Vormingen

Op deze pagina vind je het overzicht van opleidingen en vorming georganiseerd door het Netwerk en andere organisaties.

Wil je een vorming op maat contacteer Axana Walterus - 011 81 94 72 - axana.walterus@npzl.be. Je krijgt dan een aanvraagformulier toegestuurd.

 

De vormingsbrochure van het najaar 2020 kan je openen in issuu door hier te klikken.

De vormingsbrochure van het najaar 2020 kan je openen in pdf door hier te klikken 

 

Als je je inschrijft voor een vorming georganiseerd door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, gelden de annulatievoorwaarden.

Vormingen die georganiseerd worden door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, kan je via deze link terugvinden.

georganiseerd door Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
georganiseerd door andere organisatie

Verdiepende opleiding: Psycho-emotionele ondersteuning voor artsen in palliatieve situaties start 27 februari 2021
Nog 15 plaats(en) vrij.

Organisatie

VZW NPZL

Doelgroep

Dit is een verdiepende opleiding bedoeld voor artsen die eerder de basisopleiding palliatieve zorg voor artsen volgden

Doelstellingen

Arts-zijn is ook ontmoeten. Zo ontmoet je patiënten die elk hun eigen problemen, krachtbronnen, emoties en coping strategieën hebben. Je ontmoet ook families met hun eigen bezorgdheden en dynamieken.
En ongetwijfeld ontmoet je af en toe jezelf; als arts maar ook als mens.

Het doel van deze opleiding is even stil te staan bij al die ontmoetingsmomenten: hoe kunnen we bepaalde situaties en gedragingen beter 

begrijpen? Wat brengen deze ontmoetingen teweeg bij de patiënt? En hoe zit dat bij jezelf?

Verwacht je aan interactieve werkvormen, casusbesprekingen, uitwisseling en kennisoverdracht.

 

Social distancing kan gegarandeerd worden op locatie.
We zorgen dat rekening gehouden wordt met de veiligheidsvoorschriften.


Inhoud

Dag 1  De patiënt met zijn emoties en coping

 • Mijn patiënt en zijn coping en crisisgedrag
 • Emoties containen
 • Delen in onmacht
 • Een context van begrip en aanwezigheid creëren 

Dag 2  Lastige families of families die het lastig hebben?

 • Meerzijdige partijdigheid
 • Wat als… de familie een andere mening heeft over ‘goede zorg’?
 • Dynamieken binnen een familie
 • Hoe maak ik moeilijke thema’s bespreekbaar voor deze families?

Dag 3 De arts met zijn gevoeligheden

 • Wat zijn mijn overlevingsstrategieën?
 • Hoe beïnvloedt dit mijn contact met de patiënt?
 • Ethische reflectie: hoe omgaan met macht?
 • Communiceren met collega’s

Dag 4 De arts en de patiënt: tweerichtingsverkeer

 • Integratie moment
 • Casusbespreking

 

Kijk gerust even verder naar de flyer van de opleiding. 

Attestering

Attest van deelname

Data

Zaterdag 27 februari 2021

Zaterdag 13 maart 2021

Zaterdag 24 april 2021

Zaterdag 8 mei 2021

Telkens van 09u00 tot 15u30

Inschrijving

Online inschrijving


Locatie

Het Kasteeltje Bokrijk

Bokrijklaan 1

3600 Genk

Kostprijs

€ 380

inclusief syllabus en broodjeslunch

Informatie

Emily Van Hout - emily.vanhout@nzpl.be

Kim Trippas - kim.trippas@npzl.be

011 / 81 94 72

Vrijwilligers in de palliatieve zorg start 11 februari 2021
Nog 20 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Vrijwilligers die zich actief engageren in palliatieve zorg of die stap overwegen.

Doelstellingen

Een gevarieerde cursus waar u concreet iets aan hebt in het dagelijkse vrijwilligerswerk. U komt in contact met andere vrijwilligers die net als u het beste van zichzelf willen geven in palliatieve zorg. Gedeelde ervaringen zijn vaak sterke leerervaringen.

