Vormingen

Op deze pagina vind je het overzicht van opleidingen en vorming georganiseerd door het Netwerk en andere organisaties.

Aan het aanbod vorming op maat wordt momenteel gewerkt, we hopen dit spoedig op de website aan te vullen. Voor een vorming op maat kan je contact met ons opnemen via info@npzl.be.

De vormingsbrochure van 201kan je openen door hier te klikken.

Als je je inschrijft voor een vorming georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, gelden de annulatievoorwaarden.

Vormingen die georganiseerd worden door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, kan je via deze link terugvinden.

georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
georganiseerd door andere organisatie

Postgraduaat palliatieve zorg start 3 oktober 2019

Organisatie

UC Leuven-Limburg

Inhoud

Zorgen voor palliatieve patiënten is mensen nabij zijn in een zeer intieme en kwetsbare periode aan het einde van het leven. Het betekent omgaan met lichamelijke ongemakken van patiënten, met intense gevoelens, naastbestaanden en existentiële vragen. Het betekent ook voelen wat de impact hiervan is op jezelf en wie je bent als zorgverlener in palliatieve zorg.

Meer info vind je hier

Contextuele benadering in palliatieve zorg: parentificatie start 28 maart 2019
Nog 2 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, psychologen, pastores, moreel consulenten, sociaal werkers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, vrijwilligers,... met werkervaring in palliatieve zorg.

Doelstellingen Inhoud Een palliatief ziekteproces brengt familierelaties in beweging. Bepaalde familiethema's en -geschiedenissen komen uitdrukkelijk of onzichtbaar naar boven. Soms werkt dit verbindend binnen families, soms loopt het moeilijk. Hoe kunnen we processen die zich afspelen in deze families begrijpen? Hoe beïnvloedt dit ons als hulpverlener? En hoe kunnen wij hier als hulpverlener in ondersteunen? In deze opleiding gaan we in op de invloed van parentificatie: - Waarom kunnen sommigen geen 'nee' zeggen als hun hulp gevraagd wordt en kunnen anderen niet naar huis voordat hun verslag tot in de puntjes af is? - Waarom trekt de ene zus zich niets aan van de rommel in de medicatiedoos, terwijl de andere zus daar heel kwaad van wordt? - Waarom maakt de zoon altijd ruzie in het gezin door het steeds over de ziekte te hebben terwijl de rest dat niet wilt? Als kind willen we zorgen voor onze ouders, ieder op onze eigen manier. Zoals gaan helpen waar mogelijk of heel erg ons best doen op school, of voor ons laten zorgen,... We leren hieruit en er ontstaan bepaalde patronen die in ons geworteld geraken. Ze bepalen mee hoe we als volwassene in relatie staan tot elkaar en de wereld.  Tijdens deze vorming gaan we in op de verschillende vormen van parentificatie, zowel theoretisch, persoonlijk als professioneel: hoe herkennen we de parentificaties, bij onszelf, bij onze collega's en bij de families waar we mee werken? Hoe kunnen we met elkaar omgaan en begrip voor elkaar verhogen? SPREKER Mevr. Liese Vijfeijken, psycholoog, psychotherapeut en rouwtherapeut, in haar praktijk 'ik en gij'. Attestering

Aanwezigheidsattest

Data Donderdag 28 maart 2019 van 09u00 tot 16u30 Opbouw Inschrijving
Online inschrijven
Locatie Welzijnscampus (Ingang B) Albrecht Rodenbachstraat 29 3500 Hasselt Kostprijs 95 euro inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes Opleidingscheques worden niet aanvaard Informatie Liesbet Muermans liesbet.muermans@npzl.be 011 81 94 72 Samenwerking

Vrijwilligersopleiding in palliatieve zorg start 11 februari 2019
Nog 8 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Bent u een vrijwilliger die zich actief engageert in palliatieve zorg of die stap overweegt?

Doelstellingen Een gevarieerde cursus waar u concreet iets aan hebt in het dagelijkse vrijwilligerswerk. U komt in contact met andere vrijwilligers die net als u het beste van zichzelf geven in palliatieve zorg. Gedeelde ervaringen zijn vaak sterke leermomenten. Inhoud - Kennismaking - Wat is palliatieve zorg? - Pijn, pijnbehandeling, comfort - Verzorgingstechnieken - Communicatie, actief luisteren, omgaan in waarheid - Complementaire zorg, emotionele zorg, rouwzorg - Zingeving en spiritualiteit - Zorg voor jezelf - Deontologie, beroepsgeheim, ethiek - Rechten, plichten en statuut van de vrijwilliger - Taken van de vrijwilliger, plaats in het team - Waar kan je als vrijwilliger terecht? Info uit het werkveld - Afscheid en broodjesmaaltijd Voor de flyer klik hier  Data Maandag 11 februari 2019 Maandag 18 februari 2019 Maandag 25 februari 2019 Maandag 11 maart 2019 Maandag 18 maart 2019 Maandag 25 maart 2019 Maandag 1 april 2019 Telkens van 13u30 tot 17u00 Opbouw Inschrijving
online inschrijven www.npzl.be/nl/vorming
Locatie Welzijnscampus Albrecht Rodenbachstraat 29 bus 2 3500 Hasselt Kostprijs 100 euro Na inschrijving ontvangt u een factuur. Informatie lene.hoeben@npzl.be 011 81 94 72 Samenwerking

Multidisciplinaire kernopleiding palliatieve zorg start 29 januari 2019
Nog 2 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn: thuis, in een ziekenhuis, in een woonzorgcentrum, in een voorziening voor personen met een beperking, in een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis...

Inhoud

Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg. In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega's uit diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat.

Volgende thema's komen aan bod:

- geschiedenis van palliatieve zorg

- regelingen en tegemoetkomingen

- de palliatieve patiënt

- pijn en symptoomcontrole

- een contextuele benadering

- kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg

- communicatie met palliatieve patiënten en hun naasten

- ethisch reflecteren op de grens van leven en dood

- medisch begeleid sterven: een begrippenkader

- spirituele zorg

- rouwzorg

- complementaire zorg

- zorg voor de zorgenden

Zelfreflectie, introspectie en zelfontwikkeling zijn thema's die voor iedere hulpverlener doorheen een loopbaan terugkomen. In de context van palliatieve zorg zien wij dit 'kijken naar jezelf' als een absolute noodzaak. Binnen de opleiding zal er dan ook meermaals aandacht worden besteed aan wie jij bent als persoon en wat jijzelf meeneemt aan eigen ervaringen in de relatie met patiënten en naasten.

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Dinsdag 29 januari 2019

Dinsdag 12 februari 2019

Dinsdag 26 februari 2019

Dinsdag 12 maart 2019

Dinsdag 26 maart 2019

Dinsdag 23 april 2019

Dinsdag 7 mei 2019

De opleiding omvat 7 lesdagen van 9u00 tot 16u30

Inschrijving

Online inschrijven

max. 24 deelnemers per opleiding


Locatie

NPZL vzw, Welzijnscampus (Ingang C)

Albrecht Rodenbachstraat 29

3500 Hasselt

Kostprijs

€ 495,00 inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes. 

Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Informatie

Els Noels - Heidi Jans

011 81 94 72

els.noels@npzl.be - heidi.jans@npzl.be