Palliatief forfait en wegvallen REM geld voor patiënten die thuis verblijven

Palliatieve patiënten die thuis verblijven kunnen het statuut palliatieve patiënt krijgen. Onder dit statuut heeft de patiënt recht op een aantal financiële tegemoetkomingen. Een arts gaat samen met de patiënt en zijn familie na of de patiënt voldoet aan de voorwaarden die verbonden zijn aan het statuut van palliatieve patiënt. Vervolgens stuurt de arts een formulier ter medische kennisgeving naar de adviserende geneesheer van de mutualiteit van de patiënt. Het ziekenfonds moet dit formulier ontvangen voor de datum van het overlijden van de patiënt. 

Onmiddellijk na de adviserende geneesheer dit formulier ontvangen heeft, wordt een palliatieve thuiszorgpremie betaald. Dit is een forfaitair bedrag voor geneesmiddelen, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen dat één maand wordt toegekend. Het forfait kan een tweede maal worden toegekend als de patiënt na deze eerste maand nog steeds aan de voorwaarden voldoet. De huisarts moet hiervoor opnieuw een formulier ter medische kennisgeving indienen. 

Voor patiënten met het statuut van palliatieve patiënt zijn ook huisbezoeken van artsen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten gratis.  Het persoonlijk aandeel dat patiënten normaal betalen (REM geld) voor huisbezoeken, wordt volledig terugbetaald aan de patiënt. 

U vindt deze info ook terug op de website van het riziv.