Beleid voeren

De overheid speelt een belangrijke rol in het faciliteren van palliatieve zorg. Door de regelgeving af te stemmen op de noden op de werkvloer, kunnen moeilijkheden worden opgelost, verminderd of voorkomen. Om de juiste maatregelen te kunnen treffen, is er input nodig van hulpverleners en vrijwilligers die palliatieve zorg verlenen. NPZL vzw inventariseert de knelpunten die tijdens contacten met mensen die in het werkveld staan aan bod komen. Via de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw vindt deze informatie zijn weg naar de overheid, die vervolgens haar beleid kan afstemmen op de lacunes die er in palliatieve zorgverlening bestaan.