POL - Palliatief Overleg Limburg - 2

Organisatie: Pallion vzw

Doelgroep

Zorgverleners in de palliatieve zorg

Inhoud

In een POL behandelen we de vra(a)g(en) die u heeft rond een specifieke casus, een (algemene) vraag rond palliatie,...

Ter illustratie: Je bent als verpleegkundige gevraagd om een spuitaandrijver op te starten bij een patiënt die jij al jaren kent. Jou lijkt deze patiënt nochtans comfortabel en je betwijfelt of hij/zij al zo ver in het ziekteproces is om sedatie te overwegen. Helder krijgen welke positie je inneemt en op welke manier je hier mee om gaat, zijn thema’s die deze POL kunnen uitklaren.

Het Palliatief Overleg Limburg is een moment van kennisuitwisseling met collega’s en kan u zien als een leermoment, een verdiepingsmoment. Dat betekent dus dat u niet steeds een concrete vraag moet hebben om deel te nemen. Deze POL’s worden geleid door een deskundige palliatieve zorg en een psycholoog van Pallion.

*POL is de opvolger van de verschillende werkgroepen palliatieve zorg uit verschillende settings. POL bundelt dus de expertise over settings heen, als een lerend netwerk.

Voor flyer klik hier

Startdatum

7 februari 2023

Data

dinsdag 7 februari 2023 - 13u30 - 15u30

Locatie

ONLINE (link wordt tijdig doorgestuurd)

Kostprijs

GRATIS

Informatie

vorming@pallion.be

Terug naar overzicht Inschrijven