Vormingen

Op deze pagina vind je het overzicht van opleidingen en vorming georganiseerd door het Netwerk en andere organisaties.

Wil je een vorming op maat? Contacteer Irène Henderickx - irene.henderickx@pallion.be en voeg een ingevuld aanvraagformulier bij in je e-mail! 

De vormingsbrochure van het najaar 2022 kan je openen in pdf door hier te klikken 

Voor de meeste recente datums en info --> zie lijst hieronder

 

Als je je inschrijft voor een vorming georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, gelden deze inschrijvingsmodatliteiten. Lees deze zeker goed door.

Vormingen die georganiseerd worden door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, kan je via deze link terugvinden.

georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
georganiseerd door andere organisatie

Opleiding Palliatieve Zorg voor Kinesitherapeuten start 2 februari 2023
Nog 19 plaats(en) vrij.

Organisatie

Pallion vzw

Doelgroep

Kinesitherapeuten die zich willen bekwamen in palliatieve zorg en werkzaam zijn in de thuiszorg, het ziekenhuis, woonzorgcentrum, voorziening voor mensen met een beperking, psychisch verzorgingstehuis of ziekenhuis e.a....

Inhoud

Palliatieve zorg is multidisciplinaire zorg. Ook kinesitherapeuten leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van leven van palliatieve patiëntenen hun familie. Denken we maar aan comfortzorg d.m.v. harmonische technieken, massage, relaxatie,haptonomie, reflexologie en positionering. Ook kennis en inzet van beschikbare hulpmiddelen,positionering, transferassistentie en belevingsgerichtl uisteren dragen bij aan het welbevinden van de patiënt en zijn omgeving. Toch is het vaak nog zoeken naar hoe deze expertise kan in gezet worden in palliatieve zorg.

In deze opleiding bieden we een brede kijk op palliatieve en levenseinde-zorg. Hoe identificeer je zo vroeg mogelijk een palliatieve patiënt? Hoe pas je je behandelbeleid hierop aan? Vanaf wanneer wordteen activerend revalidatiebeleid een zorgbeleid gericht op comfortzorg? Wat kan er gedaan worden aan pijn en lastige symptomen? Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar? Hoe heb je aandacht voor de beleving, de krachtbronnen en het levensverhaal van mensen en hoe kan je daarin ondersteunend zijn? Hoe passen sommige medische beslissingen in een breder kader van levenseindezorg? Welke misverstanden bestaan daarover bij patiëntenen familie? Hoe neem jij, samen met de andere disciplines, je plaats in in palliatieve zorg?

Attestering

Accreditering is aangevraagd

Data
De opleiding omvat 5 lesdagen, telkens van 09u00 tot 16u30. 
 • donderdag 2/2/2023
 • dinsdag 14/2/2023
 • donderdag 2/3/2023
 • donderdag 16/3/2023
 • donderdag 30/3/2023 --> De laatste lesdag vindt plaats van 09u00 tot 12u30 !
Inschrijving

Online inschrijven via: www.npzl.be/nl/vorming

Maximum 24 deelnemers


Locatie

Provinciehuis
Lokaal: -1.17
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT

Kostprijs

400.00€
inclusief syllabus, lunch, koffie/thee/water tijdens de pauzes

Informatie

Natascha Collas
natascha.collas@pallion.be
011 81 94 74

Multidisciplinaire Kernopleiding Palliatieve Zorg - voorjaar 2023 start 24 januari 2023
Nog 18 plaats(en) vrij.

Organisatie

Pallion vzw

Doelgroep

Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn: aan huis, in een ziekenhuis, een woonzorgcentrum, een voorziening voor personen met een beperking, een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis,…

Inhoud

Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg.

In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega’s uit diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat.

Volgende thema’s komen aan bod:

 • Geschiedenis van palliatieve zorg
 • Regelingen en tegemoetkomingen
 • De palliatieve patiënt
 • Pijn & symptoomcontrole
 • Een contextuele benadering
 • Communicatie met palliatieve patiënten en hun naastbestaanden
 • Medisch begeleid sterven: een begrippenkader
 • Ethisch reflecteren op de grens van leven en dood
 • Spirituele zorg
 • Rouwzorg
 • Waken
 • Zorg voor de zorgenden
 • Integratie van de leerstof
Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Deze vorming gaat door op dinsdag: 

 • 24 januari 2023
 • 7 februari 2023
 • 7 maart 2023
 • 28 maart 2023
 • 18 april 2023
 • 2 mei 2023
 • 16 mei 2023

Telkens van 9u00 tot 16u30

Inschrijving

Inschrijven via: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis 
Vormingslokaal -1.17
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT

Kostprijs

525.00€ - inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/water tijdens de pauzes.

Informatie

Heidi Jans
heidi.jans@pallion.be

Natascha Collas
natascha.collas@pallion.be

011 81 94 74

Vrijwilligers: Themadag Complementaire Zorg start 29 november 2022
Nog 38 plaats(en) vrij.

Organisatie

Pallion vzw

Doelgroep

Vrijwilligers (actief) vanuit (in) de verschillende zorgsettings

Inhoud

Complementaire zorg neemt een steeds belangrijkere plek in binnen palliatieve en terminale zorg. In palliatieve zorg wordt de focus verlegdvan cure naar care, naar een zo comfortabel mogelijk leven –ook wanneerhet levenseinde nadert– van de patiënt en zijn naasten.

Complementaire zorg kan een betekenisvolle rol opnemen als aanvulling op de standaardzorg en het comfort en gaat -net zoals palliatieve zorg uit van vier dimensies: aandacht voor lichamelijke, psychische, socialeen spirituele aspecten. Het kan angst, onrust, pijn, vermoeidheid, slapeloosheid en andere klachten draaglijker maken.

Je leert wat complementaire zorg is en hoe dit toegepast kan worden in de dagdagelijkse zorg. Door de brede opzet is deze dag geschikt als een eerste kennismaking. Je wordt ondergedompeld in de wereld van klanken, geuren, aanraken en ontspanningsoefeningen.

Klik hier voor de flyer

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Dinsdag 29 november 2022 van 9u00 tot 17u00

Inschrijving

Online inschrijven via: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis
Kempenzaal 1+2, Voerenzaal, Haspengouwzaal 1+2
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Kostprijs

40,00€ inclusief soep en broodjesmaaltijd

Informatie

Natascha Collas
natascha.collas@pallion.be
011 81 94 74

Werken op de grens van leven en dood start 25 november 2022
Nog 10 plaats(en) vrij.

Organisatie

Pallion vzw

Doelgroep

Verpleegkundigen, psychologen, zorgkundigen, artsen en andere hulpverleners die vanuit levenservaring rond verlies, sterven en rouwen willen groeien tot een grotere beschikbaarheid in het omgaan met stervenden, rouwenden en families. De focus ligt op het raakvlak van het eigen groeiproces en het gebeuren in en rond het sterfbed.

Inhoud

Verbinding en nabijheid begeleiden tijdens het stervensproces.

Families gidsen tijdens de laatste reis van één van hun dierbaren is voor hulpverleners een grote uitdaging. Als hulpverlener mensen nabij zijn, betekent hen de kans geven om samen met dierbaren stil te staan bij wat hen bindt en scheidt van elkaar.

Praten met patiënten en hun families over het afscheid is moeilijk, omdat het raakt aan het ongrijpbare van leven en dood. Te vaak proberen we deze pijnlijke momenten van onmacht of angst uit de weg te gaan. Zo ontnemen we onszelf de kans om dieper te leven. Durven stilstaan bij de vragen en noden van mensen is noodzakelijk om aan zinvolle levens- en stervensbegeleiding te doen.

Wevertrekken van ieders eigen visie op lijden en dood, eigen verlieservaringen en eigen rouwverwerking. Dit helpt om in het leven en sterven anderen beter nabij te zijn. Dit is een interactieve vorming waarbij een hoge mate van participatie van de deelnemers verlangd wordt en waar er zowel in grotere groep als in drietallen gewerkt wordt.

Sprekers

Dr. Joke Bossers en deskundigen palliatieve zorg Linda Symons en Kristine Jacobs, allen verbonden aan Pallion vzw, verenigen hun kennis om deze opleiding te verzorgen.

 

Klik hier voor flyer

Attestering

aanwezigheidsattest en accreditering is aangevraagd.

Data
 • Vrijdag 25 november 2022 - van 8u30 tot 16u30
 • Zaterdag 26 november 2022 - van 8u30 tot 12u00
Inschrijving

Online inschrijven via https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Park Ven
Kapelstraat 70
3590 Diepenbeek

Kostprijs

140.00€

Prijs inclusief syllabus, lunch en koffie/thee/water/versnapering tijdens de pauzes

Informatie

Kristine Jacobs
kristine.jacobs@pallion.be
011 81 94 74

12de Limburgs Symposium voor CRA's, Geriaters en artsen met en bijzondere interesse in ouderenzorg
Zorgen, zien en gezien worden - Compassievolle zorg in de ouderenzorg door en voor zorgverleners
start 19 november 2022
Nog 37 plaats(en) vrij.

Organisatie

Pallion vzw i.s.m Mylan

Doelgroep

CRA's, Geriaters en artsen met en bijzondere interesse in ouderenzorg

Inhoud

Twee jaar geleden kwam de ouderenzorg in het oog van de storm te staan. Dit had een grote impact op de ouderen zelf maar evenzeer op iedereen die in de ouderenzorg werkt. Onbekende maatregelen volgen, wijs raken uit verschillende teststrategieën, de deuren sluiten, bewoners bezoek ontzeggen, ingepakt in beschermkledij zorg verlenen, afscheid nemen. En ondertussen alles in goede banen blijven leiden.

Een bewogen periode met een niet te onderschatten impact op wie we zijn als zorgverlener, wat zorg verlenen betekent en waar we als gemeenschap van zorgverleners voor staan. Meer dan ooit werd duidelijk dat warme zorg onmisbaar is en dat deze zorg ook breder is dan enkel de zorg voor bewoners en patiënten. Zorgen voor onszelf en zorgen voor elkaar in een team zijn onmisbaar om warme zorg te kunnen geven. Met andere woorden, de ander zien en zelf ook gezien worden.

Wat kan compassie of mededogen betekenen voor deze warme zorg in al zijn dimensies? Compassie is het erkennen van het lijden of de nood van de ander, je persoonlijk aangesproken voelen en vanuit medeleven mee reflecteren en verbinden rondom het pijnlijke. Niet alle leed is immers op te lossen. Compassie lijkt de evidentie zelf in de zorg, maar blijkt vaak een uitdaging te zijn. Een goede reden om stil te staan bij wat compassie voor zorgverleners kan betekenen in het geven en ontvangen van zorg.

Tijdens deze studiedag gaan we dieper in op wat compassie betekent, hoe het er concreet uitziet binnen de ouderenzorg en wat je als (coördinerend) arts hierin kan betekenen. We oefenen ook met de verschillende elementen van compassie.

SPREKER:
Dr. Fleur Helewaut is huisarts en daarnaast verbonden aan de UGent. Binnen de opleiding geneeskunde is zij coördinator van het communicatie-onderwijs en de leerlijn professioneel gedrag. Zij doet ook onderzoek naar compassievolle zorg binnen het medisch onderwijs.

Voor flyer klik hier

Attestering

Accreditering is aangevraagd

Data

Zaterdag 19 november 2022 

Onvangst vanaf 8:30, start symposium stipt om 9:00

Inschrijving

Inschrijven via https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

LET OP! andere locatie dan vorige jaren!

Hotel de PITS
Sterrenwacht 143
3550 Zolder

Aanmelden aan de balie, zij verwijzen je door naar de Mansell zaal

Kostprijs

60,00€

Factuur volgt na inschrijving

Informatie

Cathy Goffin
cathy.goffin@pallion.be
011 81 94 74

Samenwerking

 

Kinderen en jongeren betrekken in de palliatieve zorg start 8 november 2022
Nog 15 plaats(en) vrij.

Organisatie

Pallion vzw

Doelgroep

Hulpverleners en andere betrokkenen die met kinderen en jongeren in palliatieve zorgsituaties in aanraking komen (onderwijs, CLB geestelijke gezondheidszorg - jongerenteams, ….)

Inhoud

Het raakt ons als kinderen en jongeren geconfronteerd worden met het ongeneeslijk ziek zijn van iemand die ze graag zien (familielid, vrienden, … ) Vragen zoals: “Mama,gaat opa dood?” zijn confronterend maar nodigen ouders, hulpverleners, leerkrachten, zorgpersoneel e.a. uit om hen te betrekken in de zorg. Ook kinderen en jongeren die moeite hebben om zich verbaal uit te drukken, hebben nood om gezien en gehoord te worden.

Maar hoe pak je dat aan? Hoe help je een kind? Welke reacties en emoties mag je verwachten? Vanaf wanneer moet je je zorgen maken? En wat met kinderen en jongeren in bijzondere gezinssituaties zoals éénoudergezinnen, pleeggezinnen,… In deze vorming gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden aan de slag met praktische toolsen educatief materiaal.

Voor flyer, klik hier

Data

Dinsdag 8 november 2022 - 9u00 tot 12u30

Inschrijving

https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis
Kempenzaal 1
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Kostprijs

55,00€

Informatie

Cathy Goffin
cathy.goffin@pallion.be
011 81 94 74

Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen start 15 oktober 2022

Meer info Organisatie

Pallion vzw samen met Palliatieve Zorg Vlaanderen

Doelgroep

Artsen en specialisten die hun basiskennis van palliatieve zorg willen vergroten

Doelstellingen

Na de opleiding ben je in staat om:

 • Palliatieve situaties tijdig herkennen
 • Het gesprek hierover aangaan en de terminale fase aankaarten
 • Goede pijn- en symptoomcontrole toedienen
 • De patiënt en zijn omgeving ondersteunen op verschillende niveau's van palliatieve zorg
 • Te weten wat je kan verwachten van andere hulpverleners en ondersteunde diensten
Inhoud

Artsen die in aanraking komen met palliatieve situaties staan voor de uitdaging de nodige kennis te vergaren in een versnipperd opleidingslandschap. In het huidige universitaire artsen curriculum komt palliatieve zorg immers maar beperkt aan bod, ondanks de reeds gemaakte opwaardering in het curriculum. Daarom ontwikkelde het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, ondertussen hervormd tot Pallion, een aantal jaar geleden de basisopleiding palliatieve zorg voor artsen. Deze opleiding werd opgepikt door Palliatieve Zorg Vlaanderen en wordt sindsdien jaarlijks georganiseerd roterend over de Vlaamse provincies, in samenwerking met de Vlaamse universiteiten en netwerken palliatieve zorg. Dit jaar is de eer opnieuw aan Pallion, samen met de Universiteit Hasselt en Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Elke lesdag bestaat uit een mix van kennisoverdracht, interactieve werkvormen en oefeningen. Deelnemers dienen het hele traject te volgen en ontvangen op het einde een getuigschrift. Dit getuigschrift geeft automatisch toegang tot het Interuniversitaire Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen, een verdiepende opleiding.

Meer info: 
https://palliatievezorgvlaanderen.be/zorgverlener/vorming-en-opleiding/aanbod-vlaanderen/basisopleiding/basisopleiding-palliatieve-zorg-voor-artsen/
 

Data

De opleiding bestaat uit zes zaterdagen van oktober 2022 tot april 2023, telkens van 9u00 tot 16u00

 • zaterdag 15 oktober 2022
 • zaterdag 19 november 2022
 • zaterdag 10 december 2022
 • zaterdag 11 februari 2023
 • zaterdag 18 maart 2023
 • zaterdag 29 april 2023
Opbouw

15/10/2022       

 • Inleidende begrippen palliatieve zorg
 • Overzicht aanbod palliatieve zorg landschap
 • Casuïstiek Ethiek

19/11/2022     

 • Pijncontrole

10/12/2022     

 • Symptoomcontrole

11/02/2023      

 • Communicatie in palliatieve zorg

18/03/2023       

 • De context van de patiënt
 • Spirituele zorg

29/04/2023     

 • Euthanasie
 • Integratie van de opleiding door middel van casuïstiek
Inschrijving

Online inschrijven via: 

https://palliatievezorgvlaanderen.be/zorgverlener/vorming-en-opleiding/aanbod-vlaanderen/basisopleiding/basisopleiding-palliatieve-zorg-voor-artsen/


Locatie

Universiteit Hasselt
Campus Diepenbeek
Gebouw D

Kostprijs

650.00€ voor huisartsen/specialisten
450.00€ voor HAIO's

Prijs inclusief syllabus, lunch, koffie/thee/water tijdens de pauzes

Informatie

Kim Trippas
kim.trippas@pallion.be
011 81 94 74

Samenwerking

Palliatieve Zorg Vlaanderen i.s.m Pallion vzw

Aromatherapie in Palliatieve Zorg start 13 oktober 2022
Nog 11 plaats(en) vrij.

Organisatie

Pallion vzw

Doelgroep

Multidisciplinair

Inhoud

Aromatherapie kan een belangrijke ondersteuning bieden in palliatieve zorg om het comfort en het welbevinden van een palliatieve patiënt te verbeteren.

Zo kunnen etherische oliën gebruikt worden in de omgeving van de patiënt, tijdens het baden, verzorgen en masseren: de geuren kalmeren, ontspannen, verlichten, zuiveren en kunnen ondersteunend zijn op zowel lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel vlak.

In deze vorming met workshop maak je kennis met de oliën en de vele toepassingsgebieden. Je leert hoe je ze op een veilige manier kan gebruiken in de palliatieve zorg.

SPREKERS:
Kristine Jacobs & Nathalie Vanaeken, deskundigen palliatieve zorg, Pallion vzw

Voor flyer, klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

donderdag 13 oktober van 13:00 tot 16:30

Inschrijving

Online inschrijven via: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis
vormingslokaal -1.17
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT

Kostprijs

45,00€

Informatie

Cathy Goffin
cathy.goffin@pallion.be
011/81 94 74