Vacature Klinisch psycholoog (m of v) 19 u per week - onbepaalde duurdo. 23 september 2021

Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw (NPZL vzw) is een samenwerkingsverband tussen vertegenwoordigers van eerstelijnshulpverleners, organisaties, instellingen, verenigingen en diensten dat zich richt op het ondersteunen van palliatieve zorg.

 zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een

 

Klinisch psycholoog (m/v)

19 u/week - onbepaalde duur

 

Speerpunten van jouw taak 

 • Regioverankering : een gezicht voor pallliatieve zorg
 • Samenwerking en overleg
 • Coachende zorg aan bed
 • Sensibilisering
 • Noden detectie

 

Functieomschrijving:

 Samenwerking en overleg – organiseren en faciliteren van samenwerking in diverse settings van netwerkpartners

 • Zorgt mee voor de bekendmaking en het aanbod van de organisatie
 • Zet samenwerkingsverbanden op met externe partners in de regio en bouwt zo een actief netwerk uit, is een verbindende schakel tussen betrokken actoren in palliatieve zorg.
 • Stimuleert en faciliteert kennisoverdracht, coördinatie, samenwerking en overleg tussen hulpverleners & organisaties binnen deze samenwerkingsverbanden, met het oog op het realiseren van veranderingsprocessen en/of projecten
 • Participeert aan regionale, interregionale en provinciale werkgroepen.
 • Neemt initiatieven voor een goede communicatie en informatiedoorstroming tussen disciplines en settings en draagt zo bij tot de realisatie van naadloze zorgovergang voor de patiënt.

 Coachende zorg aan bed

 • Ondersteunen van de palliatief deskundigen bij casussen wat betreft de socio-emotionele pijler
 • Ondersteunen bij complexe casussen inzake levenseindevragen bij personen met psychisch lijden
 • Deelnemen aan de dagelijkse ochtendbriefing en wekelijkse patiëntenbespreking

 Sensibilisering

 • Ondersteuning bieden in verband met regionale sensibiliseringsacties; bekendmaking van palliatieve zorg en wat het kan betekenen.

 Noden detectie

 • Is klankbord voor het werkveld voor hiaten in de palliatieve zorg.
 • Bundelt signalen, vragen en behoeften en levert input zodat noden uit het brede werkveld meegenomen kunnen worden in de doelstellingen, om zo de kwaliteit te verbeteren en te beantwoorden aan de gedetecteerde noden.

 Coaching, advies en consult

 • Detecteert en inventariseert vragen en behoeften van organisaties omtrent advies, ondersteuning en coaching m.b.t. de implementatie van een palliatieve zorgcultuur in WZC, voorzieningen voor mensen met een beperking, psychiatrische instellingen,…
 • Faciliteert implementatie van nieuwe instrumenten en methodieken in voorzieningen

Deskundigheidsbevordering

 • Inventariseert opleidingsbehoeften in het werkveld op vlak van palliatieve zorg
 • Organiseert opleidingen
 • Geeft zelf opleiding in bepaalde thema’s 

 

Profiel:

 •  u beschikt over een diploma van klinisch psycholoog;
 • u hebt kennis in de welzijns- en gezondheidssector; kennis en ervaring in palliatieve zorg in het bijzonder is een pluspunt
 • u kan zelfstandig projecten uitbouwen, budgetteren en opvolgen;
 • u kan zowel zelfstandig functioneren als in team;
 • u heeft een positieve en dynamische ingesteldheid, creativiteit, collegialiteit, flexibiliteit en discretie worden eveneens op prijs gesteld;
 • u beschikt over organisatorische, communicatieve en administratieve vaardigheden;
 • u beheerst de computervaardigheden: outlook, word, excel en powerpoint;
 • u bent bereid tot occasioneel avond- en/of weekendwerk en permanente bijscholing en
 • u beschikt over een eigen voertuig.

 

 

Wij bieden:

 • Deeltijdse tewerkstelling (19 uren per week)
 • Loonbarema volgens paritair comité 330.04 – IFIC 16.
 • Maaltijdcheques

 

Ben je geïnteresseerd?

Bezorg uw kandidatuur ten laatste op 14 oktober 2021 aan het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw, enkel via e-mail aan : hilde.lescouhier@npzl.be

Sollicitatiegesprekken zijn voorzien donderdag 21 oktober en/of vrijdag 22 oktober 2021.

 Meer info nodig?

Inhoudelijke info : Hilde Lescouhier 0471 419 440

website: www.npzl.be

Locatie : Provinciehuis, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

 

Indien u niet geselecteerd bent, wordt uw sollicitatie gedurende 1 jaar opgenomen in onze wervingsreserve.  Indien u niet wenst opgenomen te worden in onze wervingsreserve of indien u in de loop van het komende jaar uit onze wevingsreserve geschrapt wenst te worden, willen wij u vragen ons hierover te informeren.

 

Terug naar overzicht