Inhoud

- Kennismaking 
- Wat is palliatieve zorg? 
- Pijn en pijnbehandeling
- Comfortzorg
- Communicatie en emotionele zorg
- Workshops complementaire zorg
- Zingeving en spiritualiteit
- Zorg voor jezelf
- Deontologie, beroepsgeheim en ethiek
- Rechten, plichten en statuut van de vrijwillger
- Taken van de vrijwilliger en plaats in het team
- Waar kan je terecht als vrijwilliger. Info uit het werkveld

Voor de flyer klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

Donderdag 11 februari 2021
Donderdag 25 februari 2021
Donderdag 4 maart 2021
Donderdag 11 maart 2021
Donderdag 18 maart 2021
Donderdag 25 maart 2021
Donderdag 1 april 2020   Telkens van 13u00-16u30

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Parochiaal Ontmoetingscentrum Sint-Katarina vzw
Zaal A

Nicolaas Cleynaertslaan

3500 Hasselt

Kostprijs

100 euro

Na inschrijving ontvangt u een factuur

Informatie

Kim Trippas

kim.trippas@npzl.be

011 81 94 72

Het "gewone" sterven - Nog doodgewoon? start 28 januari 2021
Nog 11 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, ergotherapeuten, sociaal assistenten, moreel consultenten, vrijwilligers en andere hulpverleners die rond palliatieve zorg werken in diverse settings

Doelstellingen

Deze studiedag is door de corona maatergelen verplaatst naar 28 januari 2021. 

Een studiedag die gaat over het weer vertrouwd raken met het "gewone" stervensproces.
De voeling met deze materie lijken we op een generatie tijd kwijt geraakt te zijn. Als hulpverlener spelen we een sleutelrol in het aanleren van de patiënt en diens familie wat sterven inhoudt. 

Inhoud

De meeste mensen in België sterven in het ziekenhuis. Zelfs kankerpatiënten spenderen hun laatste levensmaanden nog te vaak in het ziekenhuis en 19% van de ziekenhuispopulatie bestaat uit palliatieve patiënten! Het is ook geen geheim dat het “gewone” sterven wel het normale verloop blijft, ondanks de belangstelling voor euthanasie en palliatieve sedatie.

Als we grote kans hebben op een “gewoon” overlijdensproces, waarom dan de nood om in een ziekenhuis te zijn?
Het lijkt erop dat onze vertrouwdheid met het “gewone” sterven is vervlogen. Het idee heerst dat sterven kort moet zijn, gecontroleerd, zonder lijden én liefst helemaal naar wens van de patiënt en/of familie. Toch is dat niet (altijd) mogelijk! Deze studiedag gaat over het weer vertrouwd raken met het "gewoon" stervensproces.
We stellen ons de volgende vragen: Hoe loopt dit in andere culturen? Wat is de tendens in België? Hoe kunnen we als zorgverleners communiceren met elkaar opdat patiënt en familie in vertrouwen en met een gerust hart naar deze laatste fase kunnen gaan. Welke taboes heersen er rond een gewoon stervensproces? Hoe kunnen we de sfeer rond een sterfbed beter vatten?

Voor de flyer klikt u hier

Attestering

Aanwezigheidsattest voorzien en accreditering voor artsen werd aangevraagd

Data

Doderdag 28 januari 2021

Inschrijving

Online inschrijven


Locatie

Provinciehuis, Boudewijnzaal
Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
Parking via Bosstraat

Kostprijs

€95 
Na inschrijving ontvangt u een factuur

Informatie

Kim Trippas en Emily Van Hout

011 81 94 72 

kim.trippas@npzl.be - emily.vanhout@npzl.be

Multidisciplinaire Kernopleiding Palliatieve Zorg start 12 januari 2021
Nog 15 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn: aan huis, in een ziekenhuis, een woonzorgcentrum, een voorziening voor personen met een beperking, een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis,…

Inhoud

Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg. In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega’s uit diverse sectoren zodat een interactief leren ontstaat. Volgende thema’s komen aan bod:

 • Geschiedenis van palliatieve zorg
 • Regelingen en tegemoetkomingen
 • De palliatieve patiënt
 • Pijn & symptoomcontrole
 • Een contextuele benadering
 • Kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg
 • Communicatie met palliatieve patiënten en hun naastbestaanden
 • Medisch begeleid sterven: een begrippenkader
 • Ethisch reflecteren op de grens van leven en dood
 • Spirituele zorg 
 • Rouwzorg
 • Waken
 • Zorg voor de zorgenden

 Voor de flyer, klik hier 

Attestering

Aanwezigheidsattest - Vlaams opleidingsverlof

Data

DATA

 • Dinsdag, 12 januari 2021
 • Dinsdag, 26 januari 2021
 • Dinsdag, 9 februari 2021
 • Dinsdag, 23 februari 2021
 • Dinsdag, 9 maart 2021
 • Dinsdag, 30 maart 2021
 • Dinsdag, 20 april 2021

OPBOUW

De opleiding omvat 7 lesdagen van 09u00 tot 16u30

Inschrijving

Online inschrijven via onze website: 

http://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

Nog te bepalen, info hierover volgt snel

Omgeving Hasselt - Lummen

Kostprijs

€ 495,00 - inclusief de middagmaaltijd, syllabus en koffie/water tijdens de pauzes

Informatie

Els Noels of Heidi Jans 

els.noels@npzl.be of heidi.jans@npzl.be

011 81 94 72

Contextuele benadering in de palliatieve zorg: Meerzijdige partijdigheid start 15 december 2020
Nog 0 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Multidisciplinair.

