Vormingen

Op deze pagina vind je het overzicht van opleidingen en vorming georganiseerd door het Netwerk en andere organisaties.

Aan het aanbod vorming op maat wordt momenteel gewerkt, we hopen dit spoedig op de website aan te vullen. Voor een vorming op maat kan je contact met ons opnemen via info@npzl.be.

De vormingsbrochure van 201kan je openen door hier te klikken.

Als je je inschrijft voor een vorming georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, gelden de annulatievoorwaarden.

Vormingen die georganiseerd worden door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, kan je via deze link terugvinden.

georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
georganiseerd door andere organisatie

Avondsymposium: contextuele begeleiding. Vergeten verdriet start 10 december 2019
Nog 49 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Verpleegkundigen, psychologen, artsen, leerkrachten, vrijwilligers, zorgkundigen, kinesisten, apothekers,... en alle andere geïnteresseerden.

Inhoud

In de drie voorgaande avondsymposia rond contextuele begeleiding kwamen eerst een inleiding, daarna bemiddeling als het moeilijker gaat aan bod. Het derde symposium handelde over de onbalans in 'geven en nemen' en loyaliteitsconflicten in het kerngezin.

Vanavond hebben we oog voor het 'vergeten verdriet'. Wie denkt aan de oudere ouders wanneer een van de kinderen (van middelbare leeftijd) ziek is, wie denkt er aan de grootouders als één van de kleinkinderen ziek is? Wat met medebewoners of de hulpverleners in het woonzorgcentrum? Wat met collega's bij ziekte van een collega? Vaak worden deze relaties vergeten, wordt er te weinig stil gestaan bij mensen en hun verdriet.

Klik hier voor de flyer

Attestering

Aanwezigheidsattest. Accreditering voor artsen en kinesisten is aangevraagd.

Data

Dinsdag 10 december 2019

van 20u00-22u00

Inschrijving

online inschrijven


Locatie

WZC Puthof

Puthofveld 4

3840 Borglooon

Kostprijs

25 euro

Informatie

Liesbet Muermans

liesbet.muermans@npzl.be

011 81 94 72

Avondsymposium: Contextuele begeleiding. Aandacht voor het gezin start 22 oktober 2019
Nog 49 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Verpleegkundigen, psychologen, artsen, leerkrachten, vrijwilligers, zorgkundigen, kinesisten, apothekers,... en alle andere geïnteresseerden.

Inhoud

In het eerste avondsymposium over contextuele begeleiding kregen we een inleiding in het contextueel gedachtegoed

De tweede avond stonden we stil bij moeilijke situaties, waarbij er soms nood is aan bemiddeling.

Vandaag kijken we naar de kern van de gezinscontext. We leven het meest samen met ons directe gezin, partners en kinderen. Ook de veel voorkomende nieuw samengestelde gezinnen brengen een speciale dynamiek mee.

Wat gebeurt er in een gezin bij ziekte, hoe verschuiven de rollen, hoe gaan we hiermee om?

Klik hier voor de flyer

Attestering

Aanwezigheidsattest. Accreditering voor artsen en kinesisten is aangevraagd

Data

Dinsdag 22 oktober 2019

van 20u00-22u00

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

CC Houthalen-Helchteren

Varenstraat 22A

3530 Houthalen-Helchteren

Kostprijs

25 euro

Informatie

Liesbet Muermans

liesbet.muermans@npzl.be

011 81 94 72

Postgraduaat palliatieve zorg start 3 oktober 2019

Organisatie

UC Leuven-Limburg

Inhoud

Zorgen voor palliatieve patiënten is mensen nabij zijn in een zeer intieme en kwetsbare periode aan het einde van het leven. Het betekent omgaan met lichamelijke ongemakken van patiënten, met intense gevoelens, naastbestaanden en existentiële vragen. Het betekent ook voelen wat de impact hiervan is op jezelf en wie je bent als zorgverlener in palliatieve zorg.

Meer info vind je hier

Vroegtijdige zorgplanning dementie start 19 september 2019
Nog 16 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Iedereen die binnen het woonzorgcentrum het mandaat, de ruimte en de tijd krijgt om het gesprek vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie aan te gaan en in de uitbouw hiervan in de eigen organisatie ondersteund wordt door zijn leidinggevende en directie.

