Vroegtijdige zorgplanning dementie

Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Inschrijven

Doelgroep

Iedereen die binnen het woonzorgcentrum het mandaat, de ruimte en de tijd krijgt om het gesprek vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie aan te gaan en in de uitbouw hiervan in de eigen organisatie ondersteund wordt door zijn leidinggevende en directie.

Doelstellingen

- het belang erkennen van vroegtijdige zorgplanning

- weten wat specifiek is in het gesprek met mensen met dementie.

- communicatievaardigheden ontwikkelen om het gesprek vroegtijdige zorgplanning te voeren.

- beschikbare hulpmiddelen leren gebruiken die, indien nodig, het gesprek kunnen ondersteunen.

- in de beleving van een bewoner gaan staan om anders te leren kijken naar kansen om goede zorg te bieden.

- alert zijn voor de "kleine momenten" in de dagelijkse zorg en deze aanwenden voor een gesprek VZP.

- stappen zetten tot een plan van aanpak in de eigen voorziening en de nodige partners hierin betrekken.

- de richtlijn vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie leren hanteren en toepassen.

Inhoud

De opleiding reikt kennis, handvaten, hulpmiddelen, ervaring en uitwisseling aan om op de werkvloer gesprekken te voeren rond zorg en levenseinde bij personen met dementie.

De opleiding biedt bovendien de unieke gelegenheid om te leren vanuit eigen beleving en ervaring. In een inleefsessie bij sTimul, waarin je afwisselend de rol van een persoon met dementie en die van zorgverlener inneemt, leer je anders kijken naar wat goede zorg is.

Vanuit die beleving en reflectie kan je zelf kleine subtiele veranderingen in zorg aangeven die een groot verschil kunnen maken in het welbevinden van je bewoners. De focus in deze sessie ligt op het gesprek rond vroegtijdige zorgplanning?

De inleefsessie maakt integraal deel uit van de opleiding.

Kijk zeker een op deze link: www.stimulzorgethiek.be

Voor de flyer klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Startdatum

19 september 2019

Data

Donderdag 19 september en 24 oktober 2019 van 09u00 tot 16u30

Woensdag 20 november 2019 van 08u00 tot 18u00

Donderdag 12 december 2019 van 09u00 tot 12u30

Inschrijving

online inschrijven

maximum 18 deelnemers per opleiding!

Bij inschrijving ontvang je een intakeformulier dat je ingevuld terugstuurt naar els.noels@npzl.be

Locatie

Hasselt, exacte locatie volgt nog

Kostprijs

350 euro inclusief syllabus, lunch, koffie/tjee/water. Inclusief inleefsessie in samenwerking met sTimul (met middagmaal).

Informatie

Els Noels

011 81 94 72

els.noels@npzl.be

Samenwerking

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg ism sTimul, Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, expertisecentrum dementie Vlaanderen en Contact expertisecentrum dementie