Palliatief verlof voor naasten, ongeacht de verblijfplaats van de patiënt

Werknemers hebben recht op palliatief verlof. Dit is een tijdelijke loopbaanonderbreking om voor een palliatieve patiënt te zorgen, ook als deze patiënt geen familie is. Vrienden en familie krijgen zo de kans de patiënt bij te staan tijdens zijn ziekteperiode. Deze zorg kan medische, praktische, administratieve, sociale of psychologische ondersteuning omvatten. 

Iedereen kan maximaal drie maanden palliatief verlof nemen, te beginnen met één maand en twee keer verlengbaar met een maand. Het verlof kan zowel voltijds als deeltijds worden opgenomen. 

Om palliatief verlof aan te vragen moet er een aanvraagformulier, vergezeld van een attest van de behandelend geneesheer van de persoon die palliatieve zorg nodig heeft, bij de RVA worden ingediend. U vindt deze informatie ook terug op de website van de RVA.  

Zelfstandigen kunnen ook tijdelijk hun beroepsactiviteit stopzetten om voor een palliatief ziek kind of partner te zorgen. Meer informatie vindt u op de website van de rsvz