Thuis

De patiënt kan er voor kiezen om tijdens zijn ziekteperiode thuis te verblijven. Familie en naasten (de mantelzorgers) nemen een belangrijke plaats in binnen de thuiszorg. De patiënt en zijn omgeving worden in deze zorg bijgestaan door professionele hulpverleners zoals de huisarts, verpleegkundigen en anderen.  Om zichzelf wat te ontlasten kunnen mantelzorgers ook beroep doen op organisaties die huishoudhulp, oppasdiensten en dergelijke aanbieden. Voor een volledig overzicht van zorg- en hulpverleners in de eerste lijn kan je terecht bij de overlegcoördinator thuisgezondheidszorg van het ziekenfonds of OCMW in je gemeente.

Is een thuiszorgsituatie complex of is er nood aan afstemming en coördinatie van zorg dan kan de patiënt een multidisciplinair zorgoverleg aanvragen. Alle betrokken zorg- en hulpverleners worden uitgenodigd op het overleg. Er wordt een zorgplan opgesteld om zo tot zorgafstemming te komen. In het zorgplan worden de contactgegevens van zorg- en hulpverleners en de taakafspraken binnen het zorgteam genoteerd. Ook bij de patiënt ligt een afdruk van het zorgplan. Meer informatie hierover vind je op de website van Listel vzw .

De patiënt, zijn omgeving en betrokken hulpverleners kunnen een beroep doen op de 'deskundigen palliatieve zorg' van Pallion. Zij bieden advies, ondersteuning en begeleiding op het gebied van pijn en symptoomcontrole en bij vragen van psycho-emotionele, sociale en spirituele aard. Voor meer informatie kan je terecht op de website van Pallion.

Om palliatieve zorg thuis mogelijk te maken, zijn er een aantal maatregelen getroffen. Zo heeft de palliatieve patiënt recht op een aantal financiële tegemoetkomingen en kunnen mantelzorgers verlof aanvragen. Klik hier voor meer informatie over regelingen en financiële tegemoetkomingen.