Het is niet altijd gemakkelijk om kinderen en jongeren in deze moeilijke zaken te betrekken. Het liefst van al willen we hen beschermen. Toch pikken zij veel dingen op uit hun omgeving. De kans is groot dat zij ook met vragen zitten.

Onderstaande documenten kunnen een hulpmiddel zijn om kinderen te informeren en te betrekken.