Opleiding Palliatieve Zorg voor Kinesitherapeuten

Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Inschrijven op wachtlijst

Doelgroep

Kinesitherapeuten

Inhoud

Als kinesist was je ongetwijfeld al betrokken bij de zorg voor een palliatieve patiënt. Dat je daarbij een belangrijke rol kan opnemen om de levenskwaliteit van deze mensen te verbeteren staat buiten kijf.
Wel horen we dat volgende vragen leven:

 • Hoe identificeer ik zo vroeg mogelijk een palliatieve patiënt zodat je je behandelingen hieraan kan aanpassen?
 • Welke rol kan ik vanaf dan opnemen?
 • Welke invloed heeft bepaalde medicatie op mijn kinesitherapeutische behandeling? 
 • Welke van mijn behandelingen zijn juist wel of niet meer aangewezen? 
 • Welke niet medicamenteuze behandelingstechnieken zijn helpend zijn op vlak van pijnbestrijding en comfortzorg? 
 • Hoe ondersteun ik  een patiënt in zijn proces om van een actief revaliderend behandelingsbeleid naar een comfortzorgbehandeling te evolueren? 
 • Wat antwoord ik als iemand zegt “ maar jij gaat me toch weer beter maken eh”. 
 • Hoe ben ik aanvullend en stem ik de zorg af met andere betrokken zorgverleners? 
 • Hoe kan ik mijn  eigen expertise  inzetten en verbreden als ik door een palliatieve bril kijk? 

In deze ervaringsgerichte opleiding bieden we praktische handvaten en inzichten aan die jou hierbij kunnen helpen. 

Thema's: 

 • Wat is palliatieve zorg? 
 • Vroegtijdige identificatie van een palliatieve patiënt 
 •  Pijn- en SymptoomcontroleTekens van naderend natuurlijk overlijden 
 •  Van een activerend revalidatie beleid naar een comfortzorgbeleid 
 •  Medisch begeleid sterven: een verhelderend begrippenkader 
 •  Ethische grondhoudingen in palliatieve zorg 
 •  Communicatie in palliatieve zorg 
 •  Multidisciplinair samenwerken 

Klik hier voor de flyer

Attestering

Accreditering aangevraagd bij Pro-Q-Kine

Startdatum

14 september 2021

Data

14 september 2021
30 september 2021
19 oktober 2021
18 november 2021

Telkens van 13u00 tot 20u30

Inschrijving

Online via website: https://www.npzl.be/nl/vorming

Locatie

PXL

Kostprijs

€ 360,00 inclusief syllabus en maaltijd

Informatie

Els Noels els.noels@npzl.be - 011 81 94 72