 1         Inleidende begrippen palliatieve zorg.

Van Cure naar Care

Overzicht aanbod palliatieve zorg landschap.

Casuïstiek Ethiek

 

Dag 2 Pijncontrole

- Pijntypes, opioïdengebruik, conversietabel, doorbraakpijn,…

- Interactieve oefensessie aan de hand van meerkeuzevragen

 

Dag 3 Symptoomcontrole

- Respiratoire en gastro-intestinale symptomen

- Angst en depressie

- Laatste levensdagen, basisprincipes spuitaandrijver en palliatieve sedatie

 

Dag 4 Communicatie in palliatieve zorg

- Vroegtijdige zorgplanning: zorgdoelen en zorgnoden

- De PICT schaal

Workshops

- Hoe omgaan met concrete situaties? (met simulanten)

- Hoe documenten en procedures correct hanteren?

 

Dag 5 De context van de patiënt & spirituele zorg

- Hoe omgaan met moeilijke vragen en foutieve verwachtingen, de “druk” van de familie, morele distress.

- Hoe omgaan met zingevings- en existentiële vragen?

 

Dag 6 Euthanasie

- De plaats van euthanasie in ons zorglandschap

- Zorgvuldigheid en uitvoering

Integratie van de opleiding door middel van casuïstiek

Attestering

Accreditering ethiek en economie wordt aangevraagd

Startdatum

13 oktober 2018

Data

13/10/2018

17/11/2018

08/12/2018

09/02/2019

16/03/2019

27/04/2019

Telkens van 9u00 tot 16u00

Opbouw

De opleiding bestaat uit zes zaterdagen van oktober 2018 tot april 2019. Elke lesdag bestaat uit een mix van kennisoverdracht, interactieve werkvormen, uitwisseling en casusbesprekingen.

Inschrijving

Online

Locatie

Universiteit Hasselt – Campus Diepenbeek – Gebouw D

Kostprijs

Deelname kost 600 euro (inclusief lesmaterialen, broodjeslunch en koffie). Specialisten (ASO) en huisartsen in opleiding (HAIO) kunnen deelnemen aan een voordeeltarief van 350 euro.

Informatie

Lene Hoeben    lene.hoeben@npzl.be

Kim Haesen      kim.haesen@npzl.be

011 81 94 72

Samenwerking

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen,

UHasselt

SEE

Domus Medica