Woon- en zorgcentrum

In woon- en zorgcentra is er de laatste jaren heel wat beweging op vlak van palliatieve zorg. Ieder woon- en zorgcentrum tracht een palliatieve zorgcultuur uit te bouwen in zijn voorziening. Het uitgangspunt is dat elke bewoner tot het einde van zijn leven in het woon- en zorgcentrum kan verblijven. Ieder woon- en zorgcentrum beschikt over een coördinerend en raadgevend arts (CRA) en een referentiepersoon palliatieve zorg, die de taak hebben deze palliatieve zorgcultuur te installeren.

De meeste woon- en zorgcentra beschikken over een werkgroep of support team palliatieve zorg. Hulpverleners van het woon- en zorgcentrum kunnen bij dit team terecht voor advies en begeleiding bij de palliatieve zorgverlening. Ook aan patiënten en hun familieleden bieden zij de nodige ondersteuning. 

De patiënt, zijn omgeving en betrokken hulpverleners kunnen een beroep doen op de 'deskundigen palliatieve zorg' van Pallion. Zij bieden advies, ondersteuning en begeleiding op het gebied van pijn en symptoomcontrole en bij vragen van psycho-emotionele, sociale en spirituele aard. Voor meer informatie kan je terecht op hun website www.pallion.be.

De contactgegevens van alle Limburgse rustoorden en rust en verzorgingstehuizen vindt u hier.