Pijn & symptoomcontrole in palliatieve zorg voor verpleegkundigen

Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Limburg ism hogeschool PXL

Inschrijven op wachtlijst

Doelgroep

Verpleegkundigen die zich inzetten voor palliatieve patiƫnten en zich willen verdiepen in pijn en symptoomcontrole. In het bijzonder richten we ons tot verpleegkundigen die een taak als referentieverpleegkundige palliatieve zorg in hun organisatie of voorziening opnemen zowel in de thuiszorg, het ziekenhuis, het woonzorgcentrum, voorziening voor mensen met een beperking,... Basiskennis van palliatieve zorg is een voorwaarde om te kunnen deelnemen.

Inhoud

Verpleegkundigen hebben een belangrijke taak op vlak van lichamelijke zorg en pijn en symptoomcontrole in palliatieve zorg. Pijn is een frequent voorkomend probleem. Niet enkel bij kankerpatiënten maar ook bij COPD, ALS, MS patiënten... Ook andere klachten zoals kortademigheid, hoest, misselijkheid, delirium, onrust,... kunnen de levenskwaliteit en het comfort ernstig aantasten.

In deze opleiding leer je hoe je als verpleegkundige deze ongemakken vroegtijdig kan opmerken, beoordelen en behandelen. De aanpak van een brede waaier van pijn en lastige symptomen komt aan bod: van pijntherapie tot urgenties in palliatieve zorg, van gastro-enterologische en respiratoire symptomen tot omgaan met vocht en voeding, van het gebruik van meetinstrumenten tot het werken met de spuitaandrijver, van verdieping in theorie tot ervaren in de praktijk.

Als verpleegkundige heb je hierbij nauw overleg met de (huis)arts of ondersteun je collega's vanuit je opdracht als referentieverpleegkundige pallaitieve zorg. In deze opleiding leer je hoe je dat kan aanpakken.

Aan het einde van de lessenreeks integreren we alle leerstof aan de hand van casussen. Daarmee krijg je voldoende handvaten om het gesprek met artsen aan te gaan en met collega verpleegkundigen te overleggen.

Belangrijk is te vermelden dat lichamelijke klachten uiteraard ook beïnvloed worden door mentale, emotionele, sociale en spirituele aspecten. Hoe je omgaat met emotionele, sociale en spirituele pijn valt buiten het opzet van deze module. Daarvoor kan je deelnemen aan onze kernopleiding palliatieve zorg.

Klik hier voor de folder.

Attestering

Cursisten die wensen een bekwaamheidsattest te behalen van de opleiding als aparte modulen kunnen de laatste lesdag deelnemen aan een schriftelijke toetsing. Slagen op de toetsing is een voorwaarde om het attest te verkrijgen. Herkansen is mogelijk. Als je niet deelneemt een de toetsing, krijg je een aanwezigheidsattest voor het aantal gevolgde uren.

Startdatum

4 september 2018

Data

Dinsdag 4 september 2018

Dinsdag 25 september 2018

Dinsdag 16 oktober 2018

Dinsdag 6 november 2018

Dinsdag 20 november 2018

Dinsdag 4 december 2018

Dinsdag 8 januari 2019

Telkens van 09u00 tot 16u30 (uitgezonderd 08/01/2019: tot 12u30)

Inschrijving

Online inschrijven

Locatie

NPZL vzw

Albrecht Rodenbachstraat 29 (ingang B)

3500 Hasselt

Kostprijs

€ 425,00 inclusief de middagmaaltijd, de syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes

Informatie

Liesbet Muermans - liesbet.muermans@npzl.be

Heidi Jans - heidi.jans@npzl.be

011 81 94 72

Samenwerking

In PXL maakt de opleiding pijn en symptoomcontrole als aparte module integraal deel uit van het PG PZ. U bent vrijgesteld van deelname aan deze module indien u slaagt op het schriftelijk examen van deze opleiding pijn en symptoomcontrole. Info: jan.coel@pxl.be

In UCLL moet je een minimum aantal gevolgde vormingsuren aantonen om te kunnen deelnemen aan het PG PZ. De uren van deze opleiding komen daarvoor in aanmerking.. Info: nancy.cannaerts@ucll.be