Contextuele benadering in de palliatieve zorg: Meerzijdige partijdigheid

Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Inschrijven op wachtlijst

Doelgroep

Multidisciplinair.

Inhoud

Wanneer iemand palliatief  wordt heeft dit invloed op een heel systeem.Wanneer de dood om de hoek kijkt komen de onderlinge relaties soms onder druk te staan. In de vorige module rond parentificatie gingen we dieper in op de onderliggende verhoudingen die kunnen ontstaan in een gezin.  Als we deze structuren kunnen herkennen is het ook belangrijk om te weten hoe we daar dan mee om kunnen gaan bij een gezin waarin een lijdensdruk ervaren wordt. Gezinsleden gaan een andere rol opnemen, onuitgesproken irritaties kunnen weer omhoog komen waardoor spanning voelbaar wordt, misschien gaan partners elkaar sparen waardoor er heel wat onuitgesproken blijft,… Ook zijn er veel meer gebroken gezinnen en nieuw samengestelde gezinnen waarin de loyaliteiten anders liggen, en nog veel meer uitgesproken voelbaar zijn in een palliatieve situatie.   Hoe gaan we als hulpverlener om met deze spanningen, irritaties en ruzies?Vaak merken we dat het moeilijk is om neutraal te blijven. In deze verdiepende opleiding leren we hoe we meerzijdig partijdig kunnen zijn. Wat betekent meerzijdig partijdig zijn?Dit betekent niet dat je neutraal bent!  Het betekent wel dat je je om de beurt opstelt achter de verschillende partijen binnen een systeem. Zo is men wisselend partijdig met alle leden van de context, of deze nu overleden zijn of nog in leven, aanwezig of afwezig of zelfs nog geboren moeten worden. Als hulpverlener word je geacht de menselijkheid van iedere, al dan niet in de spreekkamer aanwezige, deelnemer in de context van de cliënt te ontdekken. Het is heel belangrijk dat je als hulpverlener met iedereen probeert mee te voelen en dat je iedere betrokkene uit de context krediet geeft. De flyer vind je hier

Attestering

Aanwezigheidsattest. Accreditering aangevraagd.

Startdatum

15 december 2020

Data

15 december 2020

Inschrijving

Online inschrijven. Maximum 16 deelnemers

Locatie

Provinciehuis Hasselt: Haspengouszaal - gebouw A  Universiteitslaan 1 3500 Hasselt

Kostprijs

€95 Incl. lunch, syllabus, koffie/thee/water tijdens de pauze

Informatie

Liesbet Muermans  liesbet.muermans@npzl.be 011 81 94 72