Psychiatrisch verzorgingstehuis/Beschut wonen

In verzorgingstehuizen voor psychiatrische patiënten (PVT) en voorzieningen voor beschut wonen verschilt het aanbod palliatieve zorg van voorziening tot voorziening. De visie en het beleid van de voorziening bepalen dit aanbod. We adviseren patiënten en/of naasten zich goed te informeren over wat ze kunnen verwachten van de aangeboden zorg.

Voorzieningen voor personen met een handicap worden door de overheid als thuisvervangende milieus beschouwd. Hierdoor kunnen patiënten, hun naasten en hulpverleners een beroep doen op de 'deskundigen palliatieve zorg' van Pallion. Zij bieden advies, ondersteuning en begeleiding op het gebied van pijn en symptoomcontrole en bij vragen van psycho-emotionele, sociale en spirituele aard. Voor meer informatie kan je terecht op hun website www.pallion.be.