Thuiszorg ondersteunen (Pallion)

Palliatieve patiënten kunnen ervoor kiezen tijdens hun ziekteperiode thuis te verblijven. Deze thuis kan bij het gezin zijn, maar ook in residenties zoals woonzorgcentra, voorzieningen voor mensen met een handicap, psychiatrische verzorgingstehuizen en voorzieningen voor beschut wonen. Om de patiënt zelf, zijn naasten en de hulpverleners die samen zorg dragen voor de patiënt bij te staan, werkt het Netwerk Palliatieve  Zorg vzw samen met Pallion. Daarnaast heeft NPZL vzw een netwerk referentie-artsen opgestart.

Pallion is een equipe van deskundigen palliatieve zorg die instaan voor palliatieve zorg thuis, waar deze thuis ook mag zijn. Zowel de patiënt zelf, zijn omgeving als hulpverleners kunnen een beroep doen op de medewerkers van Pallion. Zij bieden advies, ondersteuning en begeleiding bij praktische vragen rond pijn– en symptoomcontrole en bij vragen van psycho-emotionele, sociale en spirituele aard. Pallion neemt de zorg nooit over. De zorgverlening blijft in handen van de vertrouwde hulpverleners. De patiënt, zijn omgeving, hulpverleners en Pallion gaan samen op zoek naar de best mogelijke zorg. 

Voor meer informatie over de Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe van Listel vzw verwijzen we naar de website www.pallion.be.