Pijn & Symptoomcontrole - Symptoomcontrole in de laatste levensdagen - ONLINE

Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Inschrijven via de website is niet meer mogelijk. Neem telefonisch contact op voor meer info.

Doelgroep

Verpleegkundigen die zorgen voor palliatieve patiënten en hun naastbestaanden en die al een basisopleiding palliatieve zorg hebben gevolgd. De opleiding staat open voor verpleegkundigen uit diverse settingen zoals de thuiszorg, het ziekenhuis, het woonzorgcentrum, de voorziening voor mensen met een beperking, ……

Inhoud

Verpleegkundigen hebben een belangrijke taak op vlak van lichamelijke zorg en pijn en symptoomcontrole in palliatieve zorg.
Pijn is een frequent voorkomend probleem maar ook andere klachten zoals kortademigheid, hoest, misselijkheid, delirium, onrust,… kunnen de levenskwaliteit en het comfort ernstig aantasten.

In deze verdiepende opleiding leer je hoe je als verpleegkundige deze ongemakken vroegtijdig kan opmerken, beoordelen en behandelen.
Naast enkele meer algemene symptomen in de laatste levensfase, komen ook de symptomen aan bod die kenmerkend zijn voor de laatste levensuren.

SPREKERS: Mevrouw Vera Bijnens, verpleegkundige palliatief support team ZOL, Genk.

 

Voor flyer, klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Startdatum

4 maart 2021

Data

donderdag 4 maart 2021 van 9u tot 12u30.

Inschrijving

Online via: https://www.npzl.be/nl/vorming

Locatie

Online vorming

Kostprijs

€ 45,00

Informatie

Axana Walterus - axana.walterus@npzl.be

Karen Vandebroek - karen.vandebroek@npzl.be

011 81 94 72