Verdiepende opleiding: Sterfstijlen

Organisatie: Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Inschrijven

Doelgroep

Hulpverleners die zorgen voor palliatieve patiënten en hun naastbestaanden en werkzaam zijn in diverse werksettings zoals de thuiszorg, het ziekenhuis, het woonzorgcentrum, de voorziening voor mensen met een beperking, ……

Doelstellingen

Inzicht verwerven in de verschillen die er zijn tussen visies op doodgaan en het effect op communicatie.Inzicht verwerven in je eigen kijk op doodgaan en het effect daarvan op je eigen communicatiestijl.Vaardigheden verwerven om de dialoog over het levenseinde af te stemmen op de stervens– en communicatiestijl van de patiënt.

Inhoud

In deze opleiding wordt communicatie in palliatieve zorg benaderd vanuit verschillende sterfstijlen. De Stichting STEM (*) formuleerde op basis van onderzoek verschillende sterfstijlen. Mensen hebben immers elk hun eigen visie op ziek zijn, afscheid nemen en doodgaan. En ieder heeft zijn eigen manier van communiceren hierover. Zo is de ene bijvoorbeeld eerder onbevangen en onbevreesd voor de dood, terwijl de andere graag de touwtjes in handen neemt vanuit een behoefte naar controle. Sommige mensen gaan pro-actief aan de slag om zeker te zijn dat ze medezeggenschap hebben, anderen verlaten zich op mensen die hen omringen. De ene communiceert hierover recht toe—recht aan, de andere eerder ontwijkend of niet. Dat zet jou voor de uitdaging om telkens opnieuw te zoeken naar hoe je best connectie maakt met de persoon voor je. Die visie op ziekte en sterven kan in de loop van een ziekteproces immers veranderen onder invloed van diverse factoren. Mensen kunnen bovendien communiceren in een stijl die heel erg aansluit of verschilt van de jouwe.In deze opleiding leer je vooral over de verschillen die er zijn en wat jou kan helpen om ècht contact te maken zodat je de zorg kan bieden die de patiënt zelf voor ogen heeft. Want palliatieve zorg is zorg op maat.

Klik hier voor de flyer.

(*) http://www.stichtingstem.info

Attestering

Aanwezigheidsattest

Startdatum

20 oktober 2020

Data

Dinsdag 20 oktober 2020 Dinsdag 17 november 2020 Dinsdag 1 december 2020 Telkens van 9u tot 12u30.

Inschrijving

Online via de website. 

Locatie

Provinciehuis A-Blok - Kelderverdieping. Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt Aanmelden aan het onthaal.

Kostprijs

€135, incl. syllabus, koffie/thee/water

Informatie

Els Noels - Liesbet Muermans els.noels@npzl.be - liesbet.muermans@npzl.be 011 81 94 72