Multidisciplinaire kernopleiding palliatieve zorg (NAJAAR)

Organisatie: Netwerk Palliateve Zorg Limburg

Inschrijven op wachtlijst

Doelgroep

Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn: thuis, in een ziekenhuis, in een woonzorgcentrum, in een voorziening voor personen met een beperking, in een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis...

Inhoud

Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg. In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega's uit diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat.

Volgende thema's komen aan bod:

- geschiedenis van palliatieve zorg

- regelingen en tegemoetkomingen

- de palliatieve patiënt

- pijn & symptoomcontrole

- een contextuele benadering

- kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg

- communicatie met palliatieve patiënten en hun naasten

- ethisch reflecteren op de grens van leven en dood

- medisch begeleid sterven: een begrippenkader

- spirituele zorg

- rouwzorg

- complementaire zorg

- zorg voor de zorgenden

Zelfreflectie, introspectie en zelfontwikkeling zijn thema's die voor iedere hulpverlener doorheen een loopbaan terugkomen. In de context van palliatieve zorg zien wij dit 'kijken naar jezelf' als een absolute noodzaak. Binnen de opleiding zal er dan ook meermaals aandacht worden besteed aan wie jij bent als persoon en wat jijzelf meeneemt aan eigen ervaringen in de relatie met patiënten en naasten.

Attestering

Aanwezigheidsattest

Startdatum

12 september 2017

Data

Dinsdag 12 september 2017

Dinsdag 26 september 2017

Dinsdag 10 oktober 2017

Dinsdag 24 oktober 2017

Dinsdag 7 november 2017

Dinsdag 21 november 2017

Dinsdag 5 december 2017

De opleiding omvat 7 lesdagen van 9u00 tot 16u30

Inschrijving

Online inschrijven. 

Maximum 22 deelnemers

Locatie

NPZL vzw

Welzijnscampus (Ingang C)

Albrecht Rodenbachstraat 29

3500 Hasselt

Kostprijs

€ 425,00 inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes.

Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Informatie

Els Noels - Heidi Jans

011 81 94 72

els.noels@npzl.be - heidi.jans@npzl.be