Wetgeving

We zetten hier enkele wetteksten die relevant zijn voor de palliatieve patiënt op een rijtje.

Meer wetteksten rond palliatieve zorg kan u terugvinden op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen (PZWVL). Met dank aan onze collega's die een uitgebreid overzicht van de wetgeving rond palliatieve zorg uitwerkten.

Voor opzoekingen in het Belgisch Staatsblad, kan u terecht op www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl