Vormingen

Op deze pagina vind je het overzicht van opleidingen en vorming georganiseerd door het Netwerk en andere organisaties.

Aan het aanbod vorming op maat wordt momenteel gewerkt, we hopen dit spoedig op de website aan te vullen. Voor een vorming op maat kan je contact met ons opnemen via info@npzl.be.

De vormingsbrochure van het najaar 2017 kan je openen door hier te klikken.

Als je je inschrijft voor een vorming georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, gelden de annulatievoorwaarden.

Vormingen die georganiseerd worden door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, kan je via deze link terugvinden.

georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
georganiseerd door andere organisatie

CRA symposium
7e Limburgs Symposium voor CRA's (en andere geïnteresseerden)
start 18 november 2017
Nog 45 plaats(en) vrij.

Organisatie

NPZL

Doelgroep

CRA's, geriaters en artsen met een bijzondere interesse in ouderenzorg.

Inhoud

08u30 Ontvangst met koffie en lekkers

09u00 Verwelkoming

09u10 Pijnbeleving bij de dementerende patiënt
Dr. Charlotte De Clercq Geriater Jessa ziekenhuis

10u00 Discussie en vraagstelling

10u20 Pauze

10u50 Mondzorg bij de geriatrische patiënt
Prof. Dr. Jacques Vanobbergen UGent

12u00 Discussie en vraagstelling

12u20 Afsluiting

 

Klik hier voor de uitnodiging

Attestering

Accreditering wordt aangevraagd

Data

18 november 2017

9u00-12u30

Locatie

Hotel Stiemerheide

Wiesmesmeerstraat 105

3600 Genk

Kostprijs

€35

Informatie

veerle.philips@npzl.be of 011/81 94 72

Postgraduaat palliatieve zorg start 19 oktober 2017

Meer info Inhoud

Klik hier voor de flyer.

Avondsymposium: Ziekte en sterven in Oosterse culturen start 17 oktober 2017
Nog 40 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw

Doelgroep

Verpleegkundigen, psychologen, artsen, leerkrachten, vrijwilligers, zorgkundigen, kinesisten, apothekers, ... en alle andere geïnteresseerden

Inhoud

Hoe kijken Oosterse culturen naar ziekte, dood en levenseinde? Welke rol speelt de omgeving, wat zijn hun taken? Wat met hygiëne, verzorging en medicatie? Mag er euthanasie uitgevoerd worden? Zijn er bepaalde rituelen bji het levenseinde of na het overlijden. 

Klik hier voor de flyer van het avondsymposium.

Attestering

Aanwezigheidsattest en accreditering voor artsen

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Medisch Centrum Sint Jozef vzw

Abdijstraat 2, 

3740 Bilzen

Kostprijs

20 euro

Informatie

Kim Haesen 

kim.haesen@npzl.be

Liefde, leed en loyaliteit
Werken in en met de context van onze palliatieve patiënt
start 10 oktober 2017
Nog 70 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg i.s.m. de Palliatieve Support Teams van Limburg

Doelgroep

PST team, referentieverpleegkundigen palliatieve zorg, verpleegkundigen van de palliatieve eenheid, onco-coachen en onco-psychologen.

Inhoud

In palliatieve zorg begeleiden we de patiënt én zijn familie tijdens het ziek zijn. Dat is niet eenvoudig want het vraagt maatwerk en rekening houden met de dynamiek en eigenheid van elke familie. Niet alleen verschilt de beleving van elke betrokkene maar ook de onderlinge relaties en loyaliteiten, de balansen van geven en nemen, de rechtvaardigheid in de relaties spelen daarbij een belangrijke rol. Ongeneeslijk ziek zijn en de impact daarvan kan heel wat in beweging brengen in familierelaties.

Sommige thema's komen dan uitdrukkelijk of onzichtbaar naar boven. Vragen die hulpverleners bezig houden zijn o.a.: "Hoe omgaan met conflicten aan het ziekbed van de familie? Wat als de patiënt naar zijn kinderen vraagt met wie hij al jaren geen contact meer heeft? Wie betrekken in de zorg bij nieuw samengestelde gezinnen en complexe familierelaties? Hoe omgaan met familiegeheimen die bij het naderend sterven naar boven komen?...". Het vraagt van hulpverleners niet enkel inzicht in een contextueel denkkader maar ook vaardigheden om daarmee aan de slag te gaan. Mevr. Else Marie van den Eerenbeemt zal ons hierin inwijden.

DOCENT

Mevr. Else Marie van den Eerenbeemt, familietherapeut, docent familieverhoudingen, publicist en onderzoeker op het gebied van de ouder-kind relatie. Ze geeft lezingen, workshops en masterclasses in Nederland en Vlaanderen.

Klik hier voor de flyer

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Dinsdag 10 oktober 2017

onthaal met koffie vanaf 09u00

aanvang om 09u30-12u30

Inschrijving

online inschrijven


Locatie

Jessa Ziekenhuis

campus Salvator

Salvatorstraat 20

3500 Hasselt

Parkeren op de bezoekersparking van het ziekenhuis.

Zaal: Aula (op gelijkvloers)

Kostprijs

15 €

Informatie

Els Noels

011 81 94 72

els.noels@npzl.be

Theater- en filmvoorstelling 'Ooit ga je dood' start 3 oktober 2017

Inhoud

Opgelet: de ticketverkoop eindigt op vrijdag 15 september. Klik HIER om de affiche te bekijken.

