Kinderen en jongeren betrekken in de palliatieve zorg

Organisatie: Pallion vzw

Inschrijven

Doelgroep

Hulpverleners en andere betrokkenen die met kinderen en jongeren in palliatieve zorgsituaties in aanraking komen (onderwijs, CLB geestelijke gezondheidszorg - jongerenteams, ….)

Inhoud

Het raakt ons als kinderen en jongeren geconfronteerd worden met het ongeneeslijk ziek zijn van iemand die ze graag zien (familielid, vrienden, … ) Vragen zoals: “Mama,gaat opa dood?” zijn confronterend maar nodigen ouders, hulpverleners, leerkrachten, zorgpersoneel e.a. uit om hen te betrekken in de zorg. Ook kinderen en jongeren die moeite hebben om zich verbaal uit te drukken, hebben nood om gezien en gehoord te worden.

Maar hoe pak je dat aan? Hoe help je een kind? Welke reacties en emoties mag je verwachten? Vanaf wanneer moet je je zorgen maken? En wat met kinderen en jongeren in bijzondere gezinssituaties zoals éénoudergezinnen, pleeggezinnen,… In deze vorming gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden aan de slag met praktische toolsen educatief materiaal.

Voor flyer, klik hier

Startdatum

8 november 2022

Data

Dinsdag 8 november 2022 - 9u00 tot 12u30

Locatie

Provinciehuis
Kempenzaal 1
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Kostprijs

55,00€

Informatie

Cathy Goffin
cathy.goffin@pallion.be
011 81 94 74