Bijzonder samenwerkingsverband (Pallion)

Elk Netwerk Palliatieve Zorg dient te beschikken over een multidisciplinaire begeleidingsequipe ter ondersteuning van de palliatieve thuiszorg.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg heeft een bijzonder samenwerkingsverband met Pallion, de Limburgse Ondersteuningsequipe Palliatieve Zorg van Listel vzw.

Pallion is een equipe van deskundigen palliatieve zorg die instaan voor palliatieve zorg aan huis of in thuisvervangende milieus (woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een handicap, psychiatrische verzorgingstehuizen en voorzieningen voor beschut wonen). Zowel de patiënt zelf, zijn omgeving als hulpverleners kunnen een beroep doen op de medewerkers van Pallion. Zij bieden advies, ondersteuning en begeleiding bij praktische vragen rond pijn – en symptoomcontrole en bij vragen van psycho-emotionele, sociale en spirituele aard. Pallion neemt de zorg nooit over. De zorgverlening blijft in handen van de vertrouwde hulpverleners. De patiënt, zijn omgeving, hulpverleners en Pallion gaan samen op zoek naar de best mogelijke zorg. 

Voor meer informatie over de Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe van Listel vzw verwijzen we naar de website www.pallion.be