Palliatieve Urgenties

Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Inschrijven

Doelgroep

Verpleegkundigen die zorgen voor palliatieve patiënten en hun naastbestaanden en die al een basisopleiding palliatieve zorg gevolgd hebben (bv. Multidisciplinaire Kernopleiding). De opleiding staat open voor verpleegkundigen uit diverse sectoren zoals de thuiszorg, ziekenhuizen, woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een beperking,…

Inhoud

Verpleegkundigen die zorg dragen voor palliatieve patiënten hebben een belangrijke rol in de lichamelijke zorg en in pijn– en symptoomcontrole. In palliatieve situaties kunnen zich ook bepaalde urgenties voordoen. Vaak staat men dan voor heel ingrijpende keuzes.
In deze verdiepende opleiding wordt duidelijk hoe je als verpleegkundige tijdig de verschillende symptomen van een palliatieve urgentie kan herkennen om zo gericht en op tijd door te verwijzen. Ook de mogelijke behandeling van palliatieve urgenties en de communicatie hierover met patiënt en familie komen aan bod.

De opleiding zal verzorgd worden door dokter Barbara Vantroyen, arts-specialist in de urgentiegeneeskunde werkzaam in het Sint-Trudo ziekenhuis.

Voor de flyer, klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Startdatum

17 mei 2022

Inschrijving

Online via www.npzl.be/nl/vorming

Locatie

Provinciehuis
Zaal -1.17
Universiteislaan 1
3500 Hasselt

Kostprijs

45.00€

Informatie

Karen Vandebroek
karen.vandebroek@npzl.be 
011 81 94 72