Vormingen

Op deze pagina vind je het overzicht van opleidingen en vorming georganiseerd door het Netwerk en andere organisaties.

Wil je een vorming op maat? Contacteer Irène Henderickx - irene.henderickx@pallion.be en voeg een ingevuld aanvraagformulier bij in je e-mail! 

 

De vormingsbrochure van het najaar 2021 kan je openen in issuu door hier te klikken.

De vormingsbrochure van het najaar 2021 kan je openen in pdf door hier te klikken 

Voor de meeste recente datums en info --> zie lijst hieronder

 

Als je je inschrijft voor een vorming georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, gelden de annulatievoorwaarden.

Vormingen die georganiseerd worden door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, kan je via deze link terugvinden.

georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
georganiseerd door andere organisatie

Palliatieve Urgenties start 17 mei 2022
Nog 25 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Verpleegkundigen die zorgen voor palliatieve patiënten en hun naastbestaanden en die al een basisopleiding palliatieve zorg gevolgd hebben (bv. Multidisciplinaire Kernopleiding). De opleiding staat open voor verpleegkundigen uit diverse sectoren zoals de thuiszorg, ziekenhuizen, woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een beperking,…

Inhoud

Verpleegkundigen die zorg dragen voor palliatieve patiënten hebben een belangrijke rol in de lichamelijke zorg en in pijn– en symptoomcontrole. In palliatieve situaties kunnen zich ook bepaalde urgenties voordoen. Vaak staat men dan voor heel ingrijpende keuzes.
In deze verdiepende opleiding wordt duidelijk hoe je als verpleegkundige tijdig de verschillende symptomen van een palliatieve urgentie kan herkennen om zo gericht en op tijd door te verwijzen. Ook de mogelijke behandeling van palliatieve urgenties en de communicatie hierover met patiënt en familie komen aan bod.

De opleiding zal verzorgd worden door dokter Barbara Vantroyen, arts-specialist in de urgentiegeneeskunde werkzaam in het Sint-Trudo ziekenhuis.

Voor de flyer, klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Inschrijving

Online via www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis
Zaal -1.17
Universiteislaan 1
3500 Hasselt

Kostprijs

45.00€

Informatie

Karen Vandebroek
karen.vandebroek@npzl.be 
011 81 94 72

Maurice is palliatief en... hoe bespreek ik dit met hem? start 31 maart 2022
Nog 7 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Hulpverleners die werken met personen met een beperking

Inhoud

Goed communiceren is geen evidentie. Laat staan wanneer er ook een beperking in het spel is. Sommige hulpverleners voelen zich niet vaardig genoeg om het gesprek aan te gaan met personen met een beperking. Anderen maken zich dan weer zorgen over  mogelijke reacties tijdens het gesprek en hoe daarmee om te gaan. Deze, en nog vele andere redenen, maken dat mensen met een beperking nog te vaak beschermd worden voor ‘moeilijke’ gesprekken. Dit terwijl zij net extra gebaat zijn bij duidelijke communicatie en informatie op maat…
Tijdens deze studiedag willen we extra aandacht besteden aan twee soorten ‘moeilijke’ gesprekken, namelijk: gesprekken rond vroegtijdige zorgplanning en slechtnieuwsgesprekken.
Anique Vogel en Marijke Tonino zijn beiden Arts voor Verstandelijk Gehandicapten in palliatieve zorg. Vanuit hun eigen  ervaringen zullen zij vertellen hoe er in de laatste levensfase gecommuniceerd kan worden met deze patiënten.

Anique Vogel - 'Advance Care Planning voor personen met een verstandelijke beperking.'

Het gesprek aangaan over toekomstige zorg is niet altijd gemakkelijk. Wel is het belangrijk om de wensen van de cliënt en diens familie bijtijds te bespreken. Hiermee bereiken we dat er minder onrust is op het einde van het leven en er meer gebeurt wat cliënt en familie wensen.  Wat zijn ervaringen met het tijdig bespreken van toekomstige zorg (advance care planning) en wat is nodig om dit goed te kunnen doen?Aan de hand van casuïstiek krijgt u handvaten om palliatieve zorg bespreekbaar te maken met uw cliënten en familieleden.

