Missie/Visie

Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw (NPZL vzw) is een samenwerkingsverband tussen vertegenwoordigers van eerstelijnhulpverleners, organisaties, instellingen, verenigingen en diensten, dat zich richt op het ondersteunen van palliatieve zorg. Dit samenwerkingsverband wordt erkend door de Vlaamse overheid en heeft een aantal opdrachten gekregen. 

Een Netwerk met een visie op palliatieve zorg.

Palliatieve zorg wordt door de Wereld Gezondheids Organisatie gedefinieerd als een benadering die de levenskwaliteit verbetert van de patiënten en hun families geconfronteerd met een levensbedreigende ziekte, door preventie en verlichten van lijden, door een vroegtijdige identificatie en feilloos assessment en behandeling van de pijn en andere fysieke, psychosociale en spirituele problemen. 

Bij NPZL vzw is goede  palliatieve zorg tegelijkertijd eenvoudiger en toch zoveel meer dan dat. Palliatieve zorg is een ontmoeting tussen hulpverlener, palliatieve patiënt en zijn naasten. Het gaat om een ontmoeting van mens tot mens, waarbij de patiënt en zijn omgeving het gevoel hebben dat ze alles wat er op hun hart ligt mogen, maar niet moeten delen. Er wordt geluisterd naar de vragen, noden en wensen van de patiënt. Samen wordt er gezocht naar een manier om deze zorgen met zijn allen te dragen. 

Een Netwerk met een missie. 

NPZL vzw heeft als wens dat eenvoudige, maar goede palliatieve zorg  een vanzelfsprekendheid wordt in Limburg en ver daarbuiten. Om deze wens te verwezenlijken wil het netwerk ervoor zorgen dat iedereen palliatieve zorg kent en zich bewust is van het belang van deze zorg. Het netwerk wil verder iedereen die zorg voor een palliatieve patiënt op zich neemt de kans geven zijn krachten te ontwikkelen om zo het beste van zichzelf te kunnen geven. NPZL vzw maakt bekend, bewust en bekwaam door zelf een ontmoetingsplaats te zijn waar bevolking, organisaties, hulpverleners, … warm met elkaar verbonden worden.