Pijn en symptoomcontrole in palliatieve zorg

Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Inschrijven

Doelgroep

Referentieverpleegkundigen palliatieve zorg. Alle andere verpleegkundigen die reeds een basisopleiding palliatieve zorg hebben gevolgd en die zich hierin willen verdiepen.

Inhoud

Volgende thema's komen aan bod: Klik hier voor de flyer

 • Inleiding en kennismaking. Hoe een casus bespreken
 • Pijncontrole: basis en verdieping 
 • Gebruik van de spuitaandrijver 
 • Vocht & voeding
 • Gastro-intestinale problemen
 • Urologische, respiratoire- en overige symptomen
 • Gebruik van meetinstrumenten
 • Oncologische wondzorg
 • Palliatieve sedatie
 • Urgenties in palliatieve zorg
 • Integratie van de leerstof

Dinsdag 12 januari 2021: Examinering (facultatief)

Attestering

Aanwezigheidsattest. Indien geslaagd op het examen wordt dit op het aanwezigheidsattest vermeld.

Startdatum

29 september 2020

Data

Dinsdag 29 september 2020

Dinsdag 13 oktober 2020

Dinsdag 27 oktober 2020

Dinsdag 17 november 2020

Dinsdag 1 december 2020

Dinsdag 15 december 2020

Dinsdag 12 januari 2021: examen van 09u00 tot 12u30 (facultatief)

Opbouw

De opleiding bestaat uit 6 volledige dagen waarin verschillende thema's uit de pijn en symptoomcontrole binnen palliatieve zorg aan bod komen. De zevende dag, 12 januari, is er de mogelijkheid om een schriftelijk examen af te leggen voor zij die dit wensen. 

Inschrijving

Online inschrijven.

Maximum 24 deelnemers per opleiding.

Locatie

Nog te bepalen.

Kostprijs

€495,00

Incl. de maaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauze.

Informatie

Liesbet Muermans - Axana Walterus 

011 81 94 72 

liesbet.muermans@npzl.be - axana.walterus@npzl.be

Samenwerking

Deze opleiding werd ontwikkeld in samenwerking met de hogescholen PXL en UCLL.

Deelname aan het postgraduaat palliatieve zorg (PG PZ) aan deze hogescholen:

PXL: deze opleiding maakt integraal deel uit van dhet PG PZ aan de PXL. Indien met vrucht geslaagd voor het examen, wordt u vrijgesteld voor deelname aan de module pijn en symptoomcontrole binnen het PG PZ aan de PXL.
Info: jan.coel@pxl.be

UCLL: voor deelname aan het PG PZ aan de UCLL moet u een minimum aantal gevolgde vormingsuren kunnen aantonen. De uren van deze opleiding komen hiervoor in aanmerking. 
Info: nancy.cannaerts@ucll.be