Marijke Tonino - 'Help, mijn patiënt is ernstig ziek! Hoe moet ik dit bespreken?'

Aan de hand van casuïstiek wordt ingegaan op mogelijkheden en hindernissen bij het bespreken van ernstige ziekte en aanstaand overlijden bij en met mensen met verstandelijke beperking. Op welke manier kun je rekening houden met de ernst van de verstandelijke beperking en wat te doen bij bijkomende psychische problemen (zoals bijv. autisme)? Kun je mensen met een verstandelijke beperking wel voorbereiden op het levenseinde? Wat vertel je over de ziekte en wat over het stervensproces? En hoe doe je dat dan?

Klik hier voor de flyer

Attestering

Aanwezigheidsattest. Accreditering wordt aangevraagd.

Data

Donderdag 31 maart 2022 van 9u00 tot 12u30

Inschrijving

Online via: http://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis (Boudewijnzaal)
Universiteistlaan 1 3500 Hasselt 

Kostprijs

€45
Incl. syllabus, koffie, thee en water

Informatie

Emily Van Hout - 011 81 94 72
emily.vanhout@npzl.be

Workshop: Zorg voor eigen spirituele bronnen start 15 februari 2022
Nog 6 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Hulpverleners die werkzaam zijn in palliatieve zorg. Alle disciplines uit diverse settings zijn welkom

Inhoud

Je kan niet blijven geven als je niet op tijd en stond jezelf oplaadt. Maar kennen we de bronnen waaruit we kunnen putten wel voldoende? Welke zijn de voornaamste spirituele bronnen? En hoe kunnen we deze bronnen integreren in ons leven en dieper doen stromen? Weinig of geen theorie in deze workshop; We vertrekken vanuit de visie van Dürckheim en het stoel-model dat hieruit is afgeleid, met de bedoeling dit op ons eigen leven te spiegelen. We oefenen eerst met filmfragmenten, daarna nemen we ruim de tijd om dit model voor onszelf in kaart te brengen en errond te delen. Tot slot beluisteren we ‘best practices’ bij elkaar over hoe we concreet aan verdieping kunnen werken, en kiezen uit deze lijst elk een eigen werkpunt. We komen opnieuw boven water aan de hand van een grappige kortfilm.

Speker: Katrien Cornette. Als ziekenhuispastor in de psychiatrie begeleidt Katrien dagelijks mensen met vragen rond zingeving.  Ze behaalde een doctoraat over en deed onderzoek naar de spirituele aspecten in de palliatieve zorg. Vanuit haar kennis, maar zeker ook vanuit haar ervaring, begeleidt ze hulpverleners om de spirituele dimensie in hun zorg te integreren en te verankeren.

Voor de flyer, klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Inschrijving

Online inschrijven via onze website: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis
Kempenzaal 1
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT

Kostprijs

€ 45,00

Informatie

Karen Vandebroek

011 81 94 72

karen.vandebroek@npzl.be

Vrijwilligers in palliatieve zorg start 10 februari 2022
Nog 20 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Bent u een vrijwilliger die zich actief engageert in palliatieve zorg of die stap overweegt?

Inhoud

Een gevarieerde cursus waar u concreet iets aan hebt in het dagelijkse vrijwilligerswerk.
U komt in contact met andere vrijwilligers die net als u het beste van zichzelf willen geven in palliatieve zorg.
Gedeelde ervaringen zijn vaak sterke leerervaringen

Inhoud

 • Kennismaking
 • Wat is palliatieve zorg?
 • Pijn, pijnbehandeling
 • Comfortzorg
 • Communicatie en emotionele zorg
 • Workshops complementaire zorg
 • Zingeving en spiritualiteit
 • Zorg voor jezelf
 • Deontologie, beroepsgeheim, ethiek
 • Rechten, plichten en statuut van de vrijwilliger
 • Taken van de vrijwilliger, plaats in het team
 • Waar kan je terecht als hulpverlener? Info uit het werkveld
 • Afscheid met versnaperin

