Pijn en symptoomcontrole in palliatieve zorg

Organisatie: Netwerk palliatieve zorg Limburg

Inschrijven

Doelgroep

Referentieverpleegkundigen palliatieve zorg en alle andere verpleegkundigen die zich hierin willen verdiepen èn een basisopleiding palliatieve zorg gevolgd hebben.

Inhoud

Deze opleiding focust op pijn en symptoomcontrole in palliatieve zorg en werd ontwikkeld in samenwerking met de hogescholen PXL en UCLL.

- methodische aanpak in het bespreken van casussen

- pijncontrole: basis en verdieping

- vocht en voeding in palliatieve zorg

- gastro-enterologische, respiratoire en urologische symptomen

- delier, koorts, jeuk, vermoeidheid,...

- belang en gebruik van meetinstrumenten in palliatieve zorg

- gebruik van de spuitaandrijver in palliatieve zorg

- symptoomcontrole in de laatste levensdagen

- palliatieve sedatie

- urgenties in palliatieve zorg

- integratie van de leerstof: toepassing in de praktijk

Voor de flyer: klik hier

Attestering

Cursisten die wensen kunnen deelnemen aan een schriftelijk examen. Indien met vrucht geslaagd wordt dit samen met het aantal gevolgde uren vermeld op het aanwezigheidsattest

Startdatum

3 september 2019

Data

Dinsdag 3 september 2019

Dinsdag 17 september 2019

Dinsdag 1 oktober 2019

Dinsdag 12 november 2019

Dinsdag 26 november 2019

Dinsdag 10 december 2019

Dinsdag 7 januari 2020

Telkens van 09u00 tot 16u30. 

Enkel op 7 januari 2020 van 09u00-12u30

Inschrijving

Online inschrijven 

maximum 24 deelnemers per opleiding

Locatie

Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Kempenzaal 1

Kostprijs

495 euro inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes.

Informatie

Liesbet Muermans

liesbet.muermans@npzl.be

011 81 94 72

Samenwerking

In PXL maakt de opleiding pijn en symptoomcontrole als aparte module integraal deel uit van het PG PZ. U bent vrijgesteld van deelname aan deze module indien u slaagt op het schriftelijk examen van deze opleiding pijn en symptoomcontrole. info: jan.coel@pxl.be

In UCLL moet je een minimum aantal gevolgde vormingsuren aantonen om te kunnen deelnemen aan het PG PZ. De uren van deze opleiding komen daarvoor in aanmerking. Info: nancy.cannaerts@ucll.be