Multidisciplinaire kernopleiding palliatieve zorg (Najaar)

Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Inschrijven

Doelgroep

Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn thuis, in een ziekenhuis, in een woonzorgcentrum, in een voorziening voor personen met een beperking, in een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis...

Inhoud

Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg. In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega's uit diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat.

Volgende thema's komen aan bod:

- geschiedenis van palliatieve zorg

- regelingen en tegemoetkomingen

- de palliatieve patiënt

- pijn en symptoomcontrole

- een contextuele benadering

- kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg

- communicatie met palliatieve patiënten en hun naasten

- ethisch reflecteren op de grens van leven en dood

- medisch begeleid sterven: een begrippenkader

- spirituele zorg

- rouwzorg

- complementaire zorg

- zorg voor de zorgenden

Zelfreflectie, introspectie en zelfontwikkeling zijn thema's die voor iedere hulpverlener doorheen een loopbaan terugkomen. In de context van palliatieve zorg zien wij dit 'kijken naar jezelf' als een absolute noodzaak. Binnen de opleiding zal er dan ook meermaals aandacht worden besteed aan wie jij bent als persoon en wat jijzelf meeneemt aan eigen ervaringen in de relatie met patiënten en naasten.

Attestering

Aanwezigheidsattest

Startdatum

11 september 2018

Data

Dinsdag 11 september 2018

Dinsdag 18 september 2018

Dinsdag 2 oktober 2018

Dinsdag 23 oktober 2018

Dinsdag 13 november 2018

Dinsdag 27 november 2018

Dinsdag 11 december 2018

De opleiding omvat 7 lesdagen van 9u00 tot 16u30

Inschrijving

Online inschrijven

Max. 24 deelnemers per opleiding

Locatie

NPZL vzw

Welzijnscampus (ingang C)

Albrecht Rodenbachstraat 29 

3500 Hasselt

Kostprijs

€ 425,00

inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes. 

Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Informatie

Els Noels - els.noels@npzl.be

Heidi Jans - heidi.jans@npzl.be

011 81 94 72