Pijn & symptoomcontrole in palliatieve zorg voor verpleegkundigen (NAJAAR)

Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Inschrijven

Doelgroep

Verpleegkundigen die zich inzetten voor palliatieve patiënten en zich willen verdiepen in pijn en symptoomcontrole. In het bijzonder richten we ons tot verpleegkundigen die een taak als referentieverpleegkundige palliatieve zorg in hun organisatie of voorziening opnemen zowel in de thuiszorg, het ziekenhuis, het woonzorgcentrum, voorziening voor mensen met een beperking,... Basiskennis van palliatieve zorg is een voorwaarde om te kunnen deelnemen.

Inhoud

Verpleegkundigen hebben een belangrijke taak op vlak van lichamelijke zorg en pijn en symptoomcontrole in palliatieve zorg. Pijn is een frequent voorkomend probleem. Niet enkel bij kankerpatiënten maar ook bij COPD, ALS, MS patiënten.... Ook andere klachten zoals kortademigheid, hoest, misselijkheid, delirium, onrust,... kunnen de levenskwaliteit en het comfort ernstig aantasten. In deze opleiding leer je hoe je als verpleegkundige deze ongemakken vroegtijdig kan opmerken, beoordelen en behandelen. De aanpak van een brede waaier van pijn en lastige symptomen komt aan bod: van pijntherapie tot urgenties in palliatieve zorg, van gastro-enterologische en respiratoire symptomen tot omgaan met vocht en voeding, van het gebruik van meetinstrumenten tot het werken met de spuitaandrijver, van verdieping in theorie tot ervaren in de praktijk. Als verpleegkundige heb je hierbij nauw overleg met de (huis)arts of ondersteun je collega's vanuit je opdracht als referentieverpleegkundige palliatieve zorg. In deze opleiding leer je hoe je dat kan aanpakken. Aan het einde van de lessenreeks integreren we alle leerstof aan de hand van casussen. Daarmee krijg je voldoende handvaten om het gesprek met artsen aan te gaan en met collega verpleegkundigen te overleggen. Belangrijk is te vermelden dat lichamelijke klachten uiteraard ook beïnvloed worden door mentale, emotionele, sociale en spirituele aspecten. Hoe je omgaat met emotionele, sociale en spirituele pijn valt buiten het opzet van deze module. Daarvoor kan je deelnemen aan onze kernopleiding palliatieve zorg.

Attestering

Cursisten die wensen een bekwaamheidsattest te behalen van deze opleiding kunnen de laatste lesdag deelnemen aan een schriftelijke toetsing. Slagen op de toetsing is een voorwaarde om het attest te verkrijgen. Herkansen is mogelijk. Als je niet deelneemt aan de toetsing, krijg je een aanwezigheidsattest voor het aantal gevolgde uren.

Startdatum

19 september 2017

Data

Dinsdag 19 september 2017 Dinsdag 3 oktober 2017 Dinsdag 17 oktober 2017 Dinsdag 14 november 2017 Dinsdag 28 november 2017 Dinsdag 12 december 2017 Dinsdag 16 januari 2018 Telkens van 09u00 tot 16u30 (uitgezonderd 16/01/2018: tot 12u30)

Inschrijving

Online inschrijven Maximum 22 deelnemers

Locatie

NPZL vzw, Welzijnscampus (Ingang C) Albrecht Rodenbachstraat 29 3500 Hasselt

Kostprijs

€ 425,00 inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes.

Informatie

Els Noels els.noels@npzl.be 011 81 94 72

Samenwerking

Deze opleiding werd ontwikkeld in nauw overleg met de hogescholen PXL en UCLL en wordt beurtelings georganiseerd door elk van deze partners. De opleiding is als "module pijn en symptoomcontrole" geïntegreerd in het Postgraduaat Palliatieve Zorg, georganiseerd door UCLL.