Voor de flyer klik hier

Data
 • donderdag 10/02/2022
 • donderdag 17/02/2022
 • donderdag 24/02/2022
 • donderdag 10/03/2022
 • donderdag 17/03/2022
 • donderdag 24/03/2022
 • donderdag 31/03/2022

Telkens van 13u00 tot 16u30

Opbouw
Deze opleiding bestaat uit 7 donderdagen, telkens van 13u00 tot 16u30
 • donderdag 10/02/2022
 • donderdag 17/02/2022
 • donderdag 24/02/2022
 • donderdag 10/03/2022
 • donderdag 17/03/2022
 • donderdag 24/03/2022
 • donderdag 31/03/2022
Inschrijving

Inschrijven via: www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis
Zaal -1.17
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT

Kostprijs

100 euro - inclusief syllabus

Na inschrijven ontvangt u een factuur

Informatie

Kim Trippas

kim.trippas@npzl.be

011 81 94 72

Multidisciplinaire Kernopleiding Palliatieve Zorg - voorjaar 2022 start 11 januari 2022
Nog 18 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn: aan huis, in een ziekenhuis, een woonzorgcentrum, een voorziening voor personen met een beperking, een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis,…

Inhoud

Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg.

In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega’s uit diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat.

Volgende thema’s komen aan bod:

 • Geschiedenis van palliatieve zorg
 • Regelingen en tegemoetkomingen
 • De palliatieve patiënt
 • Pijn & symptoomcontrole
 • Een contextuele benadering
 • Kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg
 • Communicatie met palliatieve patiënten en hun naastbestaanden
 • Medisch begeleid sterven: een begrippenkader
 • Ethisch reflecteren op de grens van leven en dood
 • Spirituele zorg
 • Rouwzorg
 • Waken
 • Zorg voor de zorgenden

Voor de flyer klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest - Vlaams opleidingsverlof

Data
 • dinsdag 11 januari 2022
 • dinsdag 25 januari 2022
 • dinsdag 8 februari 2022
 • dinsdag 22 februari 2022
 • dinsdag 8 maart 2022
 • dinsdag 22 maart 2022
 • dinsdag 26 april 2022

Telkens van 9u00 tot 16u30

Opbouw

De cursus bestaat uit 7 lesdagen, telkens van 9u00 tot 16u30

 • dinsdag 11 januari 2022
 • dinsdag 25 januari 2022
 • dinsdag 8 februari 2022
 • dinsdag 22 februari 2022
 • dinsdag 8 maart 2022
 • dinsdag 22 maart 2022
 • dinsdag 26 april 2022
Inschrijving

Inschrijven via: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis
Zaal -1.17
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Kostprijs

€ 495,00 inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/water tijdens de pauzes.

Informatie

Heidi Jans
011 81 94 72 - heidi.jans@npzl.be

Workshop: Spirituele registratie start 30 november 2021
Nog 7 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, vrijwilligers,… en alle andere geïnteresseerden

Doelstellingen Inhoud

De spirituele dimensie is vaak de moeilijkste om ‘vat’ op te krijgen. Als men hierover spreekt blijft het vaak heel vaag en mistig. Toch bestaan er goede modellen om deze dimensie ook in het vizier te krijgen tijdens de palliatieve zorg. Echter het volgen van rijlessen maakt je nog niet tot een volleerd chauffeur. Ervaring is de volgende niet te missen stap. Eenzelfde verzuchting horen we vaak bij het aanbieden van deze modellen.

De aangeboden registratiemodellen lijken veelbelovend,maar men mist oefenkansen om zich erin te bekwamen. Men komt er ook moeilijk toe collega’smotiverend mee te nemen op de ingeslagen weg. Deze workshop biedt palliatieve zorgverleners uit verschillende settings de kans om eigen casussen inte brengen. We beluisteren deze in groep, en zoeken samen naar woorden om deze in het model van CORFIT of van LEGET in te vullen.

