Voorziening voor mensen met een handicap

Binnen de voorzieningen voor mensen met een handicap verschilt het aanbod palliatieve zorg van voorziening tot voorziening. Dit aanbod is afhankelijk van de visie en het beleid van de voorziening. Wij adviseren de bewoner en/of zijn naasten zich goed te informeren over wat ze kunnen verwachten van de zorg die geboden zal worden.

Voorzieningen voor personen met een handicap worden door de overheid als thuisvervangende milieus beschouwd. Hierdoor kunnen patiënten, hun naasten en hulpverleners een beroep doen op de 'deskundigen palliatieve zorg' van Pallion. Zij bieden advies, ondersteuning en begeleiding op het gebied van pijn en symptoomcontrole en bij vragen van psycho-emotionele, sociale en spirituele aard. Voor meer informatie kan je terecht op hun website www.pallion.be.