Opleiding Palliatieve Zorg voor Kinesitherapeuten

Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Inschrijven

Doelgroep

Kinesitherapeuten

Inhoud

Als kinesist was je ongetwijfeld al betrokken bij de zorg voor een palliatieve patiënt.
Dat je daarbij een belangrijke rol kan opnemen om de levenskwaliteit van deze mensen te verbeteren staat buiten kijf. Wel horen we dat volgende vragen leven: Hoe identificeer ik zo vroeg mogelijk een palliatieve patiënt zodat je je behandelingen hieraan kan aanpassen? Welke rol kan ik vanaf dan opnemen? Welke invloed heeft bepaalde medicatie op mijn kinesitherapeutische behandeling? Welke van mijn behandelingen zijn juist wel of niet meer aangewezen? Welke niet medicamenteuze behandelingstechnieken zijn helpend zijn op vlak van pijnbestrijding en comfortzorg? Hoe ondersteun ik  een patiënt in zijn proces om van een actief revaliderend behandelingsbeleid naar een comfortzorgbehandeling te evolueren? Wat antwoord ik als iemand zegt “ maar jij gaat me toch weer beter maken eh”. Hoe ben ik aanvullend en stem ik de zorg af met andere betrokken zorgverleners? Hoe kan ik mijn  eigen expertise  inzetten en verbreden als ik door een palliatieve bril kijk?

In deze ervaringsgerichte opleiding bieden we praktische handvaten en inzichten aan die jou hierbij kunnen helpen. 

Thema's: 
Wat is palliatieve zorg?
Vroegtijdige identificatie van een palliatieve patiënt
Pijn- en Symptoomcontrole
Tekens van naderend natuurlijk overlijden
Van een activerend revalidatie beleid naar een comfortzorgbeleid
Medisch begeleid sterven: een verhelderend begrippenkader
Ethische grondhoudingen in palliatieve zorg
Communicatie in palliatieve zorg
Multidisciplinair samenwerken

Klik hier voor de flyer

Attestering

Accreditering aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Startdatum

22 oktober 2020

Data

22 oktober 2020
10 november 2020
26 november 2020
10 december 2020

Telkens van 13u00 tot 20u30

Inschrijving

Online via website: https://www.npzl.be/nl/vorming

Locatie

VP Plus
Roeselstraat 5-7, 3511 Hasselt

Kostprijs

€ 360,00 inclusief syllabus en maaltijd

Informatie

Els Noels

els.noels@npzl.be - 011 81 94 72