Wat is palliatieve zorg?

Een palliatieve patiënt is iemand die ernstig ziek is en niet meer kan genezen. Hij zal dus overlijden ten gevolge van zijn ziekte. In de volksmond zegt men vaak 'Ze kunnen niets meer voor hem doen'. Voor een palliatieve patiënt kan je echter nog van grote betekenis zijn in die laatste levensfase. Cicely Saunders omschreef palliatieve zorg als 'alles wat nog dient gedaan te worden als men denkt dat er niets meer kan gedaan worden'.

In Van Dale woordenboek staat palliatief beschreven als 'pijn, leed verzachtend'. Dat is precies wat deze zorg inhoudt. Palliatieve zorg is erop gericht het leven voor de patiënt en zijn omgeving zo comfortabel mogelijk te maken. Dat betekent dat er aandacht is voor het verlichten van pijn en ongemak maar ook voor psycho-emotionele, sociale en spirituele noden. Een multidisciplinair team van o.a. artsen, verpleegkundigen, psychologen, vrijwilligers, ... probeert op al deze vlakken de gepaste ondersteuning te bieden.