Wegvallen REM geld voor patiënten die in een residentiële setting verblijven

Voor patiënten die in een residentiële instelling verblijven, zoals een woon zorgcentrum, een voorziening voor personen met een handicap, een psychiatrisch verzorgingstehuis of een beschutte woonplaats, zijn huisbezoeken van de huisarts gratis. Het persoonlijk aandeel dat patiënten normaal betalen voor huisbezoeken (REM geld), wordt volledig terugbetaald aan de palliatieve patiënt.

Om aanspraak te maken op deze vrijstelling van REM geld, moet de patiënt aan een aantal voorwaarden voldoen. De arts gaat dit samen met de patiënt en de familie na en bezorgt het formulier voor afschaffing remgeld aan de adviserende geneesheer van het ziekenfonds van de patiënt.

Als de palliatieve patiënt eerder thuis verbleef en een statuut palliatief patiënt verkreeg, moet er bij een verhuis naar een residentiële instelling toch een nieuwe aanvraag voor terugbetaling van REM-geld worden ingediend.

Meer informatie vindt u terug op de website van het riziv.