Vormingen

Op deze pagina vind je het overzicht van opleidingen en vorming georganiseerd door het Netwerk en andere organisaties.

Aan het aanbod vorming op maat wordt momenteel gewerkt, we hopen dit spoedig op de website aan te vullen. Voor een vorming op maat kan je contact met ons opnemen via info@npzl.be.

De vormingsbrochure van het najaar 2018 kan je openen door hier te klikken.

Als je je inschrijft voor een vorming georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, gelden de annulatievoorwaarden.

Vormingen die georganiseerd worden door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, kan je via deze link terugvinden.

georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
georganiseerd door andere organisatie

Avondsymposium: Euthanasie
De plaats van euthanasie in ons palliatief zorglandschap vandaag
start 22 november 2018
Nog 76 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk palliatieve zorg limburg

Doelgroep

Verpleegkundigen, psychologen, artsen, leerkrachten, vrijwilligers, zorgkundigen, kinesisten, apothekers, ... en alle andere geïnteresseerden

Inhoud

Klik HIER voor de flyer van dit symposium. 

Ruim 15 jaar na het invoeren van de euthanasiewetgeving in België, is het nieuws rond dit thema niet weg te denken uit de media. Het is een onderwerp dat intrigeert en regelmatig ook polariseert.

De vele en soms niet-eenduidige info die ons bereikt, brengt echter regelmatig onduidelijkheid en verwarring met zich mee.

Het ingrijpende, onomkeerbare en geladen karakter van euthanasie als levenseindebeslissing, zorgt ervoor dat het net uitermate belangrijk blijft om een genuanceerde kijk op dit onderwerp te werpen.

Dit avondsymposium wil deze bredere visie bieden en dieper ingaan op de verschillende facetten die betrekking hebben op het thema: Hoe is onze euthanasiewet ontstaan en hoe verhoudt ze zich tot de wetgeving in andere landen? Waar plaatsen we euthanasie naast de andere levenseindebeslissingen? Wat kan en wat kan niet in de huidige wetgeving? Hoe gaan we zorgvuldig om met een vraag naar euthanasie?

 

Attestering

Aanwezigheidsattest en accreditering voor artsen

Data

22 november van 20.00 tot 22.00

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Ziekenhuis Maas en Kempen 
Diestersteenweg 425.3680 Maaseik

Kostprijs

20 euro

Informatie

kim.haesen@npzl.be

tel: 011/81 94 72

Samenwerking

met de steun van: 

8ste Limburgs Symposium voor CRA's start 17 november 2018
Nog 18 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Voor CRA's, geriaters en artsen met een bijzondere interesse in ouderenzorg.

Doelstellingen Inhoud

Programma:

08u30 Ontvangst met koffie en lekkers

09u00 Verwelkoming

09u10 Nieuwe uitdagingen Multi Resistente Kiemen: Gezamenlijke aanpak WZC en ziekenhuizen

dr. Koen Magerman

Klinisch Bioloog Jessaziekenhuis

Voorzitter werkgroep ziekenhuizen BABCOC

10u00 Discussie en vraagstelling

10u20 Pauze

10u50 Een natuurlijke dood, hoe gaat dat al weer?

dr. Gert Huysmans

Voorzitter Federatie Palliatieve Zorg

Vlaanderen, huisarts

12u00 Discussie en vraagstelling

12u20 Afsluiting

Klik hier voor de flyer

Attestering

Accreditering wordt aangevraagd.

Data

zaterdag 17 november 2018

Opbouw Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Hotel Stiemerheide

Wiemesmeerstraat 105

3600 Genk

Kostprijs

45 euro

na inschrijving, ontvangt u een factuur

Informatie

Lene Hoeben

lene.hoeben@npzl.be

011 81 94 72

Samenwerking

Symposium: Palliatieve zorg en Dementie start 15 november 2018
Nog 72 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, psychologen, zorgkundigen, vrijwilligers, ergotherapeuten, kinesisten, beleidsmedewerkers en andere hulpverleners die werkzaam in diverse werksettings.

Inhoud

Dementie is een ziekte. Experten voorspellen dat het aantal mensen met dementie ten gevolge van de vergrijzing tegen 2060 verdubbeld zal zijn. Genezing is nog steeds niet mogelijk. Gemiddeld leven mensen 8 jaar met deze ziekte.

Het aantal klachten en de ernst ervan neemt toe tijdens het ziekteverloop. Aangepaste benadering van mensen met dementie en ondersteuning van de mantelzorgers dringt zich op. Naarmate de ziekte vordert richt de behandeling zich op symptoomcontrole en comfortzorg. De focus ligt daarbij op de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving. De palliatieve zorgsector en de expertisecentra dementie verbinden daarbij hun deskundigheid in de zorg rond de persoon met dementie.

Het specifieke karakter van deze ziekte en de toenemende wilsonbekwaamheid tijdens het ziekteverloop stelt de palliatieve zorgsector voor nieuwe uitdagingen.

Tijdens deze studiedag bespreken we vaak voorkomende problemen tijdens het palliatieve zorgproces van mensen met dementie. Het belang van vroegtijdige zorgplanning wordt daardoor duidelijk. (Levens)verhalen van mensen vormen de rode draad door deze dag. De Betties zorgen voor muzikale intermezzo's.

Voor het volledige programma klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest. Voor artsen is accreditering aangevraagd.

Data

Donderdag 15 november 2018

van 08u30-16u00

Inschrijving

Online inschrijven voor 01/11/2018


Locatie

Alden Biesen - zaal De rijschool

Kasteelstraat 6 - 3740 Bilzen

Omleiding tijdens wegenwerken: klik hier 

Kostprijs

95 € inclusief luch en syllabus

Informatie

Liesbet Muermans - Heidi Jans

011 81 94 72

liesbet.muermans@npzl.be

heidi.jans@npzl.be

Samenwerking

Expertisecentrum dementie Contact

Met steun van Kom op tegen Kanker

Contextuele benadering in palliatieve zorg: Parentificatie
Parentificatie
start 8 november 2018
Nog 0 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, psychologen, pastores, moreel consulenten, sociaal werkers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, vrijwilligers,... met werkervaring in palliatieve zorg.

Inhoud

Een palliatief ziekteproces brengt familierelaties in beweging. 

Bepaalde familiethema's en -geschiedenissen komen uitdrukkelijk of onzichtbaar naar boven.

Soms werkt dit verbindend binnen families, soms loopt het moeilijk.

Hoe kunnen we processen die zich afspellen in deze families begrijpen? Hoe beïnvloedt dit ons als hulpverlener?En hoe kunnen wij hier als hulpverlener in ondersteunen?

In deze opleiding gaan we in op de invloed van parentificatie:

Waarom kunnen sommigen geen 'nee' zeggen als hun hulp gevraagd wordt en kunnen anderen niet naar huis voordat hun verslag tot in de puntjes af is?

Waarom trekt de ene zus zich niet aan van de rommel in de medicatiedoos, terwijl de andere zus daar heel kwaad van wordt?

Waarom maakt de zoon altijd ruzie in het gezin door het steeds over de ziekte te hebben terwijl de rest dat niet wilt?

Als kind willen we zorgen voor onze ouders, ieder op onze eigen manier. Zoals gaan helpen waar mogelijk, of heel erg ons best doen op school, of voor ons laten zorgen,.. We leren hieruit en er ontstaan bepaalde patronen die in ons geworteld geraken. Ze bepalen mee hoe we als volwassene in relatie staan tot elkaar en de wereld.

Tijdens deze vorming gaan we in op de verschillende vormen van parentificatie, zowel theoretisch, persoonlijks als professioneel: hoe herkennen we de parentificaties, bij onszelf, bij onze collega's en bij de families waar we mee werken? Hoe knnen we met elkaar omgaan en begrip voor elkaar verhopen?

SPREKER

Liese Vijfeijken, psycholoog, psychotherapeut en rouwtherapeut, in haar praktijk 'ik en gij'.

Klik hier voor de flyer

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Donderdag 8 november 2018

van 9u00 tot 16u30

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

NPZL vzw, Welzijnscampus (Ingang B)

Albrecht Rodenbachstraat 29

3500 Hasselt

Kostprijs

90 € inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes.

Informatie

Wendy Duchateau

wendy.duchateau@npzl.be

011 81 94 72

Avondsymposium: Palliatieve Sedatie start 18 oktober 2018
Nog 36 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw

Doelgroep

Verpleegkundigen, psychologen, artsen, leerkrachten, vrijwilligers, zorgkundigen, kinesisten, apothekers, ... en alle andere geïnteresseerden

Inhoud

Klik HIER voor de flyer van dit symposium. In onze slaap overlijden, dat is waar we veelal van dromen als we aan ons levenseinde denken. Is palliatieve sedatie het medisch begeleid alternatief? Wanneer, waarom, hoe, voor– en nadelen bekijken we samen vanuit een palliatief perspectief.

Attestering

Aanwezigheidsattest en accreditering voor artsen

Data

18 oktober 2018 van 20.00 tot 22.00u

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

GCOC Oosterhof 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen

Kostprijs

20 euro

Informatie

kim.haesen@npzl.be

tel: 011/81 94 72

Samenwerking

Met de steun van:

Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen start 13 oktober 2018
Nog 0 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

De opleiding richt zich tot huisartsen en specialisten die hun basiskennis van palliatieve zorg willen vergroten.

