Samenwerking stimuleren

Bij het netwerk wensen we hulpverleners en organisaties warm met elkaar te verbinden. We creëren gelegenheden om de handen in elkaar te slaan. Zo kan er een netwerk tot stand komen waar informatie en expertise rond palliatieve zorg van de ene organisatie naar de andere stroomt. Hulpverleners kunnen elkaar inspireren, elkaar op weg helpen en elkaar aanvullen. Op die manier worden er stevige bruggen gebouwd tussen de vele eilandjes waar palliatieve zorg verleend wordt. 

Werkgroepen

Eén van deze gelegenheden zijn de bijeenkomsten voor de verschillende werkgroepen. Een werkgroep bestaat uit een aantal professionele hulpverleners uit een bepaalde sector of setting. Ook vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties vormen samen een werkgroep. De leden van de verschillende werkgroepen komen geregeld samen. De frequentie van deze bijeenkomsten verschilt naargelang de werkgroep. 

De belangrijkste voedingsbron voor de werkgroepen zijn de deelnemende leden zelf. De inhoud die aan bod komt tijdens bijeenkomsten wordt bepaald door de noden en wensen van de hulpverleners of vrijwilligers. Elke bijeenkomst worden één of meerdere thema’s besproken. Door ervaringen en informatie met elkaar te delen krijgen leden van de werkgroep de kans van elkaar te leren. Hulpverleners en vrijwilligers bespreken knelpunten met elkaar. Moeilijke casussen worden voorgelegd aan collega’s. Interne vormingen en besprekingen van interessante literatuur en/of studiedagen zorgen ervoor dat kennis en vaardigheden up to date blijven. Deelnemers van de werkgroep slaan soms ook de handen in elkaar om bijvoorbeeld bepaalde procedures uit te werken of studiedagen te organiseren. 

In werkgroepen is er enorm veel expertise bij de verschillende hulpverleners aanwezig. Overleg maakt het mogelijk dat men de krachten kan bundelen en moeilijkheden kan overwinnen. Indien nodig kan er ook externe expertise worden ingeroepen. Door de aanwezige expertise met elkaar uit te wisselen kan op die manier overal de palliatieve zorg geoptimaliseerd worden.

Onderaan deze pagina vindt u een overzicht van de werkgroepen die momenteel deel uitmaken van het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw. Om een idee te hebben van de thema’s die de voorbije jaren in werkgroepen aan bod kwamen, verwijzen we naar onze jaarverslagen. Indien u vragen heeft of wenst aan te sluiten bij één van onze werkgroepen, kan u contact  met ons opnemen. 

De volgende werkgroepen maken deel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw:

  • Overlegplatform verantwoordelijken gezinszorg/poestdiensten thuiszorg Limburg
  • Overlegplatform verantwoordelijken vrijwilligersorganisaties Limburg
  • Werkgroep voorzieningen voor mensen met een handicap
  • Werkgroep ziekenhuizen
  • Werkgroep psychologen PST
  • Werkgroep verpleegkundigen PST
  • Werkgroep verpleegkundigen PE
  • Werkgroep WZC referenten Limburg
  • Intervisiegroep referentie artsen