Inschrijven kan via onderstaand formulier of door HIER te klikken:

Pijn & symptoomcontrole in palliatieve zorg voor verpleegkundigen (NAJAAR) start 19 september 2017
Nog 7 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Verpleegkundigen die zich inzetten voor palliatieve patiënten en zich willen verdiepen in pijn en symptoomcontrole. In het bijzonder richten we ons tot verpleegkundigen die een taak als referentieverpleegkundige palliatieve zorg in hun organisatie of voorziening opnemen zowel in de thuiszorg, het ziekenhuis, het woonzorgcentrum, voorziening voor mensen met een beperking,... Basiskennis van palliatieve zorg is een voorwaarde om te kunnen deelnemen.

Inhoud

Verpleegkundigen hebben een belangrijke taak op vlak van lichamelijke zorg en pijn en symptoomcontrole in palliatieve zorg. Pijn is een frequent voorkomend probleem. Niet enkel bij kankerpatiënten maar ook bij COPD, ALS, MS patiënten.... Ook andere klachten zoals kortademigheid, hoest, misselijkheid, delirium, onrust,... kunnen de levenskwaliteit en het comfort ernstig aantasten.

In deze opleiding leer je hoe je als verpleegkundige deze ongemakken vroegtijdig kan opmerken, beoordelen en behandelen. De aanpak van een brede waaier van pijn en lastige symptomen komt aan bod: van pijntherapie tot urgenties in palliatieve zorg, van gastro-enterologische en respiratoire symptomen tot omgaan met vocht en voeding, van het gebruik van meetinstrumenten tot het werken met de spuitaandrijver, van verdieping in theorie tot ervaren in de praktijk.

Als verpleegkundige heb je hierbij nauw overleg met de (huis)arts of ondersteun je collega's vanuit je opdracht als referentieverpleegkundige palliatieve zorg. In deze opleiding leer je hoe je dat kan aanpakken.

Aan het einde van de lessenreeks integreren we alle leerstof aan de hand van casussen. Daarmee krijg je voldoende handvaten om het gesprek met artsen aan te gaan en met collega verpleegkundigen te overleggen.

Belangrijk is te vermelden dat lichamelijke klachten uiteraard ook beïnvloed worden door mentale, emotionele, sociale en spirituele aspecten. Hoe je omgaat met emotionele, sociale en spirituele pijn valt buiten het opzet van deze module. Daarvoor kan je deelnemen aan onze kernopleiding palliatieve zorg.

Attestering

Cursisten die wensen een bekwaamheidsattest te behalen van deze opleiding kunnen de laatste lesdag deelnemen aan een schriftelijke toetsing. Slagen op de toetsing is een voorwaarde om het attest te verkrijgen. Herkansen is mogelijk. Als je niet deelneemt aan de toetsing, krijg je een aanwezigheidsattest voor het aantal gevolgde uren.

Data

Dinsdag 19 september 2017

Dinsdag 3 oktober 2017

Dinsdag 17 oktober 2017

Dinsdag 14 november 2017

Dinsdag 28 november 2017

Dinsdag 12 december 2017

Dinsdag 16 januari 2018

Telkens van 09u00 tot 16u30 (uitgezonderd 16/01/2018: tot 12u30)

Inschrijving

Online inschrijven

Maximum 22 deelnemers


Locatie

NPZL vzw, Welzijnscampus (Ingang C)

Albrecht Rodenbachstraat 29

3500 Hasselt

Kostprijs

€ 425,00 inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes.

Informatie

Els Noels

els.noels@npzl.be

011 81 94 72

Samenwerking

Deze opleiding werd ontwikkeld in nauw overleg met de hogescholen PXL en UCLL en wordt beurtelings georganiseerd door elk van deze partners. De opleiding is als "module pijn en symptoomcontrole" geïntegreerd in het Postgraduaat Palliatieve Zorg, georganiseerd door UCLL.

Multidisciplinaire kernopleiding palliatieve zorg (NAJAAR) start 12 september 2017
Nog 0 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliateve Zorg Limburg

Doelgroep

Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn: thuis, in een ziekenhuis, in een woonzorgcentrum, in een voorziening voor personen met een beperking, in een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis...

Inhoud

Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg. In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega's uit diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat.

Volgende thema's komen aan bod:

- geschiedenis van palliatieve zorg

- regelingen en tegemoetkomingen

- de palliatieve patiënt

- pijn & symptoomcontrole

- een contextuele benadering

- kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg

- communicatie met palliatieve patiënten en hun naasten

- ethisch reflecteren op de grens van leven en dood

- medisch begeleid sterven: een begrippenkader

- spirituele zorg

- rouwzorg

- complementaire zorg

- zorg voor de zorgenden

Zelfreflectie, introspectie en zelfontwikkeling zijn thema's die voor iedere hulpverlener doorheen een loopbaan terugkomen. In de context van palliatieve zorg zien wij dit 'kijken naar jezelf' als een absolute noodzaak. Binnen de opleiding zal er dan ook meermaals aandacht worden besteed aan wie jij bent als persoon en wat jijzelf meeneemt aan eigen ervaringen in de relatie met patiënten en naasten.

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Dinsdag 12 september 2017

Dinsdag 26 september 2017

Dinsdag 10 oktober 2017

Dinsdag 24 oktober 2017

Dinsdag 7 november 2017

Dinsdag 21 november 2017

Dinsdag 5 december 2017

De opleiding omvat 7 lesdagen van 9u00 tot 16u30

Inschrijving

Online inschrijven. 

Maximum 22 deelnemers


Locatie

NPZL vzw

Welzijnscampus (Ingang C)

Albrecht Rodenbachstraat 29

3500 Hasselt

Kostprijs

€ 425,00 inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes.

Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Informatie

Els Noels - Heidi Jans

011 81 94 72

els.noels@npzl.be - heidi.jans@npzl.be