Momenteel zijn er verschillende richtlijnen in omloop met betrekking tot het omgaan met COVID-19 (het coronavirus) in de gezondheidssector en in palliatieve zorg. Om hierin wat duidelijkheid te scheppen trachten we, samen met Pallion, steeds de meest recente richtlijnen weer te geven. Deze staan per thema georganiseerd in de kolom aan de rechterkant. 

Naast deze deze documenten schreef Pallion ook enkele Flowcharts en aanvullende richtlijnen voor artsen: 

  • Flowchart 'Goede Palliatieve en Terminale Zorg in Covid-19 tijden', the final four
  • Flowchart palliatieve sedatie 'Algoritme inductie sedatie', beslissing voor opname van mogelijk COVID-pos bewoners WZC
  • Flowchart als hulp bij beslissing tot opname WZC bewoner met vermoeden COVID-pos, clinical frailty scale (CFS)
  • Werkformulier spuitaandrijver
  • Alternatieven in geval er geen spuitaandrijver ter beschikking is
  • Alternatieven indien de beschikbaarheid van medicatie in het gedrang komt

Indien u deze richtlijnen wenst te ontvangen kan u deze aanvragen via info@pallion.be of telefonisch op het nummer 011 81 94 74.

Daarnaast blijft Pallion beschikbaar voor advies en ondersteuning. Een overzicht van de veranderde werking vindt u hier