Ziekenhuis

De meeste mensen die palliatief ziek zijn, worden in de loop van hun ziekte opgenomen in het ziekenhuis. Ook tijdens deze opname wordt er palliatieve zorg verleend. Elk ziekenhuis beschikt over een support team palliatieve zorg (PST). Dat is een multidisciplinair team van deskundigen palliatieve zorg (arts, verpleegkundige, psycholoog, e.a.) dat de collega’s op de verblijfsafdelingen in het ziekenhuis ondersteunt om palliatieve patiënten zo goed mogelijk te begeleiden. De deskundigen geven advies, ondersteuning en begeleiding bij vragen rond pijn- en symptoomcontrole en bij vragen van psycho-emotionele, sociale en spirituele aard. Ook patiënten en familieleden kunnen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis beroep doen op de ondersteuning van dit support team palliatieve zorg. 

Door bij collega’s aandacht te vragen voor palliatieve zorg, hen op te leiden en te ondersteunen, werkt het support team palliatieve zorg aan een palliatieve zorgcultuur in het ziekenhuis.

Een lijst met contactpersonen van de verschillende support teams palliatieve zorg in elk Limburgs ziekenhuis vindt u hier.