Vormingen

Op deze pagina vind je het overzicht van opleidingen en vorming georganiseerd door het Netwerk en andere organisaties.

Wil je een vorming op maat contacteer Axana Walterus - 011 81 94 72 - axana.walterus@npzl.be. Je krijgt dan een aanvraagformulier toegestuurd.

De vormingsbrochure van het voorjaar 2020 kan je openen door hier te klikken.

Als je je inschrijft voor een vorming georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, gelden de annulatievoorwaarden.

Vormingen die georganiseerd worden door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, kan je via deze link terugvinden.

georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
georganiseerd door andere organisatie

Het "gewone" sterven - Nog doodgewoon? start 28 januari 2021
Nog 101 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, ergotherapeuten, sociaal assistenten, moreel consultenten, vrijwilligers en andere hulpverleners die rond palliatieve zorg werken in diverse settings

Doelstellingen

Deze studiedag is door de corona maatergelen verplaatst naar 28 januari 2021. 

Een studiedag die gaat over het weer vertrouwd raken met het "gewone" stervensproces.
De voeling met deze materie lijken we op een generatie tijd kwijt geraakt te zijn. Als hulpverlener spelen we een sleutelrol in het aanleren van de patiënt en diens familie wat sterven inhoudt. 

Inhoud

De meeste mensen in België sterven in het ziekenhuis. Zelfs kankerpatiënten spenderen hun laatste levensmaanden nog te vaak in het ziekenhuis en 19% van de ziekenhuispopulatie bestaat uit palliatieve patiënten! Het is ook geen geheim dat het “gewone” sterven wel het normale verloop blijft, ondanks de belangstelling voor euthanasie en palliatieve sedatie.

Als we grote kans hebben op een “gewoon” overlijdensproces, waarom dan de nood om in een ziekenhuis te zijn?
Het lijkt erop dat onze vertrouwdheid met het “gewone” sterven is vervlogen. Het idee heerst dat sterven kort moet zijn, gecontroleerd, zonder lijden én liefst helemaal naar wens van de patiënt en/of familie. Toch is dat niet (altijd) mogelijk! Deze studiedag gaat over het weer vertrouwd raken met het "gewoon" stervensproces.
We stellen ons de volgende vragen: Hoe loopt dit in andere culturen? Wat is de tendens in België? Hoe kunnen we als zorgverleners communiceren met elkaar opdat patiënt en familie in vertrouwen en met een gerust hart naar deze laatste fase kunnen gaan. Welke taboes heersen er rond een gewoon stervensproces? Hoe kunnen we de sfeer rond een sterfbed beter vatten?

Voor de flyer klikt u hier

Attestering

Aanwezigheidsattest voorzien en accreditering voor artsen werd aangevraagd

Data

Doderdag 28 januari 2021

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Provinciehuis, Boudewijnzaal
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
Parking via Bosstraat

Kostprijs

€95 
Na inschrijving ontvangt u een factuur

Informatie

Kim Trippas en Emily Van Hout

011 81 94 72 

kim.trippas@npzl.be - emily.vanhout@npzl.be

Avondsymposium: Hoe zal ik het zeggen? Over communicatie met patiënten en hun familie in palliatieve zorg. start 29 oktober 2020
Nog 58 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Multidisciplinair.

Inhoud

Hoe lang je ook al in het palliatieve werkveld staat, het omgaan met de soms heftige emoties van patiënt en familie, maar ook met die van jezelf, wordt er niet gemakkelijker op.

Wat gaat er door je heen wanneer iemand je vlakaf vraagt of hij gaat sterven? Hoe ga je om met druk van de patiënt of de familie? Vaak weet je niet hoe te reageren op bepaalde uitspraken, of wil je de mensen troosten maar weet je niet hoe.

Tijdens dit interactieve avondsymposium wordt ingegaan op de zaken waar jij tegenaan loopt als hulpverlener in een palliatieve setting. 
Je krijgt de kans om zelf casussen of vragen aan te brengen die gezamenlijk verder worden uitgewerkt. Op deze manier worden er concrete handvaten aangereikt om je hierin recht te houden.

Klik hier voor de flyer. 

Attestering

Aanwezigheidsattest. Accrediteringsattest voor artsen is aangevraagd.

Inschrijving

Online inschrijven via: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

OC Sint-Katarina
Nicolaas Cleynaertslaan, 3500 Hasselt

Deuren open om 19u30, start om 20u.

Kostprijs

€25,00

Informatie

Axana Walterus 

axana.walterus@npzl.be - 011 81 94 72

Verdiepende opleiding: Sterfstijlen start 20 oktober 2020
Nog 19 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Hulpverleners die zorgen voor palliatieve patiënten en hun naastbestaanden en werkzaam zijn in diverse werksettings zoals de thuiszorg, het ziekenhuis, het woonzorgcentrum, de voorziening voor mensen met een beperking, ……

Doelstellingen

Inzicht verwerven in de verschillen die er zijn tussen visies op doodgaan en het effect op communicatie.
Inzicht verwerven in je eigen kijk op doodgaan en het effect daarvan op je eigen communicatiestijl.
Vaardigheden verwerven om de dialoog over het levenseinde af te stemmen op de stervens– en communicatiestijl van de patiënt.

Inhoud

In deze opleiding wordt communicatie in palliatieve zorg benaderd vanuit verschillende sterfstijlen.

De Stichting STEM (*) formuleerde op basis van onderzoek verschillende sterfstijlen. Mensen hebben immers elk hun eigen visie op ziek zijn, afscheid nemen en doodgaan. En ieder heeft zijn eigen manier van communiceren hierover. Zo is de ene bijvoorbeeld eerder onbevangen en onbevreesd voor de dood, terwijl de andere graag de touwtjes in handen neemt vanuit een behoefte naar controle.
Sommige mensen gaan pro-actief aan de slag om zeker te zijn dat ze medezeggenschap hebben, anderen verlaten zich op mensen die hen omringen. De ene communiceert hierover recht toe—recht aan, de andere eerder ontwijkend of niet. Dat zet jou voor de uitdaging om telkens opnieuw te zoeken naar hoe je best connectie maakt met de persoon voor je. Die visie op ziekte en sterven kan in de loop van een ziekteproces immers veranderen onder invloed van diverse factoren. Mensen kunnen bovendien communiceren in een stijl die heel erg aansluit of verschilt van de jouwe.
In deze opleiding leer je vooral over de verschillen die er zijn en wat jou kan helpen om ècht contact te maken zodat je de zorg kan bieden die de patiënt zelf voor ogen heeft. Want palliatieve zorg is zorg op maat.

Klik hier voor de flyer.

(*) http://www.stichtingstem.info

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Dinsdag 20 oktober 2020

Dinsdag 17 november 2020

Dinsdag 1 december 2020

Telkens van 9u tot 12u30.

Inschrijving

Online via de website. 


Locatie

Provinciehuis A-Blok - Kelderverdieping.

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt

Aanmelden aan het onthaal.

Kostprijs

€135, incl. syllabus, koffie/thee/water

Informatie

Els Noels - Liesbet Muermans

els.noels@npzl.be - liesbet.muermans@npzl.be

011 81 94 72 

Aromatherapie in Palliatieve Zorg start 8 oktober 2020
Nog 17 plaats(en) vrij.

Inschrijven via de website is niet meer mogelijk. Neem telefonisch contact op voor meer info.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Multidisciplinair

Inhoud

Aromatherapie kan een belangrijke ondersteuning bieden in palliatieve zorg om het comfort en het welbevinden van een palliatieve patiënt te verbeteren. Zo kunnen etherische oliën gebruikt worden in de omgeving van de patiënt, tijdens het baden, verzorgen en masseren: de geuren kalmeren, ontspannen, verlichten, zuiveren en kunnen ondersteunend zijn op zowel lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel vlak. In deze praktische workshop maak je kennis met de oliën en de vele toepassingsgebieden.Je leert hoe je ze op een veilige manier kan gebruiken in de palliatieve zorg. Klik hier voor de flyer.

Attestering

Aanwezigheidsattest

Inschrijving

Online via www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Provinciehuis - Vormingslokaal - 1.17

Universiteitslaan 1

3500 Hasselt

Kostprijs

€45.00

Informatie

Els Noels

els.noels@npzl.be - 011 81 94 72 

Multidisciplinaire kernopleiding palliatieve zorg NAJAAR 2020 start 8 september 2020
Nog 18 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn : thuis, in een ziekenhuis, in een woonzorgcentrum, in een voorziening voor personen met een beperking, in een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis,...

Inhoud

Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg. In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega's uit diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat.

Volgende thema's komen aan bod: - geschiedenis van palliatieve zorg - regelingen en tegemoetkomingen - de palliatieve patiënt - pijn & symptoomcontrole - een contextuele benadering - kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg - communicatie met palliatieve patiënten en hun naasten - ethisch reflecteren op de grens van leven en dood - medisch begeleid sterven: een begrippenkader - spirituele zorg - rouwzorg - waken - zorg voor de zorgenden.
Zelfreflectie, introspectie en zelfontwikkeling zijn thema's die voor iedere hulpverlener doorheen een loopbaan terugkomen.

In de context van palliatieve zorg zien wij dit 'kijken naar jezelf' als een absolute noodzaak. Binnen de opleiding zal er dan ook meermaals aandacht worden besteed aan wie jij bent als persoon en wat jijzelf meeneemt aan eigen ervaringen in de relatie met patiënten en naasten.

Klik hier voor de flyer.

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Dinsdag 8 september 2020

Dinsdag 22 september 2020

Dinsdag 6 oktober 2020

Dinsdag 20 oktober 2020

Dinsdag 10 november 2020

Dinsdag 24 november 2020

Dinsdag 8 december 2020

Telkens van 09u00 tot 16u30

Inschrijving

Online inschrijven. 

Maximaal 24 deelnemers per opleiding. 


Locatie

Ontmoetingscentrum Sint-Katharina, Nicolaas Cleynaertslaan, 3500 Hasselt

Kostprijs

€495,00 incl. de middagmaal, syllabus en koffie/thee/water tijdens de pauzes. 

Informatie

Els Noels  - Heidi Jans 

011 81 94 72 

els.noels@npzl.be - heidi.jans@npzl.be

Opleiding palliatieve zorg voor thuisvepleegkundigen start 3 september 2020

Meer info Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg i.s.m. VP plus

Doelgroep

Alle verpleegkundigen die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn in de thuiszorg

Inhoud

Palliatieve zorg is een totaal zorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg. In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega's uit jouw sector zodat een interactief leren ontstaat.

Volgende thema's komen aan bod: geschiedenis van de palliatieve zorg - regelingen en tegemoetkomingen - de palliatieve patiënt - pijn & symptoomcontrole - communicatie met palliatieve patiënten en hun naasten - medisch begeleid sterven: een begrippenkader - spirituele zorg. De laatste (extra) dag zal een samenkomst zijn tussen de thuisverpleegkundigen en kinesitherapeuten. Deze dag zal handelen over hoe we de samenwerking tussen de twee diensten kunnen optimaliseren in de thuiszorg aan de hand van casuistiek. 
Zelfreflectie, introspectie en zelfontwikkeling zijn thema's die voor iedere hulpverlener doorheen een loopboon terugkomen.

In de context van palliatieve zorg zien wij die 'kijken naar jezelf' als een absolute noodzaak. Binnen de opleiding zal er dan ook meermaals aandacht worden besteed aan wie jij bent als persoon en wat jijzelf meeneemt aan eigen ervaringen in de relatie met patiënten en naasten. 

Klik hier voor de flyer

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Donderdag 3 september 2020 van 13u30-17u

Donderdag 10 september 2020 van 13u30 - 17u

Donderdag 24 september 2020 van 13u30 - 17u

Donderdag 15 oktober 2020 van 13u30- 17u

Donderdag 29 oktober 2020 van 13u30 - 17u

Donderdag 19 november 2020 van 13u30 - 17u

Donderdag 3 december 2020 van 13u30 - 17u

EXTRA DAG: donderdag 10 december 2020 van 17u30 -20u30

Inschrijving

Inschrijving via: opleidingen@vpplus.be

Het bedrag over te schrijven op rekeningnummer: IBAN BE15 0682 3752 4230 met vermelding van "naam en voornaam".


Locatie

VP plus

Roeselstraat 5-7

3511 Hasselt

Kostprijs

€395

Informatie

Kim Trippas (NPZL): kim.trippas@npzl.be of 011 81 94 72

Sofie Becks (VP plus): opleidingen@vpplus.be of 011 26 51 24