Vormingen

Op deze pagina vind je het overzicht van opleidingen en vorming georganiseerd door het Netwerk en andere organisaties.

Aan het aanbod vorming op maat wordt momenteel gewerkt, we hopen dit spoedig op de website aan te vullen. Voor een vorming op maat kan je contact met ons opnemen via info@npzl.be.

De vormingsbrochure van het najaar 201kan je openen door hier te klikken.

Als je je inschrijft voor een vorming georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, gelden de annulatievoorwaarden.

Vormingen die georganiseerd worden door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, kan je via deze link terugvinden.

georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
georganiseerd door andere organisatie

Contextuele benadering in de palliatieve zorg: Meerzijdige partijdigheid start 19 maart 2020
Nog 16 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Multidisciplinair.

Inhoud

Wanneer iemand palliatief  wordt heeft dit invloed op een heel systeem.
Wanneer de dood om de hoek kijkt komen de onderlinge relaties soms onder druk te staan. 
In de vorige module rond parentificatie gingen we dieper in op de onderliggende verhoudingen die kunnen ontstaan in een gezin. 

Als we deze structuren kunnen herkennen is het ook belangrijk om te weten hoe we daar dan mee om kunnen gaan bij een gezin waarin een lijdensdruk ervaren wordt. Gezinsleden gaan een andere rol opnemen, onuitgesproken irritaties kunnen weer omhoog komen waardoor spanning voelbaar wordt, misschien gaan partners elkaar sparen waardoor er heel wat onuitgesproken blijft,… Ook zijn er veel meer gebroken gezinnen en nieuw samengestelde gezinnen waarin de loyaliteiten anders liggen, en nog veel meer uitgesproken voelbaar zijn in een palliatieve situatie.  

Hoe gaan we als hulpverlener om met deze spanningen, irritaties en ruzies?
Vaak merken we dat het moeilijk is om neutraal te blijven. In deze verdiepende opleiding leren we hoe we meerzijdig partijdig kunnen zijn.

Wat betekent meerzijdig partijdig zijn?
Dit betekent niet dat je neutraal bent!  Het betekent wel dat je je om de beurt opstelt achter de verschillende partijen binnen een systeem. Zo is men wisselend partijdig met alle leden van de context, of deze nu overleden zijn of nog in leven, aanwezig of afwezig of zelfs nog geboren moeten worden. Als hulpverlener word je geacht de menselijkheid van iedere, al dan niet in de spreekkamer aanwezige, deelnemer in de context van de cliënt te ontdekken. Het is heel belangrijk dat je als hulpverlener met iedereen probeert mee te voelen en dat je iedere betrokkene uit de context krediet geeft.

De flyer vind je hier

Attestering

Aanwezigheidsattest. Accreditering aangevraagd.

Data

19 maart 2020

Inschrijving

Online inschrijven. Maximum 16 deelnemers


Locatie

Provinciehuis Hasselt

Haspengouszaal - gebouw A 

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Kostprijs

€95, incl. lunch, syllabus, koffie/thee/water tijdens de pauze

Informatie

Liesbet Muermans 

liesbet.muermans@npzl.be

011 81 94 72

Vrijwilligers in palliatieve zorg start 10 februari 2020
Nog 17 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Vrijwilligers die zich actief engageren in palliatieve zorg of die stap overwegen.

Doelstellingen

Een gevarieerde cursus waar u concreet iets aan hebt in het dagelijkse vrijwilligerswerk. U komt in contact met andere vrijwilligers die net als u het beste van zichzelf willen geven in palliatieve zorg. Gedeelde ervaringen zijn vaak sterke leerervaringen.

Inhoud

- Kennismaking

- Wat is palliatieve zorg?

- Pijn, pijnbehandeling, comfort

- Verzorgingstechnieken

- Communicatie, actief luisteren, omgaan in waarheid

- Complementaire zorg, emotionele zorg, rouwzorg

- Zingeving en spiritualiteit

- Zorg voor jezelf

- Deontologie, beroepsgeheim, ethiek

- Rechten, plichten en statuut van de vrijwilligers

- Taken van de vrijwilliger, plaats in het team

- Waar kan je terecht als hulpverlener? Info uit het werkveld

- Afscheid met versnapering

 

Voor de flyer klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Maandag 10 februari 2020

Maandag 17 februari 2020

Maandag 2 maart 2020

Maandag 9 maart 2020

Maandag 16 maart 2020

Maandag 23 maart 2020

Maandag 30 maart 2020

 

Telkens van 13u00-16u30

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Provinciehuis (lokaal -1,17, via hoofdingang) Universiteitslaan 1 3500 Hasselt Parkeren op de bezoekersparking

Kostprijs

100 euro Na inschrijving ontvangt u een factuur

Informatie

Kim Trippas kim.trippas@npzl.be 011 81 94 72

Multidisciplinaire kernopleiding palliatieve zorg VOORJAAR 2020 start 21 januari 2020
Nog 16 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn : thuis, in een ziekenhuis, in een woonzorgcentrum, in een voorziening voor personen met een beperking, in een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis,...

Inhoud

Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg. In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega's uit diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat.

Volgende thema's komen aan bod:

- geschiedenis van palliatieve zorg

- regelingen en tegemoetkomingen

- de palliatieve patiënt

- pijn & symptoomcontrole

- een contextuele benadering

- kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg

- communicatie met palliatieve patiënten en hun naasten

- ethisch reflecteren op de grens van leven en dood

- medisch begeleid sterven: een begrippenkader

- spirituele zorg

- rouwzorg

- complementaire zorg

- zorg voor de zorgenden

Zelfreflectie, introspectie en zelfontwikkeling zijn thema's die voor iedere hulpverlener doorheen een loopbaan terugkomen. In de context van palliatieve zorg zien wij dit 'kijken naar jezelf' als een absolute noodzaak. Binnen de opleiding zal er dan ook meermaals aandacht worden besteed aan wie jij bent als persoon en wat jijzelf meeneemt aan eigen ervaringen in de relatie met patiënten en naasten.

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Dinsdag 21 januari 2020

Dinsdag 4 februari 2020

Dinsdag 18 februari 2020

Dinsdag 3 maart 2020

Dinsdag 17 maart 2020

Dinsdag 31 maart 2020

Dinsdag 21 april 2020

Inschrijving

Online inschrijven

Max. 24 deelnemers per opleiding!


Locatie

NPZL vzw

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Kostprijs

495 euro inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes.

Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Informatie

Els Noels - Heidi Jans

011 81 94 72

els.noels@npzl.be - heidi.jans@npzl.be

Avondsymposium Dementie: Als het einde nadert. Over emotionele rollercoasters en hoe hiermee om te gaan start 16 januari 2020
Nog 59 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Multidisciplinair

Inhoud

Spreken over emoties is op zich al niet evident, en al helemaal niet wanneer het over het levenseinde gaat. Wanneer communicatie op een af andere manier bemoeilijkt wordt, zoals bij personen met dementie, wordt dit al helemaal lastig.

Toch is het voor personen met dementie belangrijk dat zij goede en aangepaste zorg blijven krijgen, ook al kunnen zij niet meer zo goed uitdrukken wat ze willen.

  • Hoe kunnen we, ondanks de beperkte communicatieve middelen, toch de beste zorg bieden aan deze personen?     
  • Op welke manier kunnen we begrijpen wat deze mensen wel of niet meer willen?
  • Hoe kan je  de patiënt blijven betrekken in de planning van diens eigen zorgtraject?

Op deze en vele andere vragen zal tijdens dit avondsymposium verder worden ingegaan.

 

Klik hier voor de flyer.

Attestering

Aanwezigheidsattest. Accreditering voor artsen en kinesisten is aangevraagd

Data

16 januari 2020

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Cultureel centrum Casino

Varenstraat 22a, 3530 Houthalen-Helchteren

Kostprijs

25,00 euro

Informatie

Axana Walterus

011 81 94 72

axana.walterus@npzl.be

Avondsymposium: contextuele begeleiding. Vergeten verdriet start 10 december 2019
Nog 42 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Verpleegkundigen, psychologen, artsen, leerkrachten, vrijwilligers, zorgkundigen, kinesisten, apothekers,... en alle andere geĆÆnteresseerden.

Inhoud

In de drie voorgaande avondsymposia rond contextuele begeleiding kwamen eerst een inleiding, daarna bemiddeling als het moeilijker gaat aan bod. Het derde symposium handelde over de onbalans in 'geven en nemen' en loyaliteitsconflicten in het kerngezin. Vanavond hebben we oog voor het 'vergeten verdriet'. Wie denkt aan de oudere ouders wanneer een van de kinderen (van middelbare leeftijd) ziek is, wie denkt er aan de grootouders als één van de kleinkinderen ziek is? Wat met medebewoners of de hulpverleners in het woonzorgcentrum? Wat met collega's bij ziekte van een collega? Vaak worden deze relaties vergeten, wordt er te weinig stil gestaan bij mensen en hun verdriet. Klik hier voor de flyer

Attestering

Aanwezigheidsattest. Accreditering voor artsen en kinesisten is aangevraagd.

Data

Dinsdag 10 december 2019 van 20u00-22u00

Inschrijving

online inschrijven


Locatie

WZC Puthof Puthofveld 4 3840 Borglooon

Kostprijs

25 euro

Informatie

Liesbet Muermans liesbet.muermans@npzl.be 011 81 94 72

Palliatopics: Palliatieve thema's in de thuiszorg
Locatie: CC Maasmechelen, Maasmechelen
start 26 november 2019
Nog 5 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Hulpverleners en vrijwilligers werkzaam in de thuiszorg.

Inhoud

Als hulpverlener voelen we ons soms machteloos t.o.v. de klachten die de patiënt meldt naarmate het leven eindigt. We zouden zoveel meer willen doen om de patiënten te kunnen ontlasten, wat van hun pijnen te kunnen wegnemen én hun laatste dagen nog mooi te maken. Helaas kan alleen aan arts hier écht een rol in spelen... Is dat werkelijk zo? Tuurlijk niet! Iedere hulpverlener kan een rol spelen in de pijn en symptoomcontrole van een patiënt! Welke symptomen (her)ken je bij palliatieve patiënten? Welke bestaan er nog? Wat kan jij hierin betekenen? Hoe kan je een gesprek over pijn en symptoomcontrole aanvatten? Welke rol mag je hierin opnemen? Deze -en andere- vragen komen aan bod op deze editie van pallitopics. Op interactieve wijze komt het basiskader van pijn en symptoomcontrole in de palliatieve zorg aan bod. Klik hier voor de flyer.

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Dinsdag 26 november 2019 van 13u30-16u00

Inschrijving

online inschrijven


Locatie

CC Maasmechelen Koninginnelaan 42 3630 Maasmechelen

Kostprijs

10 euro

Informatie

Kim Trippas kim.trippas@npzl.be 011 81 94 72

9de Limburgs symposium voor CRA's start 23 november 2019
Nog 8 plaats(en) vrij.

Inschrijven via de website is niet meer mogelijk. Neem telefonisch contact op voor meer info.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Voor CRA's, geriaters en artsen met een bijzondere interesse in ouderenzorg.

Inhoud

Op zaterdagvoormiddag 23 november organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg haar 9e symposium voor CRA’s, geriaters en artsen met een bijzondere interesse in ouderenzorg. Traditiegetrouw zullen er deze voormiddag twee thema’s behandeld worden waarbij er telkens de mogelijkheid is tot discussie en vraagstelling. Het eerste thema zal gaan over initiatieven rond intimiteits- en seksualiteitsbeleid in WZC’s. Na een pauzemoment zullen we hervatten met het thema: aanpak van palliatieve conflictsituaties door de CRA. Voor meer informatie verwijzen we u graag verder naar de flyer

Attestering

Accreditering wordt aangevraagd

Data

Zaterdag 23 november 2019 van 09u00-12u30

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Hotel Stiemerheide Wiemesmeerstraat 105 3600 Genk

Kostprijs

45 euro na inschrijving ontvangt u een factuur

Informatie

Kim Trippas kim.trippas@npzl.be 011 81 94 72