Vrijwilligerswerk ondersteunen

De inwoners van Limburg hebben een groot hart voor mekaar. Dat blijkt uit de vele vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor hun medemens. Bij het ontstaan van NPZL vzw beslisten we om geen eigen vrijwilligersequipe op te starten, maar de bestaande sterk uitgebouwde vrijwilligerswerking te ondersteunen. 

Bij het Netwerk bieden we vrijwilligers de kans hun kennis en vaardigheden op vlak van palliatieve zorg te ontwikkelen. Jaarlijks organiseren we een studiedag voor vrijwilligers, waar een bepaald thema uitgebreid wordt toegelicht. Eveneens jaarlijks organiseert het Netwerk specifiek voor vrijwilligers een training van 7 halve dagen.

Naast uitleg over palliatieve zorg komen ook thema's zoals 'Wat zijn de taken van een vrijwilliger, waar kan ik terecht? aan bod. Vrijwilligers zijn uiteraard ook van harte welkom op onze multidisciplinaire kernopleiding van 7 volle dagen.

Meer informatie over de geplande vormingsactiviteiten vindt u terug onder de knop vorming .

Voor de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties kunnen we bij het netwerk ook rekenen op onze samenwerking met Pallion. Vrijwilligers kunnen steeds met vragen terecht bij de deskundigen palliatieve zorg.

Pallion doet ook regelmatig beroep op diverse vrijwilligersorganisaties om ondersteuning te bieden in palliatieve thuissituaties. Twee à drie jaarlijks evalueren we samen met de vertegenwoordigers van de vrijwilligersorganisaties of de manier van samenwerken nog voldoet aan de behoeften van de vrijwilligers enerzijds en het netwerk anderzijds.