Inhoud

Wanneer iemand palliatief  wordt heeft dit invloed op een heel systeem.Wanneer de dood om de hoek kijkt komen de onderlinge relaties soms onder druk te staan. In de vorige module rond parentificatie gingen we dieper in op de onderliggende verhoudingen die kunnen ontstaan in een gezin.  Als we deze structuren kunnen herkennen is het ook belangrijk om te weten hoe we daar dan mee om kunnen gaan bij een gezin waarin een lijdensdruk ervaren wordt. Gezinsleden gaan een andere rol opnemen, onuitgesproken irritaties kunnen weer omhoog komen waardoor spanning voelbaar wordt, misschien gaan partners elkaar sparen waardoor er heel wat onuitgesproken blijft,… Ook zijn er veel meer gebroken gezinnen en nieuw samengestelde gezinnen waarin de loyaliteiten anders liggen, en nog veel meer uitgesproken voelbaar zijn in een palliatieve situatie.   Hoe gaan we als hulpverlener om met deze spanningen, irritaties en ruzies?Vaak merken we dat het moeilijk is om neutraal te blijven. In deze verdiepende opleiding leren we hoe we meerzijdig partijdig kunnen zijn. Wat betekent meerzijdig partijdig zijn?Dit betekent niet dat je neutraal bent!  Het betekent wel dat je je om de beurt opstelt achter de verschillende partijen binnen een systeem. Zo is men wisselend partijdig met alle leden van de context, of deze nu overleden zijn of nog in leven, aanwezig of afwezig of zelfs nog geboren moeten worden. Als hulpverlener word je geacht de menselijkheid van iedere, al dan niet in de spreekkamer aanwezige, deelnemer in de context van de cliënt te ontdekken. Het is heel belangrijk dat je als hulpverlener met iedereen probeert mee te voelen en dat je iedere betrokkene uit de context krediet geeft. De flyer vind je hier

Attestering

Aanwezigheidsattest. Accreditering aangevraagd.

Data

15 december 2020

Inschrijving

Online inschrijven. Maximum 16 deelnemers


Locatie

Provinciehuis Hasselt: Haspengouszaal - gebouw A  Universiteitslaan 1 3500 Hasselt

Kostprijs

€95 Incl. lunch, syllabus, koffie/thee/water tijdens de pauze

Informatie

Liesbet Muermans  liesbet.muermans@npzl.be 011 81 94 72

Webinar: Stressrespons op een naderend einde: Angst start 27 november 2020
Nog 45 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, ergotherapeuten, sociaal assistenten, moreel consultenten, vrijwilligers en andere hulpverleners die rond palliatieve zorg werken in diverse settings

Inhoud

Het  laatste stuk van ons leven gaat vaak hand in hand met de machteloosheid die ervaren wordt. De terugblik op je leven, de oordelen die daarover bestaan en het verdriet over de toekomst waar je straks geen deel meer van bent. Het verbaast dus ook niemand dat veel van deze aspecten angst met zich kunnen meebrengen. In deze webinar zullen we de kennis van de polyvagaal theorie toepassen op de laatste levensfase. Deze theorie beschrijft 3 evolutionaire delen van het autonome zenuwstelsel die de respons op acute stress regelen. Op deze manier kunnen we ook het naderend einde beter begrijpen, beter inschatten waarom patiënten op bepaalde manieren reageren én ook hoe wij daarop kunnen inspelen.

Attestering

U ontvangt een mail ter bevestiging van uw aanwezigheid

Data

27 november 2020 van 14u-16u

Inschrijving

Online inschrijving. U zal +- 2 weken voor aanvang een link ontvangen waarmee u kan inloggen in de webinar.  