Doelstellingen

- het belang erkennen van vroegtijdige zorgplanning

- weten wat specifiek is in het gesprek met mensen met dementie.

- communicatievaardigheden ontwikkelen om het gesprek vroegtijdige zorgplanning te voeren.

- beschikbare hulpmiddelen leren gebruiken die, indien nodig, het gesprek kunnen ondersteunen.

- in de beleving van een bewoner gaan staan om anders te leren kijken naar kansen om goede zorg te bieden.

- alert zijn voor de "kleine momenten" in de dagelijkse zorg en deze aanwenden voor een gesprek VZP.

- stappen zetten tot een plan van aanpak in de eigen voorziening en de nodige partners hierin betrekken.

- de richtlijn vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie leren hanteren en toepassen.

Inhoud

De opleiding reikt kennis, handvaten, hulpmiddelen, ervaring en uitwisseling aan om op de werkvloer gesprekken te voeren rond zorg en levenseinde bij personen met dementie.

De opleiding biedt bovendien de unieke gelegenheid om te leren vanuit eigen beleving en ervaring. In een inleefsessie bij sTimul, waarin je afwisselend de rol van een persoon met dementie en die van zorgverlener inneemt, leer je anders kijken naar wat goede zorg is.

Vanuit die beleving en reflectie kan je zelf kleine subtiele veranderingen in zorg aangeven die een groot verschil kunnen maken in het welbevinden van je bewoners. De focus in deze sessie ligt op het gesprek rond vroegtijdige zorgplanning?

De inleefsessie maakt integraal deel uit van de opleiding.

Kijk zeker een op deze link: www.stimulzorgethiek.be

Voor de flyer klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Donderdag 19 september en 24 oktober 2019 van 09u00 tot 16u30

Woensdag 20 november 2019 van 08u00 tot 18u00

Donderdag 12 december 2019 van 09u00 tot 12u30

Inschrijving

online inschrijven

maximum 18 deelnemers per opleiding!

Bij inschrijving ontvang je een intakeformulier dat je ingevuld terugstuurt naar els.noels@npzl.be


Locatie

Hasselt, exacte locatie volgt nog

Kostprijs

350 euro inclusief syllabus, lunch, koffie/tjee/water. Inclusief inleefsessie in samenwerking met sTimul (met middagmaal).

Informatie

Els Noels

011 81 94 72

els.noels@npzl.be

Samenwerking

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg ism sTimul, Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, expertisecentrum dementie Vlaanderen en Contact expertisecentrum dementie

Avondsymposium: Contextuele begeleiding. Thema bemiddeling bij families in palliatieve situaties start 21 mei 2019
Nog 40 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Verpleegkundigen, psychologen, artsen, leerkrachten, vrijwilligers, zorgkundigen, kinesisten, apothekers,... en alle andere geïnteresseerden.

Inhoud

Vorige keer krijgen we de inleiding in de contextuele zorg, met aandacht voor o.a. de balans van 'geven en nemen' en onderlinge loyaliteiten, in gewone thuis situaties, maar ook in wanneer er iemand in het gezin ziek is of in een crisissituatie...

Vandaag zoemen we in op situaties waar de balans van geven en nemen uit evenwict is, waar communicatie moeilijk verloopt of waar loyaliteiten die voor jezelf erg sterk zijn, door anderen niet worden begrepen. Dan hebben we soms nood aan iemand die ons helpt, iemand die bemiddelt tussen verschillende partijen. Hoe gaan we om met meerzijdige partijdigheid? Wat betekent het precies?

Voor de flyer: klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest. Accreditering voor artsen en kinesisten is aangevraagd.

Data

Dinsdag 21 mei 2019

van 20u00-22u00

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

CC Palethe

Jeugdlaan

3900 Overpelt

Kostprijs

25 euro

Informatie

Liesbet Muermans 

011 81 94 72

liesbet.muermans@npzl.be

Symposium: Over-lijden start 16 mei 2019
Nog 20 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Verpleegkundigen, psychologen, artsen, leerkrachten, vrijwilligers, zorgkundigen, kinesisten, apothekers,... en alle andere geïnteresseerden.

Inhoud

Het naderen van het levenseinde van een geliefde, familielid of patiënt kan heel wat teweegbrengen bij hemzelf, zijn omgeving én zijn hulpverleners.

Hoe zijn we geneigd hierop te reageren, wat verklaart dat gedrag en hoe kunnen we het dus begrijpen? Vaak hebben we geleerd om moeilijke ervaringen, zoals bijvoorbeeld "lijden", uit de weg te gaan. We ervaren dit als iets verstorend, waar we snel komaf mee willen maken. Ook in de palliatieve zorg merken we dit op.

Lijden wordt als heftig of confronterend ervaren waardoor we mogelijks voorbij gaan aan wat dit lijden inhoudt en willen we het zo snel mogelijk de kop indrukken. Hoe komt het toch dat we hier zo'n weerstand voor ervaren? We stellen ons in dit symposium de vraag hoe de patiënt zelf geneigd is te reageren op zijn eigen lijden.

Welke vragen of noden brengt dit bij de omgeving teweeg? Hoe kan je ook deze vragen begrijpen als hulpverlener? Hoe ga je er als hulpverlener mee om dat jouw opvatting verschilt van die van de patiënt en eventueel met die van collega's? Welke (innerlijke) conflicten kan dit veroorzaken naar de zorg toe?

Klik hier voor de flyer

Attestering

Aanwezigheidsattest, accreditering voor artsen wordt aangevraagd

Data

Donderdag 16 mei 2019 van 09u00 tot 15u45

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

UHasselt, aula H3, campus Diepenbeek gebouw D

Kostprijs

95 euro inclusief broodjesmaaltijd

Informatie

Kim Trippas kim.trippas@npzl.be 011 81 94 72

Contextuele benadering in palliatieve zorg: parentificatie start 28 maart 2019
Nog 0 plaats(en) vrij.

Inschrijven via de website is niet meer mogelijk. Neem telefonisch contact op voor meer info.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, psychologen, pastores, moreel consulenten, sociaal werkers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, vrijwilligers,... met werkervaring in palliatieve zorg.

Inhoud

Een palliatief ziekteproces brengt familierelaties in beweging. Bepaalde familiethema's en -geschiedenissen komen uitdrukkelijk of onzichtbaar naar boven. Soms werkt dit verbindend binnen families, soms loopt het moeilijk. Hoe kunnen we processen die zich afspelen in deze families begrijpen? Hoe beïnvloedt dit ons als hulpverlener? En hoe kunnen wij hier als hulpverlener in ondersteunen? In deze opleiding gaan we in op de invloed van parentificatie: - Waarom kunnen sommigen geen 'nee' zeggen als hun hulp gevraagd wordt en kunnen anderen niet naar huis voordat hun verslag tot in de puntjes af is? - Waarom trekt de ene zus zich niets aan van de rommel in de medicatiedoos, terwijl de andere zus daar heel kwaad van wordt? - Waarom maakt de zoon altijd ruzie in het gezin door het steeds over de ziekte te hebben terwijl de rest dat niet wilt? Als kind willen we zorgen voor onze ouders, ieder op onze eigen manier. Zoals gaan helpen waar mogelijk of heel erg ons best doen op school, of voor ons laten zorgen,... We leren hieruit en er ontstaan bepaalde patronen die in ons geworteld geraken. Ze bepalen mee hoe we als volwassene in relatie staan tot elkaar en de wereld.  Tijdens deze vorming gaan we in op de verschillende vormen van parentificatie, zowel theoretisch, persoonlijk als professioneel: hoe herkennen we de parentificaties, bij onszelf, bij onze collega's en bij de families waar we mee werken? Hoe kunnen we met elkaar omgaan en begrip voor elkaar verhogen? SPREKER Mevr. Liese Vijfeijken, psycholoog, psychotherapeut en rouwtherapeut, in haar praktijk 'ik en gij'.

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Donderdag 28 maart 2019 van 09u00 tot 16u30

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Welzijnscampus (Ingang B) Albrecht Rodenbachstraat 29 3500 Hasselt

Kostprijs

95 euro inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes Opleidingscheques worden niet aanvaard

Informatie

Liesbet Muermans liesbet.muermans@npzl.be 011 81 94 72