Debriefing CRA’s tijdens COVID-19

Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Limburg en Pallion

Doelgroep

(CRA-)artsen

Inhoud

De voorbije maanden werden we als arts en als mens op de proef gesteld door de vele nieuwe uitdagingen die de COVID-19-pandemie met zich meebracht. Het grootschalig lijden waarmee wij plots werden geconfronteerd, is werkelijk ongezien. Ook op ethisch vlak stelde deze crisis onszelf, ons zorgteam, maar zeker ook onze patiënten en hun families voor dilemma’s waarop op korte termijn en vaak zonder de mogelijkheid tot multidisciplinair overleg een antwoord diende te volgen.
Er moest vaak en snel geschakeld worden: richtlijnen uitschrijven en opvolgen, de veiligheid garanderen, ervoor zorgen dat het team kon blijven functioneren, nadenken over alternatieven om waardig afscheid te kunnen nemen én daarenboven ook nog voor jezelf zorgen. Een zware opdracht, die ongetwijfeld en zeker ook in onze woonzorgcentra een hoge tol eiste. Het is volgens ons dan ook van wezenlijk belang om samen stil te staan bij de gebeurtenissen van de voorbije periode. Stil-staan om weer vooruit te kunnen gaan.
Daarom organiseren wij een overlegmoment, specifiek gericht op de Coördinerend en Raadgevend Artsen (CRA’s ) van de Limburgse woonzorg centra. Dit overleg wil de mogelijkheid bieden om jullie verhalen, ethische vragen en dilemma’s uit deze periode te delen en hierover met collega-CRA’s te reflecteren en in gesprek te gaan. Het behoeft geen betoog dat het uitwisselen van deze ervaringen ons kan sterken en handvaten  kan aanreiken tijdens het verdere verloop van deze pandemie, maar zeker ook in ons dagelijks functioneren en handelen als (CRA-) arts .
Uiteraard nodigen we jullie uit om vooraf na te denken over casussen, vragen en bekommernissen rond dit thema.

Klik HIER voor de flyer

Attestering

Accreditering wordt aangevraagd

Startdatum

10 september 2020

Inschrijving

Online inschrijven via onze website

https://www.npzl.be/nl/vorming

Locatie

Centraal Laboratorium Hasselt B.V.

Elfde-Liniestraat 27

3500 HASSELT

Informatie

Emily Van Hout

emily.vanhout@npzl.be

011 81 94 72

Terug naar overzicht Inschrijven