Innoveren

Het netwerk heeft als doel verandering teweeg te brengen. 

Bij NPZL vzw  willen we innoverend zijn in onze eigen manier van werken. We onderzoeken hoe wij ons steentje kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de dromen die rond palliatieve zorg bestaan. We evalueren voortdurend onze werking en passen deze aan waar nodig. 

We willen innoverend zijn in de wereld van palliatieve zorg. We proberen zoveel mogelijk op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen deze zorg en zorgen ervoor dat nieuwigheden hun weg naar de werkvloer vinden. 

We ondersteunen organisaties die veranderingen wensen te realiseren en helpen hen op weg bij het nemen van de eerste stappen. Samen met de organisatie kijken we welke zorg er op dat moment aanwezig is en welke noden er zijn op vlak van palliatieve zorg. Er worden mogelijkheden geëxploreerd om aan die noden tegemoet te komen. We brengen de organisatie in contact met andere organisaties die ervaring hebben in het implementeren van een palliatieve zorgcultuur en hun verder kunnen ondersteunen. Indien de organisatie dat nodig acht, kan ze ook verdere ondersteuning van het netwerk inroepen.