Vormingen

Op deze pagina vind je het overzicht van opleidingen en vorming georganiseerd door het Netwerk en andere organisaties.

Aan het aanbod vorming op maat wordt momenteel gewerkt, we hopen dit spoedig op de website aan te vullen. Voor een vorming op maat kan je contact met ons opnemen via info@npzl.be.

De vormingsbrochure van het najaar 2018 kan je openen door hier te klikken.

Als je je inschrijft voor een vorming georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, gelden de annulatievoorwaarden.

Vormingen die georganiseerd worden door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, kan je via deze link terugvinden.

georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
georganiseerd door andere organisatie

Avondsymposium: Euthanasie
De plaats van euthanasie in ons palliatief zorglandschap vandaag
start 22 november 2018
Nog 90 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk palliatieve zorg limburg

Doelgroep

Verpleegkundigen, psychologen, artsen, leerkrachten, vrijwilligers, zorgkundigen, kinesisten, apothekers, ... en alle andere geïnteresseerden

Inhoud

Klik HIER voor de flyer van dit symposium. 

Ruim 15 jaar na het invoeren van de euthanasiewetgeving in België, is het nieuws rond dit thema niet weg te denken uit de media. Het is een onderwerp dat intrigeert en regelmatig ook polariseert.

De vele en soms niet-eenduidige info die ons bereikt, brengt echter regelmatig onduidelijkheid en verwarring met zich mee.

Het ingrijpende, onomkeerbare en geladen karakter van euthanasie als levenseindebeslissing, zorgt ervoor dat het net uitermate belangrijk blijft om een genuanceerde kijk op dit onderwerp te werpen.

Dit avondsymposium wil deze bredere visie bieden en dieper ingaan op de verschillende facetten die betrekking hebben op het thema: Hoe is onze euthanasiewet ontstaan en hoe verhoudt ze zich tot de wetgeving in andere landen? Waar plaatsen we euthanasie naast de andere levenseindebeslissingen? Wat kan en wat kan niet in de huidige wetgeving? Hoe gaan we zorgvuldig om met een vraag naar euthanasie?

 

Attestering

Aanwezigheidsattest en accreditering voor artsen

Data

22 november van 20.00 tot 22.00

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Ziekenhuis Maas en Kempen 
Diestersteenweg 425.3680 Maaseik

Kostprijs

20 euro

Informatie

kim.haesen@npzl.be

tel: 011/81 94 72

Samenwerking

met de steun van: 

8ste Limburgs Symposium voor CRA's start 17 november 2018
Nog 30 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Voor CRA's, geriaters en artsen met een bijzondere interesse in ouderenzorg.

Doelstellingen Inhoud

Programma:

08u30 Ontvangst met koffie en lekkers

09u00 Verwelkoming

09u10 Nieuwe uitdagingen Multi Resistente Kiemen: Gezamenlijke aanpak WZC en ziekenhuizen

dr. Koen Magerman

Klinisch Bioloog Jessaziekenhuis

Voorzitter werkgroep ziekenhuizen BABCOC

10u00 Discussie en vraagstelling

10u20 Pauze

10u50 Een natuurlijke dood, hoe gaat dat al weer?

dr. Gert Huysmans

Voorzitter Federatie Palliatieve Zorg

Vlaanderen, huisarts

12u00 Discussie en vraagstelling

12u20 Afsluiting

Klik hier voor de flyer

Attestering

Accreditering wordt aangevraagd.

Data

zaterdag 17 november 2018

Opbouw Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Hotel Stiemerheide

Wiemesmeerstraat 105

3600 Genk

Kostprijs

45 euro

na inschrijving, ontvangt u een factuur

Informatie

Lene Hoeben

lene.hoeben@npzl.be

011 81 94 72

Samenwerking

Contextuele benadering in palliatieve zorg: Parentificatie start 8 november 2018
Nog 0 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, psychologen, pastores, moreel consulenten, sociaal werkers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, vrijwilligers,... met werkervaring in palliatieve zorg.

Inhoud

Een palliatief ziekteproces brengt familierelaties in beweging. 

Bepaalde familiethema's en -geschiedenissen komen uitdrukkelijk of onzichtbaar naar boven.

Soms werkt dit verbindend binnen families, soms loopt het moeilijk.

Hoe kunnen we processen die zich afspellen in deze families begrijpen? Hoe beïnvloedt dit ons als hulpverlener?En hoe kunnen wij hier als hulpverlener in ondersteunen?

In deze opleiding gaan we in op de invloed van parentificatie:

Waarom kunnen sommigen geen 'nee' zeggen als hun hulp gevraagd wordt en kunnen anderen niet naar huis voordat hun verslag tot in de puntjes af is?

Waarom trekt de ene zus zich niet aan van de rommel in de medicatiedoos, terwijl de andere zus daar heel kwaad van wordt?

Waarom maakt de zoon altijd ruzie in het gezin door het steeds over de ziekte te hebben terwijl de rest dat niet wilt?

Als kind willen we zorgen voor onze ouders, ieder op onze eigen manier. Zoals gaan helpen waar mogelijk, of heel erg ons best doen op school, of voor ons laten zorgen,.. We leren hieruit en er ontstaan bepaalde patronen die in ons geworteld geraken. Ze bepalen mee hoe we als volwassene in relatie staan tot elkaar en de wereld.

Tijdens deze vorming gaan we in op de verschillende vormen van parentificatie, zowel theoretisch, persoonlijks als professioneel: hoe herkennen we de parentificaties, bij onszelf, bij onze collega's en bij de families waar we mee werken? Hoe knnen we met elkaar omgaan en begrip voor elkaar verhopen?

SPREKER

Liese Vijfeijken, psycholoog, psychotherapeut en rouwtherapeut, in haar praktijk 'ik en gij'.

Klik hier voor de flyer

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Donderdag 8 november 2018

van 9u00 tot 16u30

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

NPZL vzw, Welzijnscampus (Ingang B)

Albrecht Rodenbachstraat 29

3500 Hasselt

Kostprijs

90 € inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes.

Informatie

Wendy Duchateau

wendy.duchateau@npzl.be

011 81 94 72

Avondsymposium: Palliatieve Sedatie start 18 oktober 2018
Nog 61 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw

Doelgroep

Verpleegkundigen, psychologen, artsen, leerkrachten, vrijwilligers, zorgkundigen, kinesisten, apothekers, ... en alle andere geïnteresseerden

Inhoud

Klik HIER voor de flyer van dit symposium. In onze slaap overlijden, dat is waar we veelal van dromen als we aan ons levenseinde denken. Is palliatieve sedatie het medisch begeleid alternatief? Wanneer, waarom, hoe, voor– en nadelen bekijken we samen vanuit een palliatief perspectief.

Attestering

Aanwezigheidsattest en accreditering voor artsen

Data

18 oktober 2018 van 20.00 tot 22.00u

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

GCOC Oosterhof 
Dr. Vanderhoeydonckstraat 56, 3560 Lummen

Kostprijs

20 euro

Informatie

kim.haesen@npzl.be

tel: 011/81 94 72

Samenwerking

Met de steun van:

Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen start 13 oktober 2018
Nog 0 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

De opleiding richt zich tot huisartsen en specialisten die hun basiskennis van palliatieve zorg willen vergroten.

Doelstellingen

Deelnemers zijn na de basisopleiding in staat palliatieve situaties tijdig te herkennen, het gesprek hierover te voeren en de terminale fase aan te kaarten. Zij kunnen in frequent voorkomende situaties een goede pijn- en symptoomcontrole voeren en de patiënt en zijn omgeving begeleiden in de verschillende niveaus van palliatieve zorg (fysiek, psychologisch, spiritueel, en sociaal) en het levenseinde. Ze weten deze zorg in een multidisciplinair kader in te vullen en daar waar nodig bijkomende expertise te verkrijgen.

Inhoud

Dag 1: Inleidende begrippen palliatieve zorg

- Begrippenkader
- Van Cure naar Care
- Overzicht aanbod palliatieve zorglandschap
- Reflectie over casussen vanuit een ethisch kader
- Inleiding zorgethiek en palliatieve zorg

Dag 2: Pijncontrole 

- Pijntypes, opioïdengebruik, conversietabel, doorbraakpijn, ...
- Workshop: interactieve oefensessie aan de hand van meerkeuze vragen 

Dag 3: Symptoomcontrole 

- Respiratoire en gastro-intestinale symptomen
- Angst en depressie
- Laatste levensdagen, basisprincipes spuitaandrijver en palliatieve sedatie 

Dag 4: Communicatie in palliatieve zorg 

- Vroegtijdige zorgplanning: zorgdoelen en zorgnoden
- De PICT schaal
- Communicatie in palliatieve zorgsituaties
- Workshop: Hoe omgaan met concrete situaties (met simulanten)
- Workshop: Hoe documenten en procedures correct hanteren? 

Dag 5: De context van de patiënt & spirituele zorg 

- Hoe omgaan met moeilijke vragen en foutieve verwachtingen, de "druk" van de familie, morele distress
- Hoe omgaan met zingevings- en existentiële vragen? 

Dag 6: Euthanasie 

- De plaats van euthanasie in ons zorglandschap
- Zorgvuldigheid en uitvoering
- Workshop: Integratie van de opleiding door middel van casuïstiek 

Bevestigde sprekers: Prof. Dr. Bert Broeckaert, Prof. Dr. Johan Menten, Prof. Dr. Wim Pinxten, Dr. Joke Bossers, Dr. Jan Stulens, Dr. Marc Desmet, Dr. Gert Huysmans, Lenzo Robijn, Dr. Gert Ghijsebrechts, Dr. Lucas Ceulemans, Alexander Verstaen Phd.  

Meer info: https://www.uhasselt.be/PalliatieveZorgLevenseindeArtsen

Attestering

Accreditering ethiek en economie wordt aangevraagd. U ontvangt een getuigschrift na voltooiing van de opleiding

Data

13/10/2018, 17/11/2018, 08/12/2018 en 09/02/2019, 16/03/2019, 27/04/2019: Telkens van 9u00 tot 16u00

Opbouw

De opleiding bestaat uit zes zaterdagen van oktober 2018 tot april 2019. Elke lesdag bestaat uit een mix van kennisoverdracht, interactieve werkvormen, uitwisseling en casusbesprekingen. Deelnemers dienen het hele traject te volgen en ontvangen op het einde een getuigschrift. Dit getuigschrift geeft automatisch toegang tot het Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen, een verdiepende opleiding georganiseerd door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen i.s.m. de Universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven.

Inschrijving

Online - indien u HAIO bent, kan u dit bij organisatie invullen


Locatie

Universiteit Hasselt – Campus Diepenbeek – Gebouw D

Kostprijs

Deelname kost 600 euro (inclusief lesmaterialen, broodjeslunch en koffie). Specialisten (ASO) en huisartsen in opleiding (HAIO) kunnen deelnemen aan een voordeeltarief van 350 euro.

Informatie

Lene Hoeben    lene.hoeben@npzl.be  TEL: 011 81 94 72

Samenwerking

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen UHasselt SEE Kom Op Tegen Kanker Domus Medica

15de Vlaams Congres Palliatieve Zorg
Palliatieve zorg gaat voor (g)oud!
start 9 oktober 2018

Inhoud

Voor meer info klik hier

Terugkomdag vrijwilligers in palliatieve zorg
Tijd voor afscheid...
start 8 oktober 2018
Nog 11 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

De vrijwilligers die aan de vrijwilligersopleiding hebben deelgenomen in 2016, 2017 of 2018.

Doelstellingen Inhoud

In 2016, 2017 of 2018 nam je deel aan de vrijwilligersopleiding.

Nu maken we tijd...

Tijd om opnieuw samen te komen,

tijd om op te frissen,

tijd voor reflectie, …

Tijd voor afscheid.

Op deze terugkomdag gaan we dieper in op afscheid en rouw.

Welke emoties komen hierbij kijken? Hoe maak je hier ruimte voor? Wat kan je als vrijwilliger betekenen en welke invloed hebben je eigen ervaringen?

Klik hier voor de flyer

Data

Maandag 8 oktober 2018

van 13u30 tot 17u00

Opbouw Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Zaal Rhodos en Nepal (beneden)

Welzijnscampus

Albrecht Rodenbachstraat 29

3500 Hasselt

Kostprijs

10 €

Informatie

Lene Hoeben

lene.hoeben@npzl.be

011 81 94 72

Samenwerking

Vertel me je verhaal, ik heb tijd. (NAJAAR)
Levensverhalen in de zorg
start 4 oktober 2018
Nog 0 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Verpleegkundigen, psychologen, artsen, leerkrachten, vrijwilligers, zorgkundigen, kinesisten, apothekers,... En alle andere geïnteresseerden.

Inhoud

Iedereen maakt elke dag honderden gebeurtenissen mee. Die ordenen we en we maken er een verhaal van. Oudere mensen kunnen er van op een afstand naar kijken, zoals wij ook naar de haven kunnen terugkijken waarvan we net zijn vertrokken. Vaak willen mensen in hun laatste levensfase een balans van hun leven opmaken en zoeken ze naar zin. Zieke mensen vertellen hun strijd. Door te luisteren naar het levensverhaal kunnen we hen op weg helpen, zoals je een warm deken aanbiedt bij kil weer en bovendien krijgt de verteller het gevoel van een grotere controle over zijn leven.

Deze methodiek is gebaseerd op reminiscentie, maar we doen meer: we hebben ook oog voor het verhalende aspect van het leven. Tijdens deze dag leer je verschillende manieren om iemand uit te nodigen om zijn verhaal te brengen: vragen stellen, foto's en materiaal aanbieden, werken met zintuigen, tekenen en naar muziek luisteren. We leren waar en wanneer we dit kunnen toepassen, de voordelen van het werken in een groep, hoe het geheugen werkt, hoe actief te luisteren, mogelijke privacy regels en hoe je achteraf aan de verhalen vorm kan geven onder vorm van een tentoonstelling, voorstelling, een bundeling van verhalen. Het is een praktische, laagdrempelige workshop waarbij materiaal wordt aangeboden. Het wordt een mooie dag!

SPREKER

Rien van Meensel heeft al vaak geluisterd naar levensverhalen: van medioren, senioren, kinderen, mensen in een moeilijke situatie en nieuwkomers in België. Ze volgde nationale en internationale workshops over de vertelkunst en beëindigde de opleidingen 'creatieve interactie" en theatertherapie (Educatieve Academie).

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Donderdag 4 oktober 2018

van 09u00 - 16u30

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

NPZL vzw, Welzijnscampus (ingang B)

Albrecht Rodenbachstraat 29

3500 Hasselt

Kostprijs

€ 90,00 inclusief syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes en middagmaal

Informatie

Wendy Duchateau

011 81 94 72

wendy.duchateau@npzl.be

Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen 2018-2019 start 1 oktober 2018

Organisatie

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en de Universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven

Inhoud

Voor meer info klik hier

Multidisciplinaire kernopleiding palliatieve zorg (Najaar) start 11 september 2018
Nog 3 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn thuis, in een ziekenhuis, in een woonzorgcentrum, in een voorziening voor personen met een beperking, in een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis...

Inhoud

Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg. In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega's uit diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat.

Volgende thema's komen aan bod:

- geschiedenis van palliatieve zorg

- regelingen en tegemoetkomingen

- de palliatieve patiënt

- pijn en symptoomcontrole

- een contextuele benadering

- kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg

- communicatie met palliatieve patiënten en hun naasten

- ethisch reflecteren op de grens van leven en dood

- medisch begeleid sterven: een begrippenkader

- spirituele zorg

- rouwzorg

- complementaire zorg

- zorg voor de zorgenden

Zelfreflectie, introspectie en zelfontwikkeling zijn thema's die voor iedere hulpverlener doorheen een loopbaan terugkomen. In de context van palliatieve zorg zien wij dit 'kijken naar jezelf' als een absolute noodzaak. Binnen de opleiding zal er dan ook meermaals aandacht worden besteed aan wie jij bent als persoon en wat jijzelf meeneemt aan eigen ervaringen in de relatie met patiënten en naasten.

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Dinsdag 11 september 2018

Dinsdag 18 september 2018

Dinsdag 2 oktober 2018

Dinsdag 23 oktober 2018

Dinsdag 13 november 2018

Dinsdag 27 november 2018

Dinsdag 11 december 2018

De opleiding omvat 7 lesdagen van 9u00 tot 16u30

Inschrijving

Online inschrijven

Max. 24 deelnemers per opleiding


Locatie

NPZL vzw

Welzijnscampus (ingang C)

Albrecht Rodenbachstraat 29 

3500 Hasselt

Kostprijs

€ 425,00

inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes. 

Opleidingscheques worden niet aanvaard.

Informatie

Els Noels - els.noels@npzl.be

Heidi Jans - heidi.jans@npzl.be

011 81 94 72

Pijn & symptoomcontrole in palliatieve zorg voor verpleegkundigen start 4 september 2018
Nog 0 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg ism hogeschool PXL

Doelgroep

Verpleegkundigen die zich inzetten voor palliatieve patiënten en zich willen verdiepen in pijn en symptoomcontrole. In het bijzonder richten we ons tot verpleegkundigen die een taak als referentieverpleegkundige palliatieve zorg in hun organisatie of voorziening opnemen zowel in de thuiszorg, het ziekenhuis, het woonzorgcentrum, voorziening voor mensen met een beperking,... Basiskennis van palliatieve zorg is een voorwaarde om te kunnen deelnemen.

Inhoud

Verpleegkundigen hebben een belangrijke taak op vlak van lichamelijke zorg en pijn en symptoomcontrole in palliatieve zorg. Pijn is een frequent voorkomend probleem. Niet enkel bij kankerpatiënten maar ook bij COPD, ALS, MS patiënten... Ook andere klachten zoals kortademigheid, hoest, misselijkheid, delirium, onrust,... kunnen de levenskwaliteit en het comfort ernstig aantasten.

In deze opleiding leer je hoe je als verpleegkundige deze ongemakken vroegtijdig kan opmerken, beoordelen en behandelen. De aanpak van een brede waaier van pijn en lastige symptomen komt aan bod: van pijntherapie tot urgenties in palliatieve zorg, van gastro-enterologische en respiratoire symptomen tot omgaan met vocht en voeding, van het gebruik van meetinstrumenten tot het werken met de spuitaandrijver, van verdieping in theorie tot ervaren in de praktijk.

Als verpleegkundige heb je hierbij nauw overleg met de (huis)arts of ondersteun je collega's vanuit je opdracht als referentieverpleegkundige pallaitieve zorg. In deze opleiding leer je hoe je dat kan aanpakken.

Aan het einde van de lessenreeks integreren we alle leerstof aan de hand van casussen. Daarmee krijg je voldoende handvaten om het gesprek met artsen aan te gaan en met collega verpleegkundigen te overleggen.

Belangrijk is te vermelden dat lichamelijke klachten uiteraard ook beïnvloed worden door mentale, emotionele, sociale en spirituele aspecten. Hoe je omgaat met emotionele, sociale en spirituele pijn valt buiten het opzet van deze module. Daarvoor kan je deelnemen aan onze kernopleiding palliatieve zorg.

Klik hier voor de folder.

Attestering

Cursisten die wensen een bekwaamheidsattest te behalen van de opleiding als aparte modulen kunnen de laatste lesdag deelnemen aan een schriftelijke toetsing. Slagen op de toetsing is een voorwaarde om het attest te verkrijgen. Herkansen is mogelijk. Als je niet deelneemt een de toetsing, krijg je een aanwezigheidsattest voor het aantal gevolgde uren.

Data

Dinsdag 4 september 2018

Dinsdag 25 september 2018

Dinsdag 16 oktober 2018

Dinsdag 6 november 2018

Dinsdag 20 november 2018

Dinsdag 4 december 2018

Dinsdag 8 januari 2019

Telkens van 09u00 tot 16u30 (uitgezonderd 08/01/2019: tot 12u30)

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

NPZL vzw

Albrecht Rodenbachstraat 29 (ingang B)

3500 Hasselt

Kostprijs

€ 425,00 inclusief de middagmaaltijd, de syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes

Informatie

Liesbet Muermans - liesbet.muermans@npzl.be

Heidi Jans - heidi.jans@npzl.be

011 81 94 72

Samenwerking

In PXL maakt de opleiding pijn en symptoomcontrole als aparte module integraal deel uit van het PG PZ. U bent vrijgesteld van deelname aan deze module indien u slaagt op het schriftelijk examen van deze opleiding pijn en symptoomcontrole. Info: jan.coel@pxl.be

In UCLL moet je een minimum aantal gevolgde vormingsuren aantonen om te kunnen deelnemen aan het PG PZ. De uren van deze opleiding komen daarvoor in aanmerking.. Info: nancy.cannaerts@ucll.be