Vormingen

Op deze pagina vind je het overzicht van opleidingen en vorming georganiseerd door het Netwerk en andere organisaties.

Wil je een vorming op maat? Contacteer Irène Henderickx - irene.henderickx@pallion.be en voeg een ingevuld aanvraagformulier bij in je e-mail! 

 

De vormingsbrochure van het voorjaar 2022 kan je openen in issuu door hier te klikken.

De vormingsbrochure van het voorjaar 2022 kan je openen in pdf door hier te klikken 

Voor de meeste recente datums en info --> zie lijst hieronder

 

Als je je inschrijft voor een vorming georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, gelden deze inschrijvingsmodatliteiten. Lees deze zeker goed door.

Vormingen die georganiseerd worden door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, kan je via deze link terugvinden.

georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
georganiseerd door andere organisatie

Workshop: Spirituele registratie start 27 september 2022
Nog 12 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, vrijwilligers,… en alle andere geïnteresseerden

Inhoud

De spirituele dimensie is vaak de moeilijkste om ‘vat’ op te krijgen. Als men hierover spreekt blijft het vaak heel vaag en mistig. Toch bestaan er goede modellen om deze dimensie ook in het vizier te krijgen tijdens de palliatieve zorg. Echter het volgen van rijlessen maakt je nog niet tot een volleerd chauffeur. Ervaring is de volgende niet te missen stap. Eenzelfde verzuchting horen we vaak bij het aanbieden van deze modellen.

De aangeboden registratiemodellen lijken veelbelovend,maar men mist oefenkansen om zich erin te bekwamen. Men komt er ook moeilijk toe collega’smotiverend mee te nemen op de ingeslagen weg. Deze workshop biedt palliatieve zorgverleners uit verschillende settings de kans om eigen casussen inte brengen. We beluisteren deze in groep, en zoeken samen naar woorden om deze in het model van CORFIT of van LEGET in te vullen.

Begeleiding van de workshop:
Mevr. Katrien Cornette - Als ziekenhuispastor in de psychiatriebegeleidt Katrien dagelijks mensen met vragen rond zingeving. Ze behaalde een doctoraat over en deed onderzoek naar de spirituele aspecten in de palliatieve zorg. Vanuit haar kennis, maar zeker ook vanuithaar ervaring, begeleidt ze hulpverleners omde spirituele dimensie in hun zorg te integrerenen te verankeren.

 

Voor flyer klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

dinsdag 27 september 2022
van 13u00 tot 16u00

Inschrijving

www.npzl.be/nl/vorming
MAX. 16 deelnemers 


Locatie

Provinciehuis
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT

Kostprijs

45,00€

Informatie

Karen Vandebroek
karen.vandebroek@npzl.be
011/819472

Palliatieve Urgenties start 17 mei 2022
Nog 22 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Verpleegkundigen die zorgen voor palliatieve patiënten en hun naastbestaanden en die al een basisopleiding palliatieve zorg gevolgd hebben (bv. Multidisciplinaire Kernopleiding). De opleiding staat open voor verpleegkundigen uit diverse sectoren zoals de thuiszorg, ziekenhuizen, woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een beperking,…

Inhoud

Verpleegkundigen die zorg dragen voor palliatieve patiënten hebben een belangrijke rol in de lichamelijke zorg en in pijn– en symptoomcontrole. In palliatieve situaties kunnen zich ook bepaalde urgenties voordoen. Vaak staat men dan voor heel ingrijpende keuzes.
In deze verdiepende opleiding wordt duidelijk hoe je als verpleegkundige tijdig de verschillende symptomen van een palliatieve urgentie kan herkennen om zo gericht en op tijd door te verwijzen. Ook de mogelijke behandeling van palliatieve urgenties en de communicatie hierover met patiënt en familie komen aan bod.

De opleiding zal verzorgd worden door dokter Barbara Vantroyen, arts-specialist in de urgentiegeneeskunde werkzaam in het Sint-Trudo ziekenhuis.

Voor de flyer, klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Inschrijving

Online via www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis
Zaal -1.17
Universiteislaan 1
3500 Hasselt

Kostprijs

45.00€

Informatie

Karen Vandebroek
karen.vandebroek@npzl.be 
011 81 94 72

Vrijwilligers in palliatieve zorg start 21 april 2022
Nog 19 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Bent u een vrijwilliger die zich actief engageert in palliatieve zorg of die stap overweegt?

Inhoud

WIJ HOUDEN REKEING MET DE CORONA MAATREGELEN VAN DAT MOMENT OPDAT DE LES LIVE EN VEILIG KAN DOORGAAN.

 

Een gevarieerde cursus waar u concreet iets aan hebt in het dagelijkse vrijwilligerswerk.
U komt in contact met andere vrijwilligers die net als u het beste van zichzelf willen geven in palliatieve zorg.
Gedeelde ervaringen zijn vaak sterke leerervaringen

Inhoud

 • Kennismaking
 • Wat is palliatieve zorg?
 • Pijn, pijnbehandeling
 • Comfortzorg
 • Communicatie en emotionele zorg
 • Workshops complementaire zorg
 • Zingeving en spiritualiteit
 • Zorg voor jezelf
 • Deontologie, beroepsgeheim, ethiek
 • Rechten, plichten en statuut van de vrijwilliger
 • Taken van de vrijwilliger, plaats in het team
 • Waar kan je terecht als hulpverlener? Info uit het werkveld
 • Afscheid met versnaperin

Voor de flyer klik hier

Opbouw
Deze opleiding bestaat uit 7 donderdagen, telkens van 13u00 tot 16u30
 • donderdag 21/04/2022
 • donderdag 28/04/2022
 • donderdag 05/05/2022
 • donderdag 12/05/2022
 • donderdag 19/05/2022
 • donderdag 02/06/2022
 • donderdag 09/06/2022
Inschrijving

Inschrijven via: www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT

Kostprijs

100 euro - inclusief syllabus

Na inschrijven ontvangt u een factuur

Informatie

Kim Trippas

kim.trippas@npzl.be

011 81 94 72

Maurice is palliatief en... hoe bespreek ik dit met hem? start 31 maart 2022
Nog 1 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Hulpverleners die werken met personen met een beperking

Inhoud

Goed communiceren is geen evidentie. Laat staan wanneer er ook een beperking in het spel is. Sommige hulpverleners voelen zich niet vaardig genoeg om het gesprek aan te gaan met personen met een beperking. Anderen maken zich dan weer zorgen over  mogelijke reacties tijdens het gesprek en hoe daarmee om te gaan. Deze, en nog vele andere redenen, maken dat mensen met een beperking nog te vaak beschermd worden voor ‘moeilijke’ gesprekken. Dit terwijl zij net extra gebaat zijn bij duidelijke communicatie en informatie op maat…
Tijdens deze studiedag willen we extra aandacht besteden aan twee soorten ‘moeilijke’ gesprekken, namelijk: gesprekken rond vroegtijdige zorgplanning en slechtnieuwsgesprekken.
Anique Vogel en Marijke Tonino zijn beiden Arts voor Verstandelijk Gehandicapten in palliatieve zorg. Vanuit hun eigen  ervaringen zullen zij vertellen hoe er in de laatste levensfase gecommuniceerd kan worden met deze patiënten.

Anique Vogel - 'Advance Care Planning voor personen met een verstandelijke beperking.'

Het gesprek aangaan over toekomstige zorg is niet altijd gemakkelijk. Wel is het belangrijk om de wensen van de cliënt en diens familie bijtijds te bespreken. Hiermee bereiken we dat er minder onrust is op het einde van het leven en er meer gebeurt wat cliënt en familie wensen.  Wat zijn ervaringen met het tijdig bespreken van toekomstige zorg (advance care planning) en wat is nodig om dit goed te kunnen doen?Aan de hand van casuïstiek krijgt u handvaten om palliatieve zorg bespreekbaar te maken met uw cliënten en familieleden.

Marijke Tonino - 'Help, mijn patiënt is ernstig ziek! Hoe moet ik dit bespreken?'

Aan de hand van casuïstiek wordt ingegaan op mogelijkheden en hindernissen bij het bespreken van ernstige ziekte en aanstaand overlijden bij en met mensen met verstandelijke beperking. Op welke manier kun je rekening houden met de ernst van de verstandelijke beperking en wat te doen bij bijkomende psychische problemen (zoals bijv. autisme)? Kun je mensen met een verstandelijke beperking wel voorbereiden op het levenseinde? Wat vertel je over de ziekte en wat over het stervensproces? En hoe doe je dat dan?

Klik hier voor de flyer

Attestering

Aanwezigheidsattest. Accreditering wordt aangevraagd.

Data

Donderdag 31 maart 2022 van 9u00 tot 12u30

Inschrijving

Online via: http://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis (Boudewijnzaal)
Universiteistlaan 1 3500 Hasselt 

Kostprijs

€45
Incl. syllabus, koffie, thee en water

Informatie

Emily Van Hout - 011 81 94 72
emily.vanhout@npzl.be

Multidisciplinaire Kernopleiding Palliatieve Zorg - voorjaar 2022 start 8 maart 2022
Nog 9 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn: aan huis, in een ziekenhuis, een woonzorgcentrum, een voorziening voor personen met een beperking, een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis,…

Doelstellingen Inhoud

Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg.

In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega’s uit diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat.

Volgende thema’s komen aan bod:

 • Geschiedenis van palliatieve zorg
 • Regelingen en tegemoetkomingen
 • De palliatieve patiënt
 • Pijn & symptoomcontrole
 • Een contextuele benadering
 • Kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg
 • Communicatie met palliatieve patiënten en hun naastbestaanden
 • Medisch begeleid sterven: een begrippenkader
 • Ethisch reflecteren op de grens van leven en dood
 • Spirituele zorg
 • Rouwzorg
 • Waken
 • Zorg voor de zorgenden

Voor de flyer klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest - Vlaams opleidingsverlof

Data
 • dinsdag 8 maart 2022
 • dinsdag 22 maart 2022
 • dinsdag 26 april 2022
 • dinsdag 3 mei 2022
 • dinsdag 10 mei 2022
 • dinsdag 24 mei 2022
 • dinsdag 7 juni 2022

Telkens van 9u00 tot 16u30

Opbouw

De cursus bestaat uit 7 lesdagen, telkens van 9u00 tot 16u30

 • dinsdag 8 maart 2022
 • dinsdag 22 maart 2022
 • dinsdag 26 april 2022
 • dinsdag 3 mei 2022
 • dinsdag 10 mei 2022
 • dinsdag 24 mei 2022
 • dinsdag 7 juni 2022
Inschrijving

Inschrijven via: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis
Zaal -1.17
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Kostprijs

€ 495,00 inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/water tijdens de pauzes.

Informatie

Heidi Jans
011 81 94 72 - heidi.jans@npzl.be

Samenwerking

Workshop: Zorg voor eigen spirituele bronnen start 15 februari 2022
Nog 4 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Hulpverleners die werkzaam zijn in palliatieve zorg. Alle disciplines uit diverse settings zijn welkom

Inhoud

Je kan niet blijven geven als je niet op tijd en stond jezelf oplaadt. Maar kennen we de bronnen waaruit we kunnen putten wel voldoende? Welke zijn de voornaamste spirituele bronnen? En hoe kunnen we deze bronnen integreren in ons leven en dieper doen stromen? Weinig of geen theorie in deze workshop; We vertrekken vanuit de visie van Dürckheim en het stoel-model dat hieruit is afgeleid, met de bedoeling dit op ons eigen leven te spiegelen. We oefenen eerst met filmfragmenten, daarna nemen we ruim de tijd om dit model voor onszelf in kaart te brengen en errond te delen. Tot slot beluisteren we ‘best practices’ bij elkaar over hoe we concreet aan verdieping kunnen werken, en kiezen uit deze lijst elk een eigen werkpunt. We komen opnieuw boven water aan de hand van een grappige kortfilm.

Speker: Katrien Cornette. Als ziekenhuispastor in de psychiatrie begeleidt Katrien dagelijks mensen met vragen rond zingeving.  Ze behaalde een doctoraat over en deed onderzoek naar de spirituele aspecten in de palliatieve zorg. Vanuit haar kennis, maar zeker ook vanuit haar ervaring, begeleidt ze hulpverleners om de spirituele dimensie in hun zorg te integreren en te verankeren.

Voor de flyer, klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Inschrijving

Online inschrijven via onze website: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis
Kempenzaal 1
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT

Kostprijs

€ 45,00

Informatie

Karen Vandebroek

011 81 94 72

karen.vandebroek@npzl.be