Doelstellingen

Deelnemers zijn na de basisopleiding in staat palliatieve situaties tijdig te herkennen, het gesprek hierover te voeren en de terminale fase aan te kaarten. Zij kunnen in frequent voorkomende situaties een goede pijn- en symptoomcontrole voeren en de patiënt en zijn omgeving begeleiden in de verschillende niveaus van palliatieve zorg (fysiek, psychologisch, spiritueel, en sociaal) en het levenseinde. Ze weten deze zorg in een multidisciplinair kader in te vullen en daar waar nodig bijkomende expertise te verkrijgen.

Inhoud

Dag 1: Inleidende begrippen palliatieve zorg

- Begrippenkader
- Van Cure naar Care
- Overzicht aanbod palliatieve zorglandschap
- Reflectie over casussen vanuit een ethisch kader
- Inleiding zorgethiek en palliatieve zorg

Dag 2: Pijncontrole 

- Pijntypes, opioïdengebruik, conversietabel, doorbraakpijn, ...
- Workshop: interactieve oefensessie aan de hand van meerkeuze vragen 

Dag 3: Symptoomcontrole 

- Respiratoire en gastro-intestinale symptomen
- Angst en depressie
- Laatste levensdagen, basisprincipes spuitaandrijver en palliatieve sedatie 

Dag 4: Communicatie in palliatieve zorg 

- Vroegtijdige zorgplanning: zorgdoelen en zorgnoden
- De PICT schaal
- Communicatie in palliatieve zorgsituaties
- Workshop: Hoe omgaan met concrete situaties (met simulanten)
- Workshop: Hoe documenten en procedures correct hanteren? 

Dag 5: De context van de patiënt & spirituele zorg 

- Hoe omgaan met moeilijke vragen en foutieve verwachtingen, de "druk" van de familie, morele distress
- Hoe omgaan met zingevings- en existentiële vragen? 

Dag 6: Euthanasie 

- De plaats van euthanasie in ons zorglandschap
- Zorgvuldigheid en uitvoering
- Workshop: Integratie van de opleiding door middel van casuïstiek 

Bevestigde sprekers: Prof. Dr. Bert Broeckaert, Prof. Dr. Johan Menten, Prof. Dr. Wim Pinxten, Dr. Joke Bossers, Dr. Jan Stulens, Dr. Marc Desmet, Dr. Gert Huysmans, Lenzo Robijn, Dr. Gert Ghijsebrechts, Dr. Lucas Ceulemans, Alexander Verstaen Phd.  

Meer info: https://www.uhasselt.be/PalliatieveZorgLevenseindeArtsen

Attestering

Accreditering ethiek en economie wordt aangevraagd. U ontvangt een getuigschrift na voltooiing van de opleiding

Data

13/10/2018, 17/11/2018, 08/12/2018 en 09/02/2019, 16/03/2019, 27/04/2019: Telkens van 9u00 tot 16u00

Opbouw

De opleiding bestaat uit zes zaterdagen van oktober 2018 tot april 2019. Elke lesdag bestaat uit een mix van kennisoverdracht, interactieve werkvormen, uitwisseling en casusbesprekingen. Deelnemers dienen het hele traject te volgen en ontvangen op het einde een getuigschrift. Dit getuigschrift geeft automatisch toegang tot het Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen, een verdiepende opleiding georganiseerd door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen i.s.m. de Universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven.

Inschrijving

Online - indien u HAIO bent, kan u dit bij organisatie invullen


Locatie

Universiteit Hasselt – Campus Diepenbeek – Gebouw D

Kostprijs

Deelname kost 600 euro (inclusief lesmaterialen, broodjeslunch en koffie). Specialisten (ASO) en huisartsen in opleiding (HAIO) kunnen deelnemen aan een voordeeltarief van 350 euro.

Informatie

Lene Hoeben    lene.hoeben@npzl.be  TEL: 011 81 94 72

Samenwerking

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen UHasselt SEE Kom Op Tegen Kanker Domus Medica

PALLITOPICS: palliatieve thema's in de thuiszorg start 11 oktober 2018
Nog 35 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Medewerkers werkzaam in de eerstelijnszone.

Inhoud

Het 'boeken' van je laatste reis...

Een gids door vroegtijdige zorgplanning

Wanneer mensen geconfronteerd worden met ziekte van zichzelf of iemand in hun omgeving, is het gevolg hiervan vaak dat er nagedacht wordt over 'wat wil ik nu eigenlijk' of 'wat wil ik zeker niet' met betrekking tot mijn (latere) zorg of ziekte.

Mensen willen vaker hun zaken al op voorhand in orde brengen, dit gaat zowel over materiële en financiële zaken als over beslissingen omtrent hun zorg.

Helaas is niet altijd even duidelijk wat dit juist betekent en wat de mogelijkheden hierin zijn. We horen maar al te vaak: 'Mijn papieren zijn in orde'.

Wat betekent dat nu 'mijn papieren zijn in orde'? Welke rol kan je als hulpverlener hierin opnemen? Wat zijn de grenzen van de bestaande documenten? Welk is de rol van palliatieve zorg?

Op deze en andere vragen bieden we op interactieve wijze een antwoord.

Klik hier voor de flyer

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Donderdag 11 oktober 2018

van 14u00 tot 16u00

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

VP+

Roeselstraat 5-7

3500 Hasselt

Kostprijs

Gratis

Informatie

Lene Hoeben

lene.hoeben@npzl.be

011 81 94 72

Samenwerking

Netwerk palliatieve zorg Limburg ism VP+

15de Vlaams Congres Palliatieve Zorg
Palliatieve zorg gaat voor (g)oud!
start 9 oktober 2018

Inhoud

Voor meer info klik hier

Terugkomdag vrijwilligers in palliatieve zorg
Tijd voor afscheid...
start 8 oktober 2018
Nog 10 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

De vrijwilligers die aan de vrijwilligersopleiding hebben deelgenomen in 2016, 2017 of 2018.

Doelstellingen Inhoud

In 2016, 2017 of 2018 nam je deel aan de vrijwilligersopleiding.

Nu maken we tijd...

Tijd om opnieuw samen te komen,

tijd om op te frissen,

tijd voor reflectie, …

Tijd voor afscheid.

Op deze terugkomdag gaan we dieper in op afscheid en rouw.

Welke emoties komen hierbij kijken? Hoe maak je hier ruimte voor? Wat kan je als vrijwilliger betekenen en welke invloed hebben je eigen ervaringen?

Klik hier voor de flyer

Data

Maandag 8 oktober 2018

van 13u30 tot 17u00

Opbouw Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Zaal Rhodos en Nepal (beneden)

Welzijnscampus

Albrecht Rodenbachstraat 29

3500 Hasselt

Kostprijs

10 €

Informatie

Lene Hoeben

lene.hoeben@npzl.be

011 81 94 72

Samenwerking

Vertel me je verhaal, ik heb tijd. (NAJAAR)
Levensverhalen in de zorg
start 4 oktober 2018
Nog 0 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Verpleegkundigen, psychologen, artsen, leerkrachten, vrijwilligers, zorgkundigen, kinesisten, apothekers,... En alle andere geïnteresseerden.

Inhoud

Iedereen maakt elke dag honderden gebeurtenissen mee. Die ordenen we en we maken er een verhaal van. Oudere mensen kunnen er van op een afstand naar kijken, zoals wij ook naar de haven kunnen terugkijken waarvan we net zijn vertrokken. Vaak willen mensen in hun laatste levensfase een balans van hun leven opmaken en zoeken ze naar zin. Zieke mensen vertellen hun strijd. Door te luisteren naar het levensverhaal kunnen we hen op weg helpen, zoals je een warm deken aanbiedt bij kil weer en bovendien krijgt de verteller het gevoel van een grotere controle over zijn leven.

Deze methodiek is gebaseerd op reminiscentie, maar we doen meer: we hebben ook oog voor het verhalende aspect van het leven. Tijdens deze dag leer je verschillende manieren om iemand uit te nodigen om zijn verhaal te brengen: vragen stellen, foto's en materiaal aanbieden, werken met zintuigen, tekenen en naar muziek luisteren. We leren waar en wanneer we dit kunnen toepassen, de voordelen van het werken in een groep, hoe het geheugen werkt, hoe actief te luisteren, mogelijke privacy regels en hoe je achteraf aan de verhalen vorm kan geven onder vorm van een tentoonstelling, voorstelling, een bundeling van verhalen. Het is een praktische, laagdrempelige workshop waarbij materiaal wordt aangeboden. Het wordt een mooie dag!

SPREKER

Rien van Meensel heeft al vaak geluisterd naar levensverhalen: van medioren, senioren, kinderen, mensen in een moeilijke situatie en nieuwkomers in België. Ze volgde nationale en internationale workshops over de vertelkunst en beëindigde de opleidingen 'creatieve interactie" en theatertherapie (Educatieve Academie).

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Donderdag 4 oktober 2018

van 09u00 - 16u30

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

NPZL vzw, Welzijnscampus (ingang B)

Albrecht Rodenbachstraat 29

3500 Hasselt

Kostprijs

€ 90,00 inclusief syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes en middagmaal

Informatie

Wendy Duchateau

011 81 94 72

wendy.duchateau@npzl.be

Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen 2018-2019 start 1 oktober 2018

Organisatie

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en de Universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven

Inhoud

Voor meer info klik hier