Begeleiding van de workshop:
Mevr. Katrien Cornette - Als ziekenhuispastor in de psychiatriebegeleidt Katrien dagelijks mensen met vragen rond zingeving. Ze behaalde een doctoraat over en deed onderzoek naar de spirituele aspecten in de palliatieve zorg. Vanuit haar kennis, maar zeker ook vanuithaar ervaring, begeleidt ze hulpverleners omde spirituele dimensie in hun zorg te integrerenen te verankeren.

 

Voor flyer klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

30 november 2021
van 13u00 tot 16u00

Opbouw Inschrijving

www.npzl.be/nl/vorming
MAX. 16 deelnemers 


Locatie

Ontmoetingscentrum Sint-Katarina,
Nicolaas Cleynaertslaan,
3500 HASSELT

Kostprijs

45,00€

Informatie

Karen Vandebroek
karen.vandebroek@npzl.be
011/819472

Samenwerking

Avondsymposium: Terminale Zorg en Rouw start 23 november 2021
Nog 19 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, vrijwilligers,… en alle andere geïnteresseerden.

Inhoud

Een palliatief ziekteproces verloopt met ups en downs en kan soms jaren duren. Wanneer iemand aankomt aan de laatste weken of dagen van zijn leven, spreken we van de terminale fase en terminale zorg. De symptomen die optreden in die terminale fase zijn heel specifiek en kondigen het naderend overlijden aan. Het zijn tekenen van het naderend overlijden, die vooral voor de omgeving heel beangstigend kunnen zijn.  Op dit moment in gesprek gaan met nabestaanden is niet gemakkelijk, maar wel heel belangrijk. Hoe kan je het best met families communiceren? Hoe kan jij naasten ondersteunen tijdens het waken? En wat na het overlijden? Kan je familieleden helpen zich voor te bereiden op het afscheid dat er onvermijdelijk aankomt? Wat kan je doen om familieleden te ondersteunen tijdens het rouwproces?

Mevr. Liesbet Muermans is rouw- en verliesconsulente met daarnaast ruime ervaring als verpleegkundige in palliatieve zorg. In haar praktijk, ont-moet-jezelf, begeleidt zij mensen die verlies hebben meegemaakt  of meemaken in de breedst mogelijke zin van het woord. Zij kijkt tijdens dit avondsymposium samen met ons naar deze vragen en nog vele anderen.

Voor de flyer klik hier

Attestering

aanwezigheidsattest en accreditering is aangevraagd.

Data

23 november 2021
van 20u00 tot 22u00

Inschrijving

https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Zaal Pabilo - Lokaal 4
Camille Huysmansplein 14,
3740 Bilzen

Kostprijs

25,00€

Informatie

NPZL
info@npzl.be
011/81 94 72

Pallitopics: Palliatieve thema's in de thuiszorg
Onrust rondom het sterfbed
start 23 november 2021
Nog 42 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Verpleegkundigen en zorgkundigen actief in de thuiszorg

Inhoud

Een overlijden brengt dikwijls onrust met zich mee. De dualiteit tussen mogen loslaten en een komend gemis, verlies is een woelig water om te doorzwemmen. Zowel de stervende als diens omgeving doorzwemt dit woelige
water, ieder op zijn manier.

Dit betekent dat die dualiteit en roering ook voelbaar kunnen zijn aan een sterfbed. Bovendien kunnen de partijen aan het bed deze dynamieken versterken. Iedereen heeft immers zijn invulling van wat “rustig zijn” is. 

Hoe pak je dit aan als hulpverlener? Vanaf wanneer kan je zeggen dat een patiënt rustig of comfortabel is én hoe leg ik dat uit aan de omgeving?
Is medicatie altijd een goede oplossing of zijn er nog andere wegen?

