Opleiding Pijn- & Symptoomcontrole

Verpleegkundigen geven ons herhaaldelijk aan dat ze verdieping rond het thema pijn en symptoomcontrole wensen. Ze hebben immers op dat vlak een belangrijke taak binnen palliatieve zorg. Niet enkel als persoon en zorgverlener maar ook als lid van een interdisciplinair team en als coach van collega's.Deze opleiding kwam inhoudelijk tot stand in overleg met de hogescholen PXL en UCLL. Informatie over deze opleiding en om u in te schrijven vindt u onder de rubriek 'vorming'. De flyer vindt u hier. Terug naar overzicht