Vorming organiseren

Iedereen die palliatieve zorg verleent, kan bij ons terecht om zijn kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. We voorzien dan ook een uitgebreid vormingsaanbod.

In onze multidisciplinaire kernopleiding staan kennis, vaardigheden en attitudes verwerven, persoonlijke reflectie en bezieling centraal. De opleiding is ook een gelegenheid om hulpverleners van andere disciplines en uit verschillende settings, en vrijwilligers te ontmoeten en beter te leren kennen. Samenwerking over disciplines en settings heen is in palliatieve zorg niet weg te denken.

Naast deze basisopleiding worden een aantal vormingsactiviteiten georganiseerd waarbij dieper op bepaalde thema's wordt ingegaan. Jaarlijks zijn er een aantal studiedagen voor een breed publiek hulpverleners en vrijwilligers in diverse settings palliatieve zorg. Organisaties kunnen ook vorming op maat aanvragen. Wij zoeken dan samen met de organisatie naar een aanbod dat aansluit bij hun specifieke noden en vragen.

Studenten kunnen bij ons terecht voor ondersteuning bij hun zoektocht naar informatie over palliatieve zorg.

Ten slotte verzamelen we alle relevante informatie met betrekking tot palliatieve zorg. We beschikken over een uitgebreide bibliotheek met artikels, boeken, lespakketten, beeldmateriaal, enz..Dit materiaal kan ook worden uitgeleend.

Een overzicht van geplande vormingsactiviteiten en meer informatie over hoe u zich kan inschrijven vindt u terug onder de rubriek vorming.