Projecten

1. Vroegtijdige zorgplanning/medisch begeleid sterven/vrijwilligers

gerealiseerd met de steun van 'Kom op tegen Kanker'

Doelstelling:
Ondersteuning van vrijwilligers en/of initiatieven rond 'vroegtijdige zorgplanning' en/of 'medisch begeleid sterven'.

Methodiek:
- Folders/brochures m.b.t. VZP en medisch begeleid sterven
- Deskundigheidsbevordering

  • Via multidisciplinaire kernopleiding
  • Via opleiding in palliatieve zorg en levenseinde voor artsen
  • Via communicatietraining over vroegtijdige zorgplanning
  • Via opleiding in palliatieve zorg voor vrijwilligers

Periode:
Juni 2014 - december 2016

Projecten gerealiseerd de steun van :