Voor wie zijn we er?

Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw verwelkomt iedereen die meer wil weten en leren over palliatieve zorg.

We zijn er voor patiënten en hun naasten die informatie zoeken over palliatieve zorg, maar ook voor mensen die gezond zijn en graag hun zorg plannen voor het geval ze ongeneeslijk ziek worden.

We zijn er voor alle mensen die zorg dragen voor een palliatieve patiënt. Zowel de professionele hulpverlener als de vrijwilliger kan bij ons terecht, maar ook echtgenoten, ouders, kinderen, broers en zussen, vrienden, buren, ...

We zijn er voor beleidsmakers die palliatieve zorg uitbouwen, vernieuwen en ondersteunen.

We zijn er voor studenten die werken rond palliatieve zorg.

We zijn er voor u. Indien u vragen heeft over palliatieve zorg, nodigen we u uit om contact met ons op te nemen. We helpen u graag verder bij het zoeken naar antwoorden.