Deze – en andere- vragen komen aan bod op deze editie van de pallitopics. Op interactieve wijze komt het basiskader van psychologische zorg m.b.t. onrust in de palliatieve zorg aan bod.

U kan de flyer hier raadplegen

Attestering

Attest van deelname

Data

Dinsdag 23 november 2021 van 14u tot 16u

Inschrijving

Online inschrijven: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Online vorming

Kostprijs

€10 

Informatie

Kim Trippas - 011 81 94 72 kim.trippas@npzl.be

11de Limburgs Symposium voor CRA’s
Ziekte van Parkinson
start 20 november 2021
Nog 25 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

CRA's

Doelstellingen Inhoud

Programma

08u30 Ontvangst met koffie en lekkers

09u00 Verwelkoming

09u10 “Niet-medicamenteuze interdisciplinaire benadering bij moeilijk hanteerbaar gedrag bij personen met dementie. ”
Mevr. Chantal Grauwels - expert dementie bij senioren voorzieningen Hoge Vijf Hasselt. Als ergotherapeute werkte zij haar hele loopbaan al met personen met dementie waar van een 10-tal jaren ook in combinatie met het Limburgs expertisecentrum dementie Contact.

10u10 Discussie en vraagstelling

10u30 Pauze

11u00 “Ziekte van Parkinson: symptomen en beloop “
Prof. dr. Patrick Cras - Neuroloog, diensthoofd Neurologie UZ Antwerpen , Hoogleraar Neurologie en geïnteresseerd in bewegingsziekten en ethiek van de gezondheidszorg

11u30 “Palliatieve zorg voor mensen met Parkinson en verwante aandoeningen “
dr. Jo Lisaerde - CRA en arts palliatieve zorgen in WZC De Wingerd te Leuven

12u Discussie en vraagstelling

12u20 Afsluiting

 

Voor flyer klik hier

Attestering

accreditering voor artsen is aangevraagd.

Data Opbouw Inschrijving

www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Hotel Stiemerheide
Wiemesmeerstraat 105
3600 Genk

Kostprijs

€65
Na inschrijving ontvangt u een factuur

Informatie

natascha.collas@npzl.be
011 81 94 72

Samenwerking

Mylan 

Avondsymposium: Medisch Begeleid Sterven start 28 oktober 2021
Nog 12 plaats(en) vrij.

Inschrijven via de website is niet meer mogelijk. Neem telefonisch contact op voor meer info.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, vrijwilligers,… en alle andere geïnteresseerden

Inhoud

Wanneer over palliatieve zorg gesproken wordt, zijn begrippen zoals “euthanasie” en “palliatieve sedatie”  haast niet meer weg te denken. Het wordt gezien als een soort vangnet, iets waar mensen op kunnen terugvallen wanneer het lijden of de aftakeling te groot wordt. Hoewel deze begrippen veel ruimte innemen in ons palliatief zorglandschap, is het niet altijd duidelijk wat er juist mee bedoeld wordt. Wat is nu juist het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie? Wat bedoeld een arts met een Niet-behandelbeslissing? Wie heeft hier recht op en wanneer kan dit allemaal? Wanneer kan dit juist helemaal niet?

Daarnaast staat een palliatieve patiënt natuurlijk niet alleen in zijn ziek zijn, vaak is er ook een netwerk van vrienden en familie betrokken. Ook zij hebben vragen wanneer het levenseinde ter sprake komt. Hoe communiceer je over medisch begeleid sterven naar de naasten?

Voor flyer klik hier

Attestering

aanwezigheidsattest en accreditering is aangevraagd.

Data

Donderdag 28 oktober 2021

Van 20u00 tot 22u00

Inschrijving

Online inschrijven via onze website: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Ontmoetingscentrum Sint-Katarina
Nicolaas Cleynaertslaan
3500 Hasselt

Afhankelijk van de coronamaatregelen kan de vorming ook online plaatsvinden. Hierover wordt tijdig gecommuniceerd

Kostprijs

€ 25,00

Informatie

Voor meer meer info:

info@npzl.be - 011/81.94.72