Locatie

Webinar

Kostprijs

€ 25,00

Informatie

Kim Trippas - 011 81 94 72 kim.trippas@npzl.be

Pallitopic: Angsten bij mijn palliatieve patiënt...Help?! start 24 november 2020
Nog 16 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Verpleegkundigen en zorgkundigen actief in de thuiszorg

Inhoud

TIJDENS DEZE  VORMING HOUDEN WIJ  REKENING MET DE CORONA MAATREGELEN 

Vaak voelen we ons als hulpverlener en als mens machteloos staan tegen de eindigheid van het leven. Niemand kan ons vertellen hoe dat laatste stukje van het leven zal zijn en daarom zijn we vaak ook angstig om dat laatste stukje tegemoet te gaan. Sommige patiënten laten dit duidelijk zien en bij anderen zit het meer verborgen.Wat kan jij als verpleegkundige/zorgkundige betekenen voor die patiënten?Hoe breng je zo een gesprek op gang en is het jouw taak om dit op gang te brengen? Uiteraard kan jij een zeer grote rol spelen in de psychologische zorg voor jou patiënten.Welke gedrag herken je bij palliatieve patiënten? Kan je dit in verband brengen met angst?Moet je mensen forceren om hierover te praten?Hoe kan je op andere manieren voor angstige mensen zorgen?
Deze— en andere vragen komen aan bod op deze editie van pallitopics. Op interactieve wijze komt het basiskader van psychologische zorg m.b.t. (doods)angst in de palliatieve zorg aan bod  

Klik hier voor flyer

Data

Dinsdag 24 november 2020 van 13u30  tot 15u30

Inschrijving

Online inschrijven: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

WZC Immaculata Dorpstraat 58 3900 Pelt

Kostprijs

€ 10,00

Informatie

Kim Trippas - 011 81 94 72 kim.trippas@npzl.be

10de Limburgs symposium voor CRA's start 14 november 2020
Nog 11 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerp Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Voor CRA's, geriaters en artsen met een bijzondere interesse in ouderenzorg.

Inhoud

Tijdens ons jaarlijks CRA-symposium zullen we het ditmaal hebben over urineweginfecties. Daarnaast kunnen we niet om de coronacrisis, en de impact ervan, heen. We bespreken de rouwverwerking tijdens en/of na de coronacrisis en dit zowel bij jezelf, het team als bij families. We staan ook stil bij wat de rol van de CRA hierin kan zijn.

Klik hier voor de flyer.

Attestering

Accreditering wordt aangevraagd

Inschrijving

Online inschrijven via https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

ONLINE
U krijgt tijdig een link doorgestuurd

Kostprijs

€65
Na inschrijving ontvangt u een factuur

Informatie

Meer info via Emily Van Hout
emily.vanhout@npzl.be
011 81 94 72

Spiritualiteit en onmacht in de Palliatieve Zorg start 10 november 2020

Meer info Organisatie

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen VZW

Doelgroep

Zorgverleners met ervaring in de begeleiding van palliatieve patiënten

Inhoud

Patiënten, families en collega’s doen non-stop een appel op ons. Elke dag opnieuw geven we het beste van onszelf, maar hoe graag we ook werken in palliatieve zorg, soms verliezen we ook een stukje van onszelf. Hoe houden we het vol? Kunnen we een plaats geven aan wat onduidelijk en onvolmaakt is in ons leven en ons daarmee ook verzoenen? Een vraag die in de corona-periode nog harder is gaan klinken. We staan in deze zoektocht echter niet alleen. Reeds vele eeuwen zoekt de mens naar een manier om met de vele vraagtekens en de onmacht in het bestaan om te gaan. Het is de oorsprong van elke levensbeschouwing en spiritualiteit.

In deze tweedaagse opleiding staan we stil bij onze natuurlijke vluchtwegen tegenover onmacht. We leren ze (h)erkennen bij onszelf en onze collega’s. Daarnaast verkennen we onze eigen krachtbronnen en oefenen we verdiepende grondhoudingen die ons kunnen helpen om constructief met onmacht om te gaan.Dit doen we aan de hand van kapstokken uit verschillende culturen die iets leren over mededogen, verlangzamen en doen-door-niet-te doen. Hierbij wordt gewerkt met filmmateriaal, groepswerk en stellingenspel. Tijdens beide dagen is er ook voldoende ruimte voor het inbrengen van eigen ervaring en het delen van elkaars ‘best practices’. Er worden ook oefeningen meegegeven om op de werkvloer mee aan de slag te gaan, zodat je naar huis gaat met een ruimer (zelf-)inzicht over onmacht, en met de overtuiging dat gedeelde onmacht een kracht kan worden.

Voor de flyer klik hier

Attestering

Aanwezigheidsattest

Data

dinsdag 10 november 2020

dinsdag 24 november 2020

telkens van 9:30 tot 16:30

Inschrijving

Vanaf september

Via het WebPlatform (https://www.bidocnet.be/palliatief/webplatform/) - NA het aanmaken van een account

Indien uw instelling lid is van de Federatie, kan u van de ledenprijs genieten. U dient dan aan te vinken dat u lid bent en eenmalig uw lidnummer en activeringscode in te vullen. 
Om deze te verkrijgen, kan u bellen naar 02/255 30 40


Locatie

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen VZW
Connections gebouw - zalen Columbus + Livingstone
Luchthavenlaan 10
1800 Vilvoorde

op 5 min wandelafstand van het station

Kostprijs

Leden: € 180,00

Niet-leden: € 225,00

Broodjes en drank zijn inbegrepen in de prijs

Informatie

Voor praktische vragen  
tel. 02/255 30 40
mail: ilse.van.tricht@palliatief.be

Voor inhoudelijke vragen
mail: gretel.raspe@palliatief.be 

Avondsymposium: Hoe zal ik het zeggen? Over communicatie met patiënten en hun familie in palliatieve zorg. start 29 oktober 2020
Nog 7 plaats(en) vrij.

Inschrijven via de website is niet meer mogelijk. Neem telefonisch contact op voor meer info.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Multidisciplinair.

Inhoud

Hoe lang je ook al in het palliatieve werkveld staat, het omgaan met de soms heftige emoties van patiënt en familie, maar ook met die van jezelf, wordt er niet gemakkelijker op.

Wat gaat er door je heen wanneer iemand je vlakaf vraagt of hij gaat sterven?
Hoe ga je om met druk van de patiënt of de familie?
Vaak weet je niet hoe te reageren op bepaalde uitspraken, of wil je de mensen troosten maar weet je niet hoe.

Tijdens dit interactieve avondsymposium wordt ingegaan op de zaken waar jij tegenaan loopt als hulpverlener in een palliatieve setting. Je krijgt de kans om zelf casussen of vragen aan te brengen die gezamenlijk verder worden uitgewerkt. Op deze manier worden er concrete handvaten aangereikt om je hierin recht te houden.

Klik hier voor de flyer. 

Attestering

Aanwezigheidsattest. Accrediteringsattest voor artsen is aangevraagd.

Inschrijving

Online inschrijven via: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

OC Sint-KatarinaNicolaas Cleynaertslaan, 3500 Hasselt Deuren open om 19u30, start om 20u.

Kostprijs

€25,00

Informatie

Axana Walterus  axana.walterus@npzl.be - 011 81 94 72

Pallitopic: Angsten bij mijn palliatieve patiënt...Help?! start 27 oktober 2020
Nog 17 plaats(en) vrij.

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg Limburg

Doelgroep

Verpleegkundigen en zorgkundigen actief in de thuiszorg

Inhoud

TIJDENS DEZE  VORMING HOUDEN WIJ  REKENING MET DE CORONA MAATREGELEN

Vaak voelen we ons als hulpverlener en als mens machteloos staan tegen de eindigheid van het leven. Niemand kan ons vertellen hoe dat laatste stukje van het leven zal zijn en daarom zijn we vaak ook angstig om dat laatste stukje tegemoet te gaan. Sommige patiënten laten dit duidelijk zien en bij anderen zit het meer verborgen.Wat kan jij als verpleegkundige/zorgkundige betekenen voor die patiënten?Hoe breng je zo een gesprek op gang en is het jouw taak om dit op gang te brengen? Uiteraard kan jij een zeer grote rol spelen in de psychologische zorg voor jou patiënten.Welke gedrag herken je bij palliatieve patiënten? Kan je dit in verband brengen met angst?Moet je mensen forceren om hierover te praten?Hoe kan je op andere manieren voor angstige mensen zorgen?
Deze— en andere vragen komen aan bod op deze editie van pallitopics. Op interactieve wijze komt het basiskader van psychologische zorg m.b.t. (doods)angst in de palliatieve zorg aan bod  

Klik hier voor flyer

Data

Dinsdag 27 oktober 2020 van 13u30 tot 15u30

Inschrijving

Online inschrijven: https://www.npzl.be/nl/vorming


Locatie

GCOC Oosterhof Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 3560 Lummen

Kostprijs

€ 10,00

Informatie

Kim Trippas - 011 81 94 72 kim.